вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бабх

Агенцията по храните започна засилени проверки по Черноморието

Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки във връзка с началото на активния летен туристически сезон по Черноморието.

От днес до 13 септември 2024 г., във връзка с началото на активния летен туристически сезон, Областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Варна и Добрич започват засилен контрол в обектите за търговия с храни и обществено хранене.

Реклама

Ще се проверяват обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност на кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси.

Проверките ще се извършват с цел установяване съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство:

съответствие на сградов фонд и оборудване
действащи системи за управление на безопасността на храните
произход и правилно съхранение на суровини и храни
срокове на съхранение на храните
спазване на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите
наличие на заверени лични здравни книжки на персонала и др.
Ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и да се извършва проследимост на техните доставчици. Инспекторите ще следят и за подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар, оборудване и съоръжения за измиване и подсушаване на ръцете, подходящо работно облекло и лични предпазни средства.

При установяване на несъответствия ще се приемат действия в съответствие с действащото законодателство в областта на храните.

При необходимост Областните дирекции по храните ще извършват и съвместен контрол с общините, КЗП, НАП, МВР и РЗИ.

Виктор Павлов