неделя, април 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Без категория

Американското производство на царевица оказва натиск на глобалната реколта

Потреблението на царевица ще надмине производството с 23 млн. тона

Цената на зърното ще падаЦената на зърното ще пада
1.09Хиляди
Гардоприм Плюс Голд

Американското производство на царевица продължава да оказва негативно влияние върху глобалното производство, пише „Зерно Онлайн”. През септември експертите  на американския департамент по земеделие не внесоха значителни корекции в основните параметри-производство, потребление, крайни запаси и търговия.  Борсовата търговия реагира най-вече на оценките за американската реколта, която се прогнозира да е с 2,5 млн. под оценката през август. В резултат на това е намалена и оценката за световната реколта с 0,3% спрямо предходния месец. Увеличението на началните запаси в САЩ с 2,16 млн. тона и намаляването на оценката за вътрешното потребление с 0,6 млн. тона позволиха увеличение на крайните запаси с 0,2 млн. тона. Сред останалите водещи производители на царевица, незначителни промени са направени в оценките за Украйна- понижение на производството с 0,5 млн. тона и на крайните запаси с 0,4 млн. т при запазване на експортния потенциал.

 

В света Септември 2019 в млн. т Изменение спрямо август 2019 в % Изменение спрямо 2018/19 в %
начални запаси 329,55 0,30 -2,9
производство 1104,88 -0,30 -1,5
предложение (всичко) 1434,43 -0,17 -1,9
внос 169,44 0,06 3,3
износ 169,90 0,00 -3,6
потребление (всичко) 1128,16 -0,08 -0,4
крайни запаси 306,27 -0,47 -7,1

 

NivaBG.com