четвъртък, август 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Помощта е за животновъди c 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици
НОВИНИ

Анкетират фермерите за трудностите, които срещат с биосигурността

Помощта е за животновъди c 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици

Отварянето на дискусията има за цел да допринесе за по ефективно прилагане на взиманите мерки.

331Четения

Срещат ли земеделските стопани затруднение при изпълнение на изискванията, наложени от националното законодателство при отглеждане на селскостопански животни и ако да – какви са причините за това? Достатъчна ли е обществената информираност по темата?

На тези и още въпроси се опитва да отговори Фондация Смарт Агростарт в рамките на проектa  „Заедно за българското село“. Организацията представя публично анкета с въпроси, свързани с биосигурността в животновъдните стопанства ТУК.

Темата е особено актуална на фона на проблемите, с които се сблъсква родното животновъдство през последните години. Въпреки, че се взимат мерки от различно естество, одобрявани или не от земеделските стопани и обществеността, липсва широк дебат по актуалните въпроси, свързани с превенцията на заболяванията по животните.

В последните месеци администрацията полага усилия да компенсира пострадалите стопанства чрез различни мерки, най-вече от Програма за развитие на селските райони. Предвижда се отварянето на прием по така актуалната инвестиционна подмярка 4.1, насочен само и единствено към животновъдите. Ще бъде стартирана и изцяло нова мярка 5, насочена към биосигурността в животновъдните стопанства.

Отварянето на дискусия по темата има за цел да даде насоки за пропуските и неяснотите във водените политики и да допринесе за по ефективно прилагане на взиманите мерки.

Проект  „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.