четвъртък, юни 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Аграрното ведомство одобри специализирания слой площи, допустими за подпомагане за кампания 2018

Средствата за миналата година ще бъдат изплатени след извършване на кръстосаните проверки

1.84ХилядиЧетения
NivaBG.com

В края на миналата седмица от аграрното ведомство одобриха окончателния специализиран слой площи, допустими за подпомагане през кампания 2018. В тази връзка земеделските стопани, подали възражения в периода 17 декември 2018 г. – 7 януари 2019 г., срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”.

На база данните от окончателния слой, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2018 заявления за подпомагане, предстои да се извършат окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

При необходимост ДФЗ ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ.  Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.  Освен това на база постъпилите в периода 1.09.2018- 31.01.2019 година над 60 искания на различни физически и юридически лица и общини за вписване или отписване  на площи от слоя, е определен окончателният слой от постоянно затревени площи за 2019. Заповедите подлежат на обжалване в 14-дневен срок до 22 март пред съответния административен съд.

NivaBG.com