понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Зърнопроизводство

Безмитният внос от Украйна и Молдова се удължава за още една година

Съветът на ЕС одобри решението за отпадане на вносните мита и тарифните квоти върху износа на Украйна и Молдова за ЕС за още една година.

Това подновяване потвърждава отново непоколебимата политическа и икономическа подкрепа на ЕС за Украйна след две години на непровокирана и неоправдана военна агресия от страна на Русия и същевременно укрепва защитата на земеделските стопани от ЕС по отношение на някои чувствителни селскостопански продукти, се казва в прессъобщение на Съвета на ЕС.

Автономните търговски мерки на ЕС за Украйна ще се прилагат от 6 юни 2024 г. до 5 юни 2025 г. и се отнасят до продължаващото суспендиране на всички дължими мита и тарифни квоти съгласно дял IV от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.
Регламентът ще включва и два предпазни механизма за защита на пазара на ЕС:
подсилена версия на съществуващия предпазен механизъм, който ще се прилага въз основа на редовен мониторинг, което ще позволи на Комисията да налага всякакви мерки, ако са изпълнени специфични условия;
нов, автоматичен предпазен механизъм, който ще задължи Комисията да въведе отново тарифни квоти, ако вносът на птиче месо, яйца, захар, овес, царевица, едрозърнест грис и мед надвиши средноаритметичната стойност на количествата, внесени през втората половина на 2021 г., през 2022 и 2023 година.
Автономните търговски мерки на ЕС за Молдова ще се прилагат от 25 юли 2024 г. до 24 юли 2025 г. Те са под формата на временно суспендиране на всички дължими мита и тарифни квоти съгласно дял V от Споразумението за асоцииране. Наред с това те засилват защитата на чувствителните селскостопански продукти, като укрепват предпазния механизъм, който вече е включен в настоящия регламент.

На 31 януари 2024 г. Европейската комисия предложи срокът на суспендирането на вносните мита и тарифните квоти върху целия износ на Украйна и Молдова за ЕС да се удължи с още една година. Предложението беше представено в контекста на продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна и нейното отражение върху Молдова, произтичащата от това необходимост от продължаване на икономическата подкрепа за Украйна и Молдова и като се има предвид полученият от Украйна и Молдова през юни 2022 г. статут на страна кандидатка за членство в ЕС и започването на преговорите за присъединяване през декември 2023 г.

Виктор Павлов