събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

България настоява за опростен подход и към ДЗЕС 4 и ДЗЕС 6

земеделието на държавите от Вишеградската четворка, България, Румъния, Словения и Хърватска в рамките на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. По време на нея бъдещото Унгарско председателство представи своите приоритети и беше обсъдена трудната ситуация в сектора в светлината на това какво се очаква от Унгарското председателство. Унгарският министър представи предложение за изготвяне на Заключения на Съвета относно бъдещето на ОСП и постави въпроса дали държавите са готови да подкрепят подобна инициатива.

За България е приоритет да продължи работата по опростяване на изискванията за фермерите, както при прилагането на промените в Регламента за стратегическите планове, така и на ниво делегирани и изпълнителни регламенти и изпълнение на процедурите от ЕК, изтъкна зам.-министър Стратев. Бихме искали да видим конкретни резултати от бъдещия документ на ЕК за намаляване на административната тежест, от Съобщението на ЕК относно подобряване на позицията на фермерите във веригата на доставки и усилията за постигане на справедлива конкуренция между европейските земеделски продукти и вносните стоки.

България подкрепи предложението на Унгарското председателство за приемане на заключения относно бъдещето на ОСП. Това ще даде възможност на ДЧ да представят своето виждане за развитие на политиката, отразявайки исканията и очакванията на фермерите и ще се даде положителен знак на земеделските производители, че техните притеснения се вземат предвид.

През лятото ще е приключил стратегическият диалог относно бъдещето на земеделието и ще бъдат готови резултатите от допитването на ЕК до фермерите относно административната тежест. Отчитайки резултатите от диалога и допитването, ДЧ ще могат да формулират своята визия за бъдещата политика, която да бъде взета предвид от следващата Европейска комисия при подготовка на законодателното предложени за ОСП след 2027 г.

В преговорите за бъдещата селскостопанска политика на ЕС, за България приоритетен остава въпроса за изравняване нивата на директните плащания в ЕС.

Виктор Павлов