вторник, юни 2, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

500 000 лв. помощ de minimis за щети, причинени от диви животни

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за нанесени щети по земеделски култури.

ДФ „Земеделие” отпуска до 500 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на земеделски стопани за щети причинени от диви животни през 2020 г.

Помощта се предоставя за справяне с последствията от нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна, както и за щети, нанесени от благороден елен в областите Варна, Русе, Шумен, Разград и Търговище.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за нанесени щети по земеделски култури. Максималният интензитет на помощта е до 100% от производствените разходи за отглеждане на унищожената култура. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта

NivaBG.com
Виктор Павлов