събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Брюксел публикува първата карта с висока резолюция за отглежданите в ЕС култури

Картата съчетава спътникови данни и информация събирана на място

Обнародваха промените в закона за собствеността на земятаОбнародваха промените в закона за собствеността на земята

Европейската служба по мониторинг на аграрните култури разработи първата карта с висока резолюция на земеделските култури отглеждани в ЕС, информира AgPress.eu. Тя съчетава спътникова информация и данни получени на място. Картата позволява да се разбере какви култури са били отглеждани на всеки един парцел земеделска земя през 2018 година и обхваща 91 млн. хектара обработваеми площи. Наборите от данни са обединени чрез инфраструктура на изкуствен интелект и облачни услуги, чрез които са разработени точни алгоритми за картографиране. Алгоритмите, обучени върху времеви серии от данни S1 от основния вегетационен период (януари до края на юли), улавят реколтата, растяща през този период във всяка земеделска площ.

В резултат на това всяко поле в ЕС, засадено с пшеница, царевица, рапица, ечемик, картофи, захарно цвекло и други видове култури (общо 19 вида), се картографира за първи път в много фин пространствен мащаб. Това изследване отваря нови пътища за наблюдение на селското стопанство, околната среда, климата и биоразнообразието от парцела чак до европейския континент. Картата обхваща всички 28 страни членки на ЕС към 2018 година.

Рамковото проучване на земеползването/покритието на площта известно като (LUCAS) е равномерно разпределено на място проучване на земното покритие и земеползването, което обхваща целия ЕС. LUCAS е извършен през 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 г. През 2018 г. беше представен нов модул LUCAS, специално пригоден за наблюдение на Земята (EO): модулът LUCAS Copernicus.

Тази нова карта, която има степен на точност от около 80% (както е потвърдено чрез сравняване с данните от LUCAS и декларациите за културите на земеделските производители) е свободно достъпна за всеки за достъп и използване.

В информацията се казва още, че са необходими повече научни и методологични разработки, за да се превърне тази първа демонстрация в оперативна услуга за картографиране през сезона и да се преведе пространствената информация в стабилни екологични индикатори.

Обработваемата земя представлява почти половината от земната площ на ЕС, а общата селскостопанска политика (ОСП) представлява 38% от бюджета на ЕС.

Следователно мониторингът на обработваемата земя в различни мащаби е от решаващо значение за прилагането и оценката на политиките за околната среда, селското стопанство и климата в целия ЕС.