понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Бюджет на ЕС от над 311 млрд. евро предложи Европейската комисия за 2022 г.

53 млрд. евро ще са предвидени за селското стопанство на Европа

Европейската комисия е предложила бюджетът на Общността за следващата година да възлиза на 311,3 млрд. евро, в това число 143,5 млрд. евро от пакета Next Generation EU, информира AGpress.eu. От Брюксел се надяват тези средства да дадат възможност за мобилизацията на значителни инвестиции за възстановяване на европейските икономики от кризата с коронавируса. Очаква се да се даде приоритет на зелените и цифрови инвестиции за да се увеличи устойчивостта на ЕС в бъдеще. „Днес ние предлагаме безпрецедентни нива на финансова подкрепа, за да подсилим възстановяването на Европа от здравната и икономическата криза. Ще помогнем на хората, компаниите и регионите, които са най-засегнати от пандемията. Ще инвестираме в устойчивостта на Европа и нейната модернизация чрез зеления и цифров преход. Връщането на Европа в релси, ускоряването на нейното възстановяване и приспособяването му към бъдещето са нашите основни приоритети“, заяви комисарят по бюджет и финанси Йоханес Хан.

Бюджетът отразява политическите приоритети на ЕС, които са от значение за осигуряване на устойчиво възстановяване. За тази цел Комисията предлага следното разпределение на финансите:

– 118,4 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU по Механизма за възстановяване и устойчивост:
53,0 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 972 милиона евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури: Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) може да получи допълнителни 5,7 милиарда евро от NextGenerationEU.

– 36,5 милиарда евро за регионално развитие и сближаване, подсилени с 10,8 милиарда евро от NextGenerationEU по REACT-EU:
– 14,8 млрд. евро за подкрепа на различни партньори на ЕС:
– 13,1 млрд. евро на научни изследвания и иновации