понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

48 лв. за кубик вървят дървата за огрев при горските

Частници искат двойно

Цените на дървата за огрев са сходни с миналогодишните. Най-търгуваните широколистни дърва се предлагат за лична употреба на горски склад на цени между 37 и 48 лева за пространствени кубични метъра (пр. куб. м) без ДДС. Иглолистните дърва варират между 24 и 36 лв. без ДДС за различните териториални поделения и се определят от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населеното място и разходите за добив, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

В сайтовете за обяви обаче цените на дървата за огрев варират от 90 до 105 лв./кубик, пише “Марица”.

Над 1 милион (пр. куб. м) дърва за огрев са определени за директни продажби на физически лица по списъци от кметства за 2021 г. От тях 365 хил. пр. куб. м са предвидени за продажба като стояща дървесина, а останалото количество от 675 хил. пр. куб. м, като добити от горски склад. От агроведомството отчитат, че тазгодишното количество е повече от предходната година, с което се гарантира задоволяване търсенето на пазара.

По данни на държавните горски предприятия, в края на месец август са предоставени чрез директни продажби на физически лица общо 380 хил. пр. куб. м дърва за огрев, с което до момента са задоволени потребностите на 53 460 домакинства. В 12 от общо 162 стопанства на територията на страната, или в 15 общини, дървата се предоставят изцяло от общинските гори.

Продажната цена на добивани от самите лица за собствени нужди дърва е в границите от 5 до 22 лв. за иглолистни дърва без ДДС за пр. куб. м. и от 12 до 28 лв. без ДДС за пространствен кубичен метър за широколистните дърва. В посочените цени не са включени разходите за транспорт, товарене и разтоварване. Тези дейности се заплащат от купувачите и обикновено се извършват от частни физически или юридически лица, притежаващи собствени транспортни средства, като стойността на предлаганата от тях услуга допълнително оскъпява крайната цена на дървата.

От Министерството на земеделието обръщат внимание гражданите да се снабдяват само със законно добити дърва за огрев. При закупуването им трябва да се проверява за наличието на маркировка на дървата. Купувачът задължително да изиска и да съхранява оригиналът на превозния билет, с който са доставени. Дървесина, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адресът на притежателя й не съответстват на вписаните в билета, подлежи на отнемане, а лицето, което я притежава – на глоба. Достоверността му може да бъде проверена на електронен адрес tickets.iag.bg. При основателни съмнения за нарушение да се подава сигнал на телефон 112.

 

 

Виктор Павлов