Регистрация като земеделски производител

   Прочетена: 8717 пъти

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ 1. Посещение на Общинска служба по Земеделие по местонахождение на имотите, които се обработват от ЗП.

2. При подаване на Анкетната карта и анкетния формуляр ЗП предоставя документи, доказващи правното основание за ползване на имотите (арендни договори, договори за наем или собствена земя) и личната си карта за сверяване на данните попълнени от ЗП в анкетната карта. Записват се културите, които ще се отглеждат през годината. 3. Общинска служба по Земеделие извършва на базата на тези документи регистрацията и изпраща документите в Областна дирекция Земеделие. От ОД се издава регистрационен карта на ЗП (зелено картонче), заедно с копия на Анкетната карта и Анкетния формуляр, заверени от съответната дирекция Земеделие по постоянен адрес на ЗП. Анкетна карта земеделски производител ИЗТЕГЛИ АНКЕТНАТА КАРТА (Microsoft Access)         НАРЕДБИ: НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г.

 
Автор