четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

15 страни са се възползвали от възможността за допълнително национално подпомагане за справяне с кризата с коронавируса

ЕК подкрепя бизнесмодели, които повишават жизнеспособността на земеделските производители

80% от стопанствата с ниски доходи си разпределят едва 25% от субсидиите по директните плащания80% от стопанствата с ниски доходи си разпределят едва 25% от субсидиите по директните плащания

15 от страните членки на ЕС са се възползвали от допълнително национално подпомагане за справяне с последствията от кризата с коронавируса , пишат от ЕК в отговор на поставени въпроси. Оттам уточняват, че поради факта, че повечето мерки все още са действащи, не е направена оценка за тяхната ефективност. Все пак се отчита, че благодарение на  прилагането  o им са налице признаци за стабилизиране на пазарите, а в някои случаи и на тяхното възстановяване. Благодарение на временната рамка на Комисията за държавна помощ, която позволява на държавите-членки да предоставят национална помощ на земеделски производители и предприятия за преработка на храни в размер на максимум 100 000 EUR на ферма и от 800 000 EUR на компания, държавите-членки в ЕС са допълнили подкрепата, предлагана от ЕК с пряка помощ“, отговарят от Брюксел.

Освен преките плащания по ОСП, които в условията на подобна криза която подкрепя доходите на фермерите, от ЕК заявяват още, че се подкрепят и бизнес модели, които дават достъп на земеделските производители до нисколихвени кредити. Уточнява се, че пряката подкрепа не е безусловна, а се основава на прилагане на добри земеделски практики,на изисквания за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните.

„За финансовата жизнеспособност на фермите в дългосрочен план, разбира се е важно да се осигури бизнес модел, който осигурява добро възнаграждение на земеделските производители. Инвестициите, които могат да допринесат за такъв бизнес модел, са важни, включително нисколихвените заеми. Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка, подкрепя такива заеми и други финансови инструменти“, казват в заключение от ЕК.