понеделник, август 10, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Биофермерите настояват за спешни мерки в условията на изолация

Основното искане на стопаните е да се избърза с превеждането на средствата за директни плащания за 2019

979Четения

Българската асоциация Биопродукти е внесло в министерството на земеделието конкретни предложени за улесняване на работата на фермерите. по време на извънредното положение. Основното искане на стопаните е да се избърза с превеждането на средствата за директни плащания за 2019 г., тъй като се появиха проблеми с доставките на семена, торове и препарати за пролетната сеитба.

Те смятат, че трябва да се направи всичко възможно за съкращаване на сроковете за изплащане на оставащите схеми и мерки по ДП и ПРСР – зелени плащания, мярка 10, мярка 12-Натура и мярка 11.

Според тях тези мерки ще помогнат на бизнеса да преодолее първите затруднения, като например „появилата се несигурност, която кара повечето търговци и доставчици на семена, торове и препарати, да избягват всякаква гъвкавост и изискват 100% авансово плащане на всички доставки. Транспортът е затруднен и много по-скъп. В същото време и банковите институции също стават по-рестриктивни по отношение отпускането на заеми срещу субсидии”, се мотивират от асоциацията.

Като приветстват всички опити на администрацията за онлайн подаване на документи за регистрация, подаване на заявления за подпомагане и всякакви административни услуги, от асоциация Биопродукти предлагат тези действия да се доразвият и да преминем към изцяло безхартиено подаване на документи.

Затова и второто им искане е свързано с регистъра за биопроизводителите. „Неговото водене показа, че могат да се намерят достатъчно надеждни механизми за идентификация на земеделските стопани. Подаването на заявления и анкетни карти за пререгистрация по Наредба 3 /които и без това попълваме в електронен вид/ може да стане изцяло електронно онлайн в повечето случаи, без да обикаляме ветеринарни лекари, да изпращаме документи по различните общински и областни служби. Кризата с корона вируса може да даде тласък за електронизацията на електронните услуги на МЗХГ. В следващите дни предстоят регистрации на розопроизводители, подаване на заявления за използвани препарати по Програмата за зимните пръскания, по Програмата за борба с теления червей по картофите и още много мерки и схеми. Ще се радваме, ако разпоредите да бъдат намерени начини за онлайн комуникация с различните служби и звена на МЗХГ /чрез изпращане на сканирани документи, вместо носене на заверени копия/. Още повече, че се очакват сериозни трудности и задръствания при влизането в областните градове, където основно са съсредоточени службите за подаване на документи”, посочват в писмото си биофермерите.

Третото предложение е свързано с бъдещето прибиране на реколтата, където в някои сектори са необходими и пролетни ръчни обработки в стопанствата, особено що се касае до биоземеделците, които не могат да разчитат на хербициди.

С лично обръщение до земеделския министър Танева биофермерите припомнят, че „ситуацията е безпрецедентна и сме изправени пред огромно предизвикателство. Осъзнаваме огромната си отговорност, но не по-малко важно е да осъзнаем голямата роля, която ще играе българското земеделие, в справянето с кризата и осигуряването на прехраната на населението. Всичко, което се случва, е непознато за нас, и никой не може да предвиди нито продължителността му, нито последиците. Ето защо, така както в момента здравната общност, шивашката и фармацевтичната промишленост поемат предизвикателството и се включват активно в задоволяване на основните липси и потребностите на хората в България, е необходимо земеделската общност да поеме своите отговорности и да се осигури прехраната на българите, без да зависим от внос и транспортни коридори.

NivaBG.com
Виктор Павлов