понеделник, май 25, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Зърнопроизводство

Борба със Складовите неприятели при пшеница и ечемик Бюлетин 4 / 2019

Борба срещу плевелите в стърнищата

ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК Борба със Складовите неприятели

Борба срещу плевелите в стърнищата

След приключване на жътвата, на площите  с преобладаващо заплевеляване с коренищни (троскот, балур, пирей и др.) и кореновоиздънкови плевели (паламида, поветица, млечок, къпина и др.), е необходимо да се извърши механична обработка или химично третиране срещу тези плевели. Това се налага тъй като борбата срещу многогодишните плевели е недостатъчно ефикасна по време на  вегетацията на културите.

При извършване на почвообработки на площи заплевелени с коренищни и кореновоиздънкови плевели не трябва да се да   използват дискови брани, защото те нарязват корените на плевелите и така спомагат за размножаването и разпространението им.

Химичното третиране се извършва с тотални хербициди, когато плевелите са във фенофаза бутонизация за широколистните и изкласяване за житните.

Важно е да се знае, че при третиране температурата на въздуха не трябва да бъде по-висока от 25 ºС. Работният разтвор да е 20-40 л/дка. Почвообработките на третираните площи да се извършват 20-30 дни след пръскането. Не трябва  се допускат животни за паша в третираните райони минимум 30 дни след третирането.

За борба срещу всички видове плевели в стърнищата от житни култури са регистрирани следните хербициди:

 

Активно веществоПродукт за РЗ Доза/дка
глифозатТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 150-400 мл
ГЛИФОС УЛТРА 150-1200 мл
ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ300-900 мл
НАСА 36 СЛ400-1200 мл
РАУНДЪП КЛАСИК ПРО100-1000 мл
ТАЙФУН СЛ400-1200 мл
ЯСТРЕБ ПЛЮС400-1200 мл
и други регистрирани продукти

 

Забележка: Ниската доза е срещу едногодишни, а високата срещу многогодишни плевели!

 

Внимание! Във връзка с жътвената кампания, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, се забранява изгарянето на стърнищата и растителните остатъци в земеделските земи !

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО

За качествено съхраняване на прибраната реколта е важно  да се вземат навременни предпазни мерки. В складовете за съхранение на зърно върху складираните продукти   основните  вредители са:

ЖИТНА ГЪГРИЦАCALANDRA GRANARIAВъзрастните и ларвите на житната гъгрица се хранят в зърното като изгризватвътрешността му. В едно зърно се развива една ларва.

ОРИЗОВА ГЪГРИЦАSITOPHILUS ORUZAEповрежда зрелите зърна на пшеницата, ечемика ицаревицата още на полето. Със заразените семена се пренася в складовете,където заразява останалите партиди. В едно зърно могат да се развият и подве ларви.

ЗЪРНОВ БРЪМБАР RHYZOPERTHA DOMINICA– унищожава почти изцяло зърната, като от тях  остават само част от обвивките. При голяма популация от зърнов бръмбар, зърното придобива характерен плесенномедов мирис.

РЪЖДИВОЧЕРВЕН БРАШНЕН БРЪМБАРTRIBOLIUM CASTANEUM – възрастните и ларвите на брашнения бръмбър се хранят предимно с външната обвивка на зърното, но понякога (при пшеница) напада и  сърцевината. Често се среща в мелници,   където силно заразеното брашно има остър, неприятен мирис, става кафяво и е негодно за печене.

 

СУРИНАМСКИ БРАШНОЯДTRIBOLIUM CASTANEUM  – напада зърно и зърнени продукти, семена, ядки, преработени храни и сушени плодове. В зърното се проявява предимно като вторичен неприятел, т.е. напада вече повредени от плесени или от други насекоми зърна.

 

Освен преките загуби, които нанасят вследствие изхранването си, складовите неприятелинанасят и косвени вреди – запарване и плесенясване на зърното, в резултат на което сенатрупват вредни микотоксини, които са опасни за животните и хората.

Борбата срещу складовите неприятели, включва профилактични и унищожителни мерки.

Преди прибиране на реколтата складовете, силозите, навесите, площадките за зърно, зърнопочистващите машини, сушилните и други съоръжения,  и източници на складови неприятели се почистват механично. Всички пукнатини, цепнатини, отвори в складовете и други се замазват. Помещенията могат да се варосат, но това мероприятие трябва да се извърши 15 дни преди химичната обработка, за да се избегне неутрализирането на действието на инсектицида. Районът  около складовете задължително се почиства от плевели и механични отпадъци. Вратите и прозорците се уплътняват, осигуряват се условия за лесно почистване на складовете – вътрешните стени, подовете и таваните трябва да са с гладка повърхност.

Продукцията от минала реколта да се съхранява отделно.

Химичната обработка на празните складови бази и силози се извършва, чрез влажна, аерозолна или газова (фумигация) дезинсекция.

При влажната дезинсекция се използва тракторна или друга пръскачка, като стените,тавана и пода се напръскват добре с инсектициден разтвор.

При аерозолната дезинсекция се използват механични, термомеханични и димни аерозоли.

Дезинсекцията се извършва 15-30 дни преди внасянето на новата реколта в празнитескладове, само с разрешените за обеззаразяване на складови помещения инсектициди.След обработката, помещението се затваря плътно до изтичане на времетраенето наекспозицията и се сигнализира с предупредителна табела.

При влажна дезинсекция. След експозицията, която трае 48 часа, помещенията се проветряват. Разрешени продукти за растителна защита за обеззаразяване на празни складове с тракторна пръскачка са следните и за третиране на зърното в складовете:

Активни веществаПродукт за РЗДоза / дка
пиримифос-метилАКТЕЛИК 50 ЕК * с въздушна помпа са прилага100 мл/100 м2

с раб. р-р 0.02-0.05 л/м2

АКТЕЛИК 50 ЕК * с електрически разпръсквач М10260.15 мл/куб. м

с раб. р-р 1.35 мл/куб.м

АКТЕЛИК 50 ЕК * срещу  складови неприятели при ечемик  и  овес8 мл/ 1 тон  зърно     с раб. р-р                      0,75 – 1,5 л/ тон Еднократно  приложение на конвейерна лента след прибиране на реколтата
ДелтаметринГРАНПРОТЕК срещу  складови неприятели по зърно1-2 л/100 тона зърно с раб.р-р 98-99 л/        100 тона зърно
ДЕЦИС 2.5 ЕК1 мл/м2 с раб. р-р0,5-1 л/м2 Експозиция 48 ч.
Хлорпирифос-метил + циперметринНЕОРЕЛ ЕК0.8 мл/м2 за пропускливи повърхности и 50 мл вода/ м2
0.4 мл/м2 за непропускливи повърхности и 50 мл вода/м2
Циперметрин + пиперонил бутоксид ТАЛИЗМА  ЕК*30-60 мл/100 м2 площ                         с раб. р-р  от 3.3 – 5.0 л  на  100 м2 площ
ТАЛИЗМА  ЕК*срещу               складови неприятели при пшеница, ечемик,    ръж, овес, тритикале, лимец, ориз, царевица – съхранявани в складове10–20 мл/тон зърно  с раб. р-р  0,1-2,5 л/ тон зърно Еднократно  приложение във фенофаза  BBCH  00 сухо семе –  пръскане върху зърното при вкарване в склада чрез елеватор или транспортна лента,  със специализирана техника за третиране на семена

При извършване на влажната дезинсекция е необходимо третираните помещения да се маркират с предупредителни табели. Прибирането на зърното от новата реколта в третираните складове да бъде съобразено с карантинния срок на използвания инсектицид !

 

Внимание! ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА СКЛАДОВЕ И ЗЪРНО ЧРЕЗ ФУМИГАЦИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ФИРМИ С РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БАБХ  ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ !

 

Разрешени за обеззаразяване на празни складовечрез фумигация са следните продукти с активно вещество алуминиев фосфид:

  • ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН* (таблетки – 2 табл. на куб.м. или пелети – 10 пелети на куб.м.); Експозиция 3 денонощия при t° на зърното над 20 °С;
  • ДЕЦИЯ ГАЗ-ЕКС-Б*-торбички за зърно в силозни клетки -1 торбичка /2-6 тона зърно
  • ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ*– (таблетки 10 таблетки/1 тон зърно или4-12 пелети / тон зърно или 10-15 пелети/куб.м и други регистрирани продукти
NivaBG.com
Виктор Павлов