четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Близо 87% от самонаетите в земеделието у нас се трудят без писмен договор

Средствата по европейски програми оказват слабо влияние върху заетостта в сектора

Огромен брой самонаети- между 86 и 87%  в земеделието работят на сиво само с устна договорка, което е предпоставка за неизпълнение на ангажиментите на работодателите към тях и неплащане на осигуровки, а  2/3 от тези хора се трудят дългосрочно. Такива цифри бяха изнесени  по време на международен форум, организиран от ФНСЗ в рамките на проекта Raise Up. По данни на синдикатите в земеделието  броят на наетите в земеделието през 2017 година продължава да пада, достигайки малко над 63 хил. души, като спрямо 2012 година е паднал с 9,8%.

Справянето с работата на черно и без договор в земеделския сектор остава сред сериозните проблеми. Колкото и пари да се вляха в сектора посредством европейските фондове, според синдикатите ОСП е оказала твърде малко влияние върху решаването на проблемите със заетостта, въпреки че 1/5 от БВП на ЕС се формира от работещите в селското стопанство и от производството на аграрна продукция.

По-голяма част от работниците трудещи се без законово уредени трудови правоотношения се наблюдават в дребните по размери стопанства.,като тази тенденция се запазва отчетливо в по-непривлекателните и трудоемки подсектори на селското стопанство  като животновъдство и производството на плодове и зеленчуци, докато заради по-високата степен на механизация, благодарение и на европейските субсидии,наетите в зърнопроизводството са с коренно различен статус и дори с високи и привлекателни възнаграждения от порядъка на 1500 евро.

Средната заплата в земеделския сектор  през 2017 година е била 842 лева при 1060 лева за страната, а средният осигурителен доход в растениевъдството, животновъдството и спомагателните дейности е достигнал до 690 лева.