събота, септември 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Брюксел предлага новият регламент за биопроизводство да влезе в сила от началото на 2022 г.

Стартира обществено обсъждане за намеренията на ЕК относно биопроизводството

Европейската комисия предлага да се отложи с една година влизането в сила на новия регламент за биопроизводството за 1 януари 2022 година, информира AGPress.eu..

Брюксел подготвя нови инициативи за биоземеделието като стартира обществено обсъждане относно бъдещия план на биопроизводството. “Този сектор ще играе важна роля за постигането на амбициите за европейска зелена сделка и за постигане на целите, заложени в стратегиите „От фермата до масата“ и за биологичното разнообразие. За ЕК е приоритет да гарантира, че секторът на биологичното земеделие разполага с подходящите инструменти, както и добре функционираща и съгласувана правна рамка, която е от ключово значение за постигане на целта 25% от земеделските земи, да бъдат предназначени за биологично земеделие. Въпреки че новият биологичен регламент предоставя солидна основа, вторичното законодателство, което все още предстои да бъде прието, трябва да бъде еднакво устойчиво”, се казва в съобщението.

Според комисаря по земеделие ЯнушВойчеховски се очаква биоземеделието да играе ключова роля в прехода към по-устойчива хранителна система и по-добра защита на биоразнообразието. Ето защо ЕК ще подкрепи биологичния сектор за постигане на поставената цел- до 2030 година 25% от площите да са за биоземеделие чрез приемане на съответната правна рамка.

Започналата публична консултация има за цел да събере обратна информация за проекта на план от граждани, национални органи и съответните заинтересовани страни. Въпросникът ще бъде онлайн за период от 12 седмици, до 27 ноември.

Въпросникът може да бъде попълнен тук

За 2021 г. Комисията планира да отпусне специфичен бюджет от 40 милиона евро за биологично земеделие съгласно политиката за насърчаване. Този бюджет ще съфинансира промоционални действия и информационни кампании за биологичния сектор на ЕС, повишаване на осведомеността относно неговите качества и ]e e насочен към стимулиране на търсенето.