понеделник, септември 20, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Алтернативни, биологични методи за борба с основни неприятели по костилкови овощни видове представи проф. д-р Христина Кутинкова от Институт по овощарство – Пловдив

В програмата на семинара бяха ключени и разяснения за основните икономически важни неприятели по костилковите овощни видове, морфология, биология и средствата за борба с тях

Алтернативни, биологични методи за борба с основните неприятели по костилковите овощни видове представи на 15 декември т.г. проф. д-р Христина Кутинкова от Институт по овощарство – Пловдив в рамките на онлайн семинар. Съвместната инициатива организираха Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Бургас и Институтът по овощарство – гр. Пловдив, който е в структурата  на Селскостопанска академия. В качеството си на лектор по време на семинара проф. Кутинкова фокусира вниманието върху използването на феромонови диспенсери и микроенкапсулирани феромони и ребели за борба с вредителите, както и върху необходими условия на които трябва да отговаря градината за да бъде успешен контрола на плодовите червеи с феромонови диспенсери .

В програмата на семинара бяха ключени и разяснения за основните икономически важни неприятели по костилковите овощни видове, морфология, биология и средствата за борба с тях.

Експерт от ТОО – Бургас към НССЗ разясни и задълженията на ползвателите на финансова помощ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), съгласно административния договор.

Участието в семинара бе безплатно, като присъствалите на онлайн провеждането му направиха само предварителната си регистрация.

С презентацията „Алтернативни, биологични методи за борба с основните неприятели по костилковите овощни видове; Използване на феромоновидиспенсери,микроенкапсулирани феромони и ребели за борба с вредителите; Необходими условия на които трябва да отговаря градината,за успешен контрол на плодовите червеи с феромоновидиспенсери” на проф. д-р Христина Кутинкова може да се запознаете тук