вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Австрийски оператор за контрол на биопродукти остава без разрешително

До 1 февруари биопроизводителите с ключили договор с дружеството, трябва да изберат друг оператор

МЗХГ

От агроведомството  уведомяват всички биопроизводители, че   няма да бъде подновено  разрешението на „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ за контрол на биологичното производство. Всички земеделски производители избрали въпросния оператор трябва да направят нов избор до 13 февруари , ако желаят да продължат да изпълняват ангажиментите си по мярка 11 от ПРСР. Сключването на нов индивидуален договор ще осигури на бенефициентите непрекъсване в системата за контрол.

Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения съгласно  Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на министерството. До 15 дни след настъпване на промяната, биопроизводителите са длъжни да представят във фонд „Земеделие” копие на договора с новия оператор.