петък, февруари 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Банка разработи софтуер, който ще позволи на фермерите да изчисляват въглеродния отпечатък от дейността си

ТракторТрактор

Една от водещите банки у нас ОББ е изработила софтуер, който ще позволи на фермерите да изчисляват въглеродния отпечатък от дейността си, информира БТА. Софтуерът е безплатен и достъпен на сайта на банката. Иновативната услуга позволява на всички земеделски производители, клиенти или не на финансовата институция, в няколко лесни стъпки да направят изчисление на въглеродния отпечатък на стопанствата си – парниковите газове от дейността им, в еквивалент на въглероден диоксид.

Изцяло онлайн, „ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии“ пресмята емисионния отпечатък от селскостопанските дейности и генерира индивидуален доклад. В него са посочени областите в производството, на които следва да се обърне внимание и се предоставят конкретни препоръки в кои дейности всяко стопанство ще може да подобри екологичното си въздействие.

Създадена като част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ, методологията на Калкулатора е разработена със съдействието и експертизата на Института за аграрна икономика. Цялостното решение е собствено ноу-хау на банката в помощ на всички представители на земеделския сектор. В обхвата на дигиталния инструмент попадат 28 от най-често упражняваните земеделски дейности в България, като фокусът е върху индикаторите на тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора – метан, диазотен диоксид и въглероден диоксид.

Изчисленията за растениевъдството се базират на използваните за едногодишен период в дадено стопанство количества торове, химикали, горива и получените средни добиви. В животновъдството се отчитат практиките на отглеждане и хранене на животните, както и за съхранение на оборския тор. Паралелно с изчисляването на резултата, стойностите автоматично се сравняват с осреднени показатели за България, с което се дава оценка на въглеродния отпечатък за всяко стопанство, като се обхващат всичките му дейности с възможност за получаване на отчет за резултата от оценката.