понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС (AMALGEROL ESSENCE) Регистрация

Tор подпомагащ справянето със стреса от растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж.

Във връзка с  коректорски пропуск  от страна на издателство Виденов и син в Списък на разрешените ПРЗ и торове 2021, поместваме пълния текст на Удостоверение за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати № 205/17.05.2017 г.,  Издание 2/19.07.2018 г. на Амалгерол Есенс. 

АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС (AMALGEROL ESSENCE)
Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Austria
– Удостоверение за регистрация № 0205/ 17.05.2017 г. , Издание – 2*/ 19.07.2018 г. на Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Austria – Австрия
Вид на продукта: ОРГАНИЧЕН ТОР

Състав : Сухо вещество 48,6% w/w, Общ органичен въглерод 22,7% w/w, Общ азот (N) 3,1% w/w, Общ калий (K2O) 3,4% w/w, рН 5.0 – 6.0

Този тор подпомага справянето със стреса от растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж. Повишава устойчивостта на растенията към суша и им помага да преодолеят негативния ефект от засушаването. Предлага се във вид на разтвор. Намира приложение при следните култури:

Зърнено-житни култури: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2-4:
-при братене (BBCH 20-30);
-в стадий флагов лист (BBCH 37);
-в началото на цъфтежа (BBCH 61);-върху сламата за стимулиране на разграждането, последвано от плитка оран/ култивиране.
Картофи: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2-3:
-след оформяне на листното покритие (BBCH 30);
-общо 3 приложения през интервали от 10-14 дни.
Маслодайна рапица: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2-4: -през есента при 7-8 листа (BBCH 17-18);
-през пролетта при начало на удължаване на стъблото (BBCH 20-40);
-при все още затворени цветни пъпки „жълт бутон“ (BBCH 50).
Царевица: прилага се в доза 200 мл/ дка. Брой пръскания 2-3:
-преди оран/култивиране
-в стадий 4-8 лист (BBCH 14-18)
-върху растителните остатъци за стимулиране на разграждането, последвано от плитка оран/култивиране .
Захарно цвекло: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2- 4:
-преди оран/ култивиране
-от началото до приключване на оформянето на листното покритие (BBCH 30-40).
Грах, фасул, соя: прилага се в доза 200 мл/ дка. Брой пръскания 2-3:
-в стадий 4-ти лист (BBCH 14);
-при първи отворени цветове (BBCH 61). Слънчоглед: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2:
– преди оран/култивиране;
-в стадий 6-8 лист (BBCH 16-18). Тиква за производство на масло: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2-3:
– преди оран/култивиране;
– в началото на развитието на плодовете (във възможно най-късния момент)
Зеленчукови култури, лук: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2-3:
– преди оран/ култивиране;
– 14 дни след засаждане/ поникване – 1-2 приложения през интервали от 10-14 дни; – потапяне на корените преди засаждане за 15 минути в 1% -ен разтвор.
Ягоди: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2-3: – от преди цъфтежа до оцветяването на плода – 3 приложения през интервали от 10-14 дни; – през септември/октомври – 1-2 приложения през интервали от 10-14 дни; – при нови насаждения до 10 дни след засаждането;
– потапяне на корените в продължение на 15 минути в 1%-ен разтвор.
Овощни култури: прилага се в доза 200 – 300 мл/ дка. Брой пръскания 2-3
– между развитието на столони и цъфтежа – 2 приложения през интервали от 10-14 дни;
– от края на цъфтежа до оцветяването на плодовете – 2 приложения през интервал от 10-14 дни:
– използвайте 50-100 литра вода/декар.
Лозя: прилага се в доза 300 мл/ дка. Брой пръскания 3-5:
– в стадий 3-5 лист (BBCH 13-15);
– преди цъфтежа (BBCH 60);
– в края на цъфтежа (BBCH 68 – 69);
– при зърна с размер на грис (BBCH 73);
– при зърна с размер на грах (BBCH 75);
– приложете с 50-100 литра вода/декар.
Фертигация: EО стойност за 0,5%-ен разтвор: 0,1 мс/см. \Забележки: Да не се смесва с медни съединения, течни азотни торове (UAN), контактни или кородиращи хербициди! Преди смесване с продукти за растителна защита да се извърши тест за смесимост.