петък, септември 18, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Предстои второ плащане по мярка 112
ПРСР 2014-2020

25 млади фермери получиха близо 600 хил. лева авансово

Предстои второ плащане по мярка 112

Производителите ще оборудват своите стопанства с машини, съоръжения и специализирани транспортни средства, ще построят и модернизират сгради

828Четения

Близо 600 хил. лева авансови плащания разплати Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция на още 25 млади земеделски производители от област Разград, които подписаха договори по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Областния информационен център пред БТА.

Те са подали инвестиционните си предложения по време на втория прием по подмярката, осъществен чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България. Общата стойност на проектите, които се изпълняват на територията на Разградска област по този прием надхвърля 1 200 000 лева.

Младите земеделски производители ще оборудват своите стопанства с машини, съоръжения и специализирани транспортни средства, ще построят и модернизират сгради за селскостопански дейности, ще закупят животни и пчелни семейства, ще създадат масиви от трайни насаждения. В една част от одобрените бизнеспланове към проектите се предвиждат дейности за преход към биологично производство, уточняват от Областния информационен център.

В рамките на първия прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, състоял се през 2015 година, в Разградска област са одобрени 30 проекта с обща стойност на субсидията около 1 500 000 лева, допълват от Центъра.

NivaBG.com
Виктор Павлов