понеделник, септември 20, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

32 проекта кандидатстват по ярката за изграждане или възстановяване на напоителни съоражения

Бюджетът по подмярката е 98,5 млн. лева

Цените за доставка на вода за напояване са диференцирани по региони и начин на доставкаЦените за доставка на вода за напояване са диференцирани по региони и начин на доставка

26 проекта по подмярка 4.3 за изграждане или възстановяване на съоражения за напояване са подали от „Напоителни системи“ АД , съобщиха от агроведомството. Бюджетът определен по тази подмярка е в размер на 98,5 млн. лева, като стойността на подадените проекти надминава 114,7 млн. лева.

Други 6 проекта на обща стойност 12,07 млн. лева при бюджет от 9,8 млн. лева са подадени от сдруженията за напояване. Оценката на подадените проекти ще се извърши на два етапа, като първо ще бъде оценено административното съответствие, а след това финансовото и техническо съответствие.