понеделник, април 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

5 млн. лева за памукопроизводителите

Субсидии са изплатени на 108 земеделски стопани

Последен срок за прием на документи за държавна помощ по de minimis за памукПоследен срок за прием на документи за държавна помощ по de minimis за памук
628
Гардоприм Плюс Голд

ДФ „Земеделие“ преведе 4 920 000 лева по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2018 г.

Субсидии са изплатени на 108 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури. Изискване към кандидатите по Схемата за памук беше в срок до 1 декември 2018 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция, съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания получават подпомагане.

Ставката за финансовата помощ е изчислена на базата на чл. 58 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.

NivaBG.com
Виктор Павлов