четвъртък, септември 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ организира провеждането на осем поредни българо-холандски семинара
МЗХ

10 млн. лв. отгоре за заплати в агроминистерството

МЗХ организира провеждането на осем поредни българо-холандски семинара

Основната реформа е в системата за борба с градушките

1.76ХилядиЧетения

Заплати в земеделското министерство ще са с 10 млн. отгоре. За това гласуваха днес депутатите от Комисията по земеделието и храните. Парите са предвидени за персонал – възнаграждения, допълните възнаграждения и осигурителни вноски, и ще бъдат прехвърлени от бюджетната рамка. Запазват се приходите на нивата, които са планирани за 2019 г.
Селскостопанска академия, напоителни системи и национални лаборатории
По повод на Селскостопанската академия е осигурен ръст от трансфера, който се получава от МЗХГ с 3 млн. лв. и отново 10 % увеличение на заплатата на заетите в ССА.
Запазва се размера на финансиране към напоителни системи, който е 19 млн. лв. Издръжката е на нивата от 2019 г. Капиталовите са 7.8 млн. лв.
Народните представители подчертаха и важността от инвестиция в национални референтни лаборатории, които да отнемат нуждата от използването на чуждестранни такива. Земеделието е пряко свързано и с националната сигурност в лицето на изхранването на населението.
МЗХГ обаче няма да може да реализира амбициозни задачи с тази рамка. Основната реформа е в системата за борба с градушките. Там продължават проблеми с финансирането, търси се промяна и във финансовия модел и във формата на управление. С финансирането на агенцията се очакват трудности, поради разширението на защитаваната територия с 1/3 – има увеличен персонал и др. За текущата година, проблемите в сектора са решени благодарение на допълнително финансиране, за следващата година при тази рамка ,опцията за решаване на възникнали проблеми ще бъде същият.
По-сериозни проблеми с дофинансиране има в БАБХ. Заради възникналите през последните години проблеми с различни заболявания, се е наложило да бъдат предприети различни мерки. Окачва се допълнителна подкрепа и от ЕС.
Общият недостиг в бюджета, за да се реализират всички политики в оптимален начин са 37.8 млн., от които 15 млн. за персонал. Друго перо, в което министерството настоява за по-голямо финансиране е обществената услуга за защита на вредното въздействие от водите. Там не може да се реализира в максимална степен програмата за рехабилитация на определени структури.

NivaBG.com
Виктор Павлов