вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Александър Дунчев: Правителството разбр знака на служителите в горите, че без прозрачност и почтеност, в горите не може да има промяна

В лова е нещо страшно, там никой не знае какво се отстрелва, а от к на истинската стойност на отстреляните трофеи се точат милиони

Александър Дунчев

Г-н Дунчев какъв знак беше отстраняването на заместник министъра на земеделието Атанас Добрев. Ще започне ли някаква промяна?

Най-малко смяната му беше поставена като условие да се върне надеждата, че нещо може да се промени в гората, тъй като за много колеги и за голяма час от бизнеса, този министър беше символ на задкулисието и зависимостите които пречат на това, горските служители да се грижат за гората, вместо да изпълняват политически поръчки. В същото време почтения бизнес да се дорежда до поръчки в горите съревновавайки се с близки до властта фирми без да има шансове за оцеляване.

Това е знак в момента, който правителството направи, че е разбрано посланието от служителите и бизнеса в горите, че не може д има промени в горите, докато начело на горите стоят хора които не са свързани с почтеност и професионализъм в горите

Кои са спешните мерки, които трябва да се вземат за да започне промяната?

Три неща са спешни, които даже не изискват промяна в закона. Това са първо да се приеме решение, което подготвяме и ще внесем тези дни в парламента е да има пълна прозрачност при назначаването на ръководители в горските стопанства и предприятия, включително и в горските регионални дирекции така че да да се спре с назначаване на политически функционери. От тях не можем да очакваме никаква промяна, освен задълбочаване на схемите и кризите.

Второто нещо е пълна прозрачност и равнопоставеност на горските предприемачи при участието им в различни търгове или процедури за добив или купуване на дървесина от горските предприятия, защото там установихме как се източват милиони заради нагласени поръчки. Всичко това води от една страна до ощетяване на почтения бизнес за сметка на единици, и ощетяване от друга на държавния бюджет и респективно горските стопанства, за които не остават никакви средства за да полагат грижи за горите поради факта, че всичко отива в разни джобове.

Третото което трябва да направим е цялостна прозрачност на случващото се в горите, като се започне от пълната електронизация на добива на дървесина. Все още има камиони, които карат с електрони билети, които са непрозрачни. Другото е пълна електронизация на разрешителните за лов. В лова е нещо страшн. Никой не знае какъв дивеч се отстрелва. Всичко се пише на хартия. Имали сме много проверки, в които сме установили как се подправят или прикриват данни за истинския лов. Крият се трофеи и по този начин също се източват горските и ловни стопанства.

Нужна е и прозрачност на оценките които се изготвят за отдаването на вещни права върху държавни имоти, което е свързано и с решаване на проблема със заменките. Целия проблем с него, който както знаем продължава с години, е че тези оценки и начинът по който се правят, се крият. Занижават се с което се фалшифицират, с което държавата се ощетява с милиарди левове.

Последното ниво на прозрачност, което ще искаме да въведем е свързано с обединяването на всички електрони системи в една или две, така че от инвентаризацията къде каква гора има, тази информация по дигитален път да достига до позволителното за сеч, финансовия план и протокола за освидетелстване на гората и така да се разбере накъде отива дървесината. Сега няма как да се разбере накъде отиват тези потоци от дървесина. Едно се краде, друго се обезценява, трето се крие или фалшифицира, и така изтичат милиони ресурси, които могат да се връщат за залесяване или поддръжка на горите.

Споменахте търговете. възможно ли е да се направи централизирана електронна платформа за тяхното провеждане?

Имаме две такива платформи. Сега предстои да обсъдим и с министър Божанов, дали те да не бъдат обединени в една. Електронизацията сме си я поставили за цел, и в крайна сметка ще я направим. Там обаче се срещнахме с друг проблем, по който ще изнесем повече информация тези дни. Това е, че са създадени редица условия за монополизиране на дърводобива в горите, които трябва да разрешим с текущото законодателство и чрез политики на ниво министър, с което да се развържат ръцете на бизнеса за да участва по-динамично в добива на дървесина. Сега много малки фирми биват унищожени поради протекциите на определени фирми, получаващи ресурсите без пари Така се унищожава конкуренцията от малкия и среден бизнес , а това е важно защото колкото по здрав е дърводобивният бизнес, толкова по-голяма почтеност ще има в гората.

В интервюто са използвани въпроси на колеги и от други медии