неделя, януари 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ангел Вукодинов: Без правила отвън, отново ще изкривим подпомагането в земеделския сектор

Държавата няма интерес за приемане на закон за браншовите организации

1.04ХилядиЧетения

„Без  правила отвън ще изкривим подпомагането в земеделието”, каза пред журналисти  по време на традиционния семинар на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов. Подобно изкривяване което сега се наблюдава в ОСП според него има и в други части на света като в САЩ и Русия, където земеделските производители се подпомагат къде явно, къде не от държавата. Голямото подпомагане в Русия например е свързано основно със земята, защото там никога не е имало частна земя.

Освен това в много части от света цените на  горивата и свързаните с тях производства като торове са поне с  30% по  ниски от нивата им у нас. Всички според него трябва да получават равни субсидии без значение, дали ще са плащания на единица площ или произведена продукция.  В страните от Западна  Европа обаче все още господства мнението, че атрибутите за производство в източните части на континента са по-евтини, и заради това субсидиите за Изтока са по-ниски. „Кое е по-евтино машините или горивата. Машините ги купуваме от тях, и докато дойдат до нас те са по-скъпи, а цените на горивата са по-високи заради монополното положение”, коментира още Вукодинов. Според прогнозите му нивото на работната заплата в сектора на земеделието у нас през следващия програмен период ще достигне до средноевропейското. „Нито политиците нито работодателските организации имат интерес от приемането на закон за браншовите организации и от създаването на единна земеделска общност”, допълни зърнопроизводителят. Без подобен закон няма  и критерии за легитимност.

Ако държавата делегира съответните  права на една единна земеделска общнност  според Вукодинов, тя ще съомее много по-бързо и меродавно да реши наболелите проблеми. Фермерът даде пример с Испания, където очертаванията на площи се извършват не от фермери и институции, а от самите браншови асоциации, и ако даден земеделски производител не желае да членува в тях, то тогава самите банки изпращат обучени експерти, които да извършват тази дейност.