неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Цените за доставка на вода за напояване са диференцирани по региони и начин на доставка
МЗХ

32 проекта кандидатстват по ярката за изграждане или възстановяване на напоителни съоражения

Цените за доставка на вода за напояване са диференцирани по региони и начин на доставка

Бюджетът по подмярката е 98,5 млн. лева

235Четения

26 проекта по подмярка 4.3 за изграждане или възстановяване на съоражения за напояване са подали от „Напоителни системи“ АД , съобщиха от агроведомството. Бюджетът определен по тази подмярка е в размер на 98,5 млн. лева, като стойността на подадените проекти надминава 114,7 млн. лева.

Други 6 проекта на обща стойност 12,07 млн. лева при бюджет от 9,8 млн. лева са подадени от сдруженията за напояване. Оценката на подадените проекти ще се извърши на два етапа, като първо ще бъде оценено административното съответствие, а след това финансовото и техническо съответствие.