понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Американските експерти намалиха оценките си за реколтата и крайните запаси от пшеница за сезон 2020/21 г.

USDA: По-малка реколта и по-нисък експортен потенциал за страните от ЕС

В последния си доклад от края на март експертите от Брюксел прогнозиратВ последния си доклад от края на март експертите от Брюксел прогнозират

коригираха своите прогнозни оценки за глобалното производство на пшеница и крайните запаси през сезон 2020/21 г. , съобщава „Зерно Онлайн“. Консервативните в оценките си експерти намалиха най-много оценките си за производството на пшеница в ЕС с 1,5 млн. тона, за Русия с 0,5 млн. тона и САЩ с 1 млн. тона, но в информацията се уточнява , че глобалната реколта ще остане на рекордно високо ниво. Според оценките им то ще достигне до 769,3 млн. тона при потребление от 759,5 млн. тона и малко над 188 млн. тона експорт. Крайните запаси през текущия сезон се оценяват на 314,8 млн. тона. Спад в експортния потенциал с 1 млн. тона се прогнозира само за Европейския съюз.

Данни за производството, експорта и потреблението на пшеница през 2020/21 г. в млн. т

В света

Юли 2020/21 г.

Изменение в % спрямо Юни

Изменение в % спрямо2019/20 г.

Начални запаси

297,12

0,43

6,2

Производство

769,31

0,53

0,6

Предлагане (всичко)

1066,43

0,27

2,1

Внос

183,27

0,09

0,00

Износ

188,04

90,43

0,00

Потребление

751,44

0,21

0,5

Крайни запаси

314,84

0,40

6,0