събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

16 стъпки за по-голяма прозрачност на дейността в горите предлага Александър Дунчев

Александър Дунчев

Заедно със своята колежка от „Демократична България“ Зорница Стратиева , Александър Дунчев депутат от ПП предлага 16 стъпки за законови промени, които да се сложи ред и прозрачност в горите. „Докато плътна мъгла се спуска над политическата сцена, лъч надежда грейва над българските гори!
След като шест месеца с десетки парламентарни въпроси и медийни разследвания разкривахме как в горите тече не Промяна, а партийна Подмяна, днес със Зорница за Перник сме готови да сложим на масата и да чуем Вашия глас за законодателни промени в ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (виж файла по-долу), които подготвихме с колеги от горската система, ПП и ДБ, и с които можем ефективно да защитим горите като най-ценното природно богатство на България и да подкрепим лесовъдите със сърца, приели грижата за гората като своя мисия“, пише в профила си депутатът.

Шестнайсетте мерки предложени от тях са:

1. Независима Държавна агенция по горите към Министерски съвет, която да отговаря за политиките и контрола в горите.
2. Независими Държавни горски предприятия към Министерски съвет, които да се управляват прозрачно и без партийни намеси държавните гори, а бъдещата им трансформация по ЗПП да бъде в посока „публични институции“ като университетите (сходно на опита в Германия), вместо преобразуване в „акционерни търговски дружества“, отварящи вратата за приватизация.
3. Кадровите назначенията да са на конкурсен, а не на „партиен“ принцип.
4. Обществени консултативно-надзорни съвети към ДАГ и горските предприятия да защитават публичния интерес, прозрачността и деполитизацията на горската система.
5. Разваляне на порочните „заменки на гори“, ощетили държавата с близо 1 милиард лева.
6. Управление на горите в земеделски земи по правилата на Закона за горите, със задължително подлагане на ОВОС при желание за изсичането им на голо с цел почистване.
7. Задължително всички приходи от разпореждане с държавни горски територии да се заделят единствено за закупуване и залесяване на нови гори.
8. Възстановяване на статута „горска територия“ на неправомерно урбанизирани и все още незастроени гори.
9. Цел до 2025 г. за строга защита на 10% от всички горски територии, приоритетно вековните гори, горите във вододайни зони и защитени територии.
10. Защита от увреждане и ерозия на горските пътища и туристическите пътеки при строителството им върху стръмни терени или при дърводобив във влажно време.
11. Подобряване на контрола върху офроуда в горите чрез задължителна регистрация на всички моторни превозни средства. Мерки срещу неправомерното ограничаване на достъпа в горите.
12. Ограничаване на злоупотребите и незаконните сечи чрез подвеждане под отговорност не на обикновените работници, а на управителите на дърводобивните фирми и директорите на горските стопанства, както и чрез изваждане на „търговците“ от горите чрез разделяне на възлагането на дърводобива от продажбата на дървесина.
13. Повишаване на свободната конкуренция и стимулиране на инвестициите в техника чрез ограничаване на процедурите за продажба на дървесина „на корен“ и прилагане на дългосрочните договори само за дърводобив, както и чрез повишаване на прозрачността и електронизацията.
14. Обвързване на заплатите в горските предприятия не само с финансовия резултат от дърводобива, но и с подобряване екологичните и рекреационни функции на горите.
15. Срок до 2025 г. за извършване на Националната инвентаризация на горите.
16. Подзаконови норми за събирането и търговията с трюфели и други недървесни горски продукти.

За да убедим колегите в НС за огромното значение на законопроекта, може да споделяте Вашите идеи и коментари, и то директно в консолидираната версия на Закона за горите с нанесени проекто-предложенията (https://docs.google.com/…/1tDX1rwUXMXvah2yvypa1tfvZie…/edit…) или в проекта на ЗИДЗГ (https://docs.google.com/…/1G6IJDpbWYhJtR4USnrJk65Msx…/edit…).

Целта според Дунчев е „в срок от 2-3 седмици да потърсим подкрепа сред колегите в Народното събрание и да внесем законопроекта с прости и трудно оспорими промени в Закона за горите, надграждащ усилията на управленците преди нас и търсещ максимално широка партийна подкрепа, така че и в най-бурните политически времена да постигнем по-ефективна защита на българските гори и лесовъди!“