четвъртък, април 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Аграрното министерство обмисля държавна подкрепа за розопроизводителите за растителна защита

Браншът иска отнемане на лиценза на некоректни преработватели

Институтът по етеричномаслените култури в Казанлък е домакин на семинар на тема „Нови технологии при производството на маслодайната роза”.Институтът по етеричномаслените култури в Казанлък е домакин на семинар на тема „Нови технологии при производството на маслодайната роза”.
523
Гардоприм Плюс Голд

Аграрното министерство обмисля да подпомогне с държавна помощ  розопроизводителите за зимни пръскания и за поемане на част от акциза за горивата. Това каза по време на дискусия в парламента с бранша заместник министърът на земеделието Чавдар Маринов. От ведомството са направили постъпки за отпускане на помощ за акциза на горивата, която да се равнява на 157 лева, колкото е и за овощарите. Той акцентира върху „ниската степен” на организираност в сектора по отношение създаване  на групи и организации  на производители, при които има допълнителни опции за подпомагане.  Ако се мисли за обвързано подпомагане, то според него може да се въведе в новия програмен период на ПРСР.

Представители на различните браншови организации на производители и преработватели обсъдиха с депутатите от ресорната комисия по земеделие основните проблеми пред сектора, като стана ясно, че има разминавания в позициите в две насоки. От една страна част от бранша настоява  обсъжданият в момента законопроект да засегне само розопроизводството, докато депутати предлагат бъдещият закон да обхване производителите  на всички видове етерични масла. От друга страна някои от браншовите организации застъпиха позицията за намаляване на предвидения в законопроекта  регулаторен режим, свързан с регистрацията на розопроизводителите

„Положението с маслодайната роза не е толкова розово, а последните две години не са добри по отношение на финансовите приходи както за розопроизводителите, а така и предполагам  и за розопреработвателите”, каза Зара Клисурова, председател на Националния съюз на производителите на етерично-маслени култури.  Според нея трябва да се премахне повторното регистриране на производителите, особено на тези, които отглеждат по един или два декара рози с цел допълване на доходите. За ттях се предлага да се регистрират само в месеците, в които имат приходи от розопроизводство. Освен това ако даден розопроизводител не може да покрие капацитета на преработвателите и откаже да подпише договор за изкупуваната суровина, се предлага  той да не подлежи на санкции. Според Клисурова трябва да се предвиди отнемане на лиценза на некоректни преработватели. „Имаме случаи на производители, които в продължение на три години не са си получили парите за изкупения цвят”, добави тя.

„Нужно е спешно приемане на закона за розопроизводството предвид и на създаденото сътресение  в сектора, и въпреки че съм за по-малко рвгулация, в случая съм за максимално бързо приемане на закона с цел защита интересите на държавата”, каза и Веселина Ралчева, биопроизводител на рози. Секторът призова и за намиране на разрешение на перманентния проблем пред розопроизводителите с работната ръка.

NivaBG.com