Не разполагаме с данни за виртуални животни. Това каза, по повод думите на Симеон Караколев, д-р Георги Чобанов, директор на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните” в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) пред БНР.

“Самите проверки, които ние от БАБХ сме правили, не са показали стада, записани в информационната система ВетИС, без реално да са налични животни”, каза Чобанов.

По думите му, при извършваните до момента проверка винаги или почти винаги се констатират животни с паднали ушни марки или с една ушна марка. В този случай, животните с неясна проследимост и без идентификация не могат да влязат в хранителната верига, конфискуват се в полза на държавата и се евтаназират. Марките съответно се изземват.

“Процентът им винаги по-малък от 10%”, добави д-р Чобанов и продължи:

“За този голям брой от 120 000 животни очакваме конкретни данни. Реално тази бройка е 10% от общият брой на овцете и козите в България”.

Интересен е моментът, който д-р Чобанов коментира. В законодателството е посочено, че собственикът на животните отговаря за данните, които се въвеждат в системата на БАБХ. Към момента обаче самите стопани нямат възможност да вписват тези данни. Вписването се извършва от контролиращите ветеринарни лекари, както и от БАБХ. Санкция за ветеринарите, подали грешни данни за даден животновъден обект обаче няма. Санкционира се единствено фермера, като глобите варират.

Всяка година 5% от фермите в страната подлежат на проверка. При подаден сигнал обаче, се правят допълнителни проверки. Тази година изборът на тези 5% от животновъдните обекти в страната е направен от компютър по предварително зададен алгоритъм.

„Факт е, че когато един животновъд е хванат с нарушения, той е по-рисков и за следващата година за приготвянето на извадката“, добави д-р Чобанов.

По думите на Георги Чобанов не може да се съди за истинността в думите на Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

“Трябва да се направи цялостна проверка. Конкретно това, за което говори г-н Караколев липсва конкретика. Категорично очакваме по-конкретни сигнали, за да може да насочим нашите проверки към тези конкретни хора и евентуално, ако има такива виртуални животни, да ги проверим”, заключи д-р Георги Чобанов.