четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Амониев нитрат, водоразтворим амониев нитрат, Смесени торове N:P:K от Неохим

Амониев нитрат, водоразтворим амониев нитрат, Смесени торове N:P:K от Неохим

За допълнителна информация за продуктите на “Неохим”:

тел.: 0391 65 266, email: jbojev@neochim.bg

Амониев нитрат
Амониев бикарбонат
Натриев нитрат
Смесени торове N:P:K
Азотна киселина -техническа
Вода обезсолена
Въглероден диоксид
Азот
Диазотен оксид – райски газ
Амоняк
Амонячна вода – 25%
Карбамидформалдехидна смола
Кислород
Формалин – технически
Живко Божев
Полиамид алкален
Полиамид стъклоусилен
Полипропилен стъклоусилен
Серьожа Кючуков тел./факс: 0391 6 46 83
email: himik@neochim.bg