понеделник, септември 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защита

Борба с плевелите при есенниците през април – Бюлетин растителна защита 3 2017

Контрол на плевелите в посевите засети със зимни зърнено - житни култури

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Контрол на плевелите в посевите засети  със зимни  зърнено – житни култури

Плевелните видове конкурират културните растения по отношение на основните вегетационни фактори, като по този начин намаляват добивите и понижават качеството на селскостопанската продукция. Есенно-житните култури – пшеница и ечемик се заплевеляват с над 100 вида плевели, основно от групата на зимно пролетните, ранните пролетни и кореновоиздънковите.                

Главни представители на зимно пролетните плевели са подрумчето, лайката, ралицата, дивия мак, синята метличина, едроцветната глушина, а от ранно пролетните – полският синап, дивият овес, лепката, колендрото, секирчето. Към групата на ефемерите спадат бръшлянолистното великденче, звездицата В последно време от многогодишните плевелни видове големи проблеми създават паламидата, поветицата, пълзящият пирей, троскота и др.
В зависимост от конкретните условия и прилаганата агротехника в отделните селскостопански площи се развиват различни видове плевели  (често до 30 – 40 вида в един посев) и с различна плътност. Навременното им очистване от посевите дава гаранция, че вложените торове ще се използват само от културите.

  • ПРЯКАТА ВРЕДА ОТ   ПЛЕВЕЛИТЕ СЕ ИЗРАЗЯВА В СЛЕДНОТО:                                                                  извлича    се повече вода и хранителни вещества; подтиска  се   процеса на фотосинтеза и етиолиране; подтиска се   нарастването на самите растения; причинява се   полягане на растенията; намаляват   се добивите и рентабилността на производството от единица площ.
  • КОСВЕНАТА ВРЕДА ОТ ПЛЕВЕЛИТЕ СЕ ИЗРАЗЯВА В:

обстоятелството, че са депа и посредници на разпространението на много болести и неприятели; затрудняват механизираните обработки и прибирането на културите; влошават качествените показатели на прибраната реколта от зърно. На база тези факти,  извода е, че борбата с плевелите трябвада започне  навреме. Ранната борба с плевелите   помага да се даде  свобода  за развитието  на културните растения.

              Поради факта, че пшеницата започна своята вегетация напролет при сравнително ниски температури, често плевелите се появяват малко по-късно във вегетацията на културата. Това налага извеждане на борбата с плевелите в края на братене и често във фаза вретенене на пшеницата и ечемика. По-малка е групата на  хербицидите,  които  позволяват да се прилагат  в по-късна фаза,  тъй като културата се стресира и това силно намалява добива.

Голямото им видово разнообразие прави практически невъзможно воденето на специфична борба срещу всеки отделен вид. Това налага плевелите, които имат едни или други общи белези да се обединяват в групи,срещу които да се прилагат общи мерки за борба.

 През последните години в площите с пшеница и ечемик   се увеличи степента на заплевеляване с житни плевелни видове, като ветрушка (Apera spica-venti), лисича опашка (Alopecurus  myosoroides),  див овес (Avena spp.),  видове райграс (Lolium spp.), и др. Голяма част от плевелите   поникват още наесен, като се развиват успоредно и дори изпреварват развитието на житните култури. Друга част пониква през пролетта и повишава броя плевели на квадратен метър. Житните плевели образуват семена преди или едновременно с узряването на пшеницата и ечемика, като по този начин повишават допълнително запасеността на почвата с плевелни семена. Вредата от житните плевели при липса на контрол е пряка и косвена. Сборно, житните плевели имат много по-голяма вредоносност в сравнение  с  широколистните плевели – затова е изключително важно борбата с житните плевели да започне колкото се може по-рано след сеитбата на зимните житни култури или рано на пролет.                    

Необходимостта от третиране на есенно-житните посеви трябва да се прецени, като площите се обходят и се установи степента на заплевеляване и видовият им състав. Щом се възобнови вегетацията на пшеницата и ечемика, започва третиране, като предварително е подбран най-подходящият хербицид, точната доза и времето на приложение.

Третирането трябва да се прави сутрин или привечер при тихо време. При екстремно ниски или високи температури хербицидният ефект намалява значително.
След приключване на работа пръскачките се измиват обилно с вода, с прибавка на специален препарат за неутрализиране или с прибавяне към водата на калцинирана сода. Отпадъчните води се изливат в септични ями, а не в каналите, водоемите, реките или върху почвената повърхност. Това е изключително важна мярка за опазване на околната среда от замърсяване с пестициди.

    За контрол на  едногодишни житни плевели в т.ч. див овес …

 
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ТЪРГОВСКИ

ПРОДУКТ  ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

 

РЕГИСТРИРАН

ПРИ

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

пиноксаден

АКСИАЛ 050 ЕК

60-90 мл/дка

   с раб. р-р

40 л/дка

пшеница и ечемик

П2

клодинафоп + антидот

ТОПИК 080 ЕК 

30-40 мл

пшеница

НП

феноксапроп-П-етил + антидот

ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ  

100-120 мл

пшеница и ечемик

от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (див овес).

П2

феноксапроп-П-етил + антидот

ФОКСТРОТ

69 ЕВ

100 мл

пшеница и ечемик

от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (див овес).

П1

феноксапроп-П-етил + антидот

СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ

ИМАСПРО 7,5 ЕВ 

100 мл

пшеница и ечемик

 

НП

клодинафоп-пропаргил

СУОРД 240 ЕК 

17-25 мл

пшеница

П2

клодинафоп-пропаргил + клоквинт оцет-мексил

БУГУИС

63 мл

пшеница

П2

клодинафоп-пропаргил + клоквинтоцет-мексил

ЦИКЛОП

63 мл

пшеница

П2

 

    Срещу едногодишни житни и широколистни плевели могат са се използват следните хербициди:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ТЪРГОВСКИ

ПРОДУКТ  ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

 

РЕГИСТРИРАН

ПРИ

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

пиноксаден + флорасулам

АКСИАЛ ЕДНО

100 мл /дка

   с раб. р-р

20-40 л/дка

пшеница и ечемик

П2

бефлубутамид + изопротурон

ХЕРБАФЛЕКС  Краен срок за предлагане  на пазара – 17.03.2017 Краен срок на употребата   на наличните  количества – 17.09.2017 г.

200 мл

пшеница

П2

пироксулам

ПАЛАС 75 ВГ 

20-25 г

пшеница

НП

мезосулфурон + йодосулфурон + антидот

ПАСИФИКА ВГ

+ БИОПАУЪР  

35 г

(+ 70 мл)

пшеница

НП

клодинафоп-пропаргил+  пироксулам+клоквинтоцет -мексил

ЦЕЛИО ВГ

25 г

пшеница, тритикале, ръж

П2

амидосулфурон+йодосул-фурон-метил-натрий+мезосулфурон-метил+мефен пирдиетил

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ

50 г                              с раб. р-р

10-30 л/дка

+прилепител

100 мл

пшеница, тритикале, ръж

П2

мезосулфурон + йодосулфурон + антидот

ХУСАР МАКС ОД 

100 мл

пшеница

НП

изопротурон

ИЗОР 500 СК Краен срок за предлагане  на пазара – 17.03.2017 Краен срок на употребата   на наличните  количества – 17.09.2017 г.

350

мл

пшеница и ечемик

НП

изопротурон

ПРОТУГАН 50 СК Краен срок за предлагане  на пазара – 17.03.2017 Краен срок на употребата   на наличните  количества – 17.09.2017 г.

350 мл

пшеница и ечемик

НП

 

    Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабо чувствителни на 2,4 Д и МЦПА (лепка, лайка, подрумче, див мак и др.), внесени във фенофаза братене на културата  са разрешени следните хербициди:

 
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ТЪРГОВСКИ

ПРОДУКТ  ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

 

РЕГИСТРИРАН

ПРИ

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

метсулфурон-метил

 

АКУРАТ 20 ВГ 

1,5 г

пшеница, ечемик,     ръж,   тритикале

П2

АКУРАТ 60 ВГ 

1 г

пшеница, ечемик

НП

ЛАРЕН 20 СГ                           6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за употреба на наличностите, считано от 19.07.2016 г. 

3 г

пшеница и ечемик

НП

МЕТСУРАМ 200 ВГ 

3 г

пшеница,  ечемик,  тритикале

НП

РИКОРСО 

3 г

пшеница,  ечемик,   тритикале

НП

РОТЕР ВГ

1 г

пшеница

П2

ФИНИ ВГ

3 г

пшеница, овес, ечемик, тритикале

НП

метсулфурон-метил + трибенурон-метил

АЛАЙ МАКС 

3,5 г

пшеница и ечемик

НП

дифлуфеникан + метсулфурон-метил

АЛИАНС ВГ / ПОЛИМЕР ВГ

7,5 г

пшеница, ечемик,ръж, тритикале

П2

метсулфурон-метил + тифенсулфурон-метил

АКУРАТ ЕКСТРА ВГ 

5 г

пшеница и ечемик

П2

ЕРГОН ВГ 

5-6 г

 

5-9 г

 

6 г

зимен ечемик

пшеница, ръж, тритикале

пролетен ечемик

НП

дикамба + тритосулфурон

АРАТ 

10-20 г

+50 мл ДЕШ

пшеница и ечемик

П2

бефлубутамид

БЕФЛЕКС

50 мл

пшеница и ечемик

П2

флорасулам + тритосулфурон

БИАТЛОН 4 Д 

4-5,5 г

раб. р-р 10-40 л/дка

пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале

П2

бромоксанил октаноат / хеп-таноат + 2,4 Д етилхексил-естер

БУКТРИЛ  УНИВЕРСАЛ 

100 мл

пшеница, ечемик, овес, ръж

П2

хлорсулфурон

ИГЪЛ 75 ВГ  

ЗА МОНОКУЛТУРНО ОТГЛЕЖДАНЕ

1,3-2 г

 с раб. р-р         10-40 л/дка

пшеница, ечемик, овес

П2

2,4 Д

+дикамба

ДИФЕНДЪР СЛ/ ПАСИФИК СЛ/ МАГНЕТО СЛ 

80-100 мл

пшеница

НП

дифлуфеникан

ДИФЛАНИЛ СД

25 мл

До края на братене  на :

пшеница, ечемик,ръж

П2

дикамба + бентазон

КАМБИО СЛ 

125 мл

пшеница и ечемик

НП

дикамба + триасулфурон

ЛИНТУР 70 ВГ                     Краен срок за предлагане  на пазара – 17.03.2017 г. Краен срок на употребата   на наличните  количества – 17.09.2017 г.

15 г

пшеница и ечемик

НП

триасулфурон

ЛОГРАН 20 ВГ                     Краен срок за предлагане  на пазара – 17.03.2017 г. Краен срок на употребата   на наличните  количества – 17.09.2017 г.

3,75 г

пшеница и ечемик

НП

аминопиралид+ флорасулам

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО

ЛАНСЕЛОТ

2,5-3,3 г

пшеница и ечемик

П2

флорасулам + аминопиралид-калий

ДЕРБИ СУПЕР 

2,5-3,3 г

пшеница

НП

мекопроп-П + дихлорпроп-П + МЦПА

ОПТИКА ТРИО 

150-200 мл

пшеница и ечемик

П2

флорасулам + 2,4 Д естер

МУСТАНГ 306,25 СК

 

60-80 мл

пшеница

НП

пирафлуфен-етил

ЕКОПАРТ 2 СК 

45-60 мл

пшеница

НП

трибенурон-метил + тифенсулфурон-метил

ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ 

4 г

пшеница и ечемик

НП

трибенурон-метил

ТАРИКА

2 г

пшеница, ечемик, овес, ръж тритикале

НП

трибенурон-метил

КОРИДА 75 ВДГ/ ПИТОН 75 ВДГ 

1,5 г

пшеница

НП

трибенурон-метил

БЕЛУРЕ-Т

2 г

пшеница, ечемик, овес, ръж тритикале

НП

трибенурон-метил

ТРИБЕ 75 ВГ/ ТЕНУРОН 75 ВГ/ ТРИНУ 75 ВГ/ ТРИРОН 75 ВГ

2 г

пшеница, ечемик, овес, ръж тритикале

П2

трибенурон-метил

ХЕМТРИБЕ 75 ВГ

1,5 г

пшеница и ечемик

НП

трибенурон-метил

ТОСКАНА

1-2 г

пшеница и ечемик

НП

трибенурон-метил

ТРИМУР

1-2 г

пшеница и ечемик

НП

трибенурон-метил

ТРЕЙЛЪР

2 г

пшеница, ечемик, овес, ръж тритикале

НП

трибенурон-метил

ТРИМЕР 75 ДФ

1-1,5 г

пшеница и ечемик

НП

клопиралид

ЛОНТРЕЛ 300 СЛ

40-50 мл

пшеница

НП

амидосулфурон + йодосулфурон + антидот

СЕКАТОР ОД

10 мл

пшеница и ечемик

НП

флуроксипир + флорасулам

СТАРАНЕ ГОЛД 

180 мл

с  раб. р-р

20-40 л/дка

пшеница ечемик, ръж,овес, тритикале

П2

флуроксипир

ФЛУРОСТАР 200

90 мл

 с  раб. р-р

30-40 л/дка

пшеница ечемик, ръж,овес

П2

 

    Във фенофаза братене на културата, срещу едногодишни широколистни плевели, могат да се прилагат следните хербициди:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ТЪРГОВСКИ

ПРОДУКТ  ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

 

РЕГИСТРИРАН

ПРИ

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

2,4 Д естер

МАТОН 600 ЕК

120-150 мл

пшеница и ечемик

НП

2,4 Д аминна сол

АМИНОПИЕЛИК     600 СЛ

150-200 мл

пшеница и ечемик

НП

ДИКОПУР Ф/ ХЕРБОКСОН ТОП

150-200 мл

пшеница и ечемик

НП

 

ЕСТЕРОН 600 ЕК

50-100 мл

пшеница и ечемик

П2

САНАФЕН  

150-200 мл

пшеница и ечемик

НП

ДИОВИД 60 СЛ 

150-200 мл

пшеница

НП

ВАЛСАМИН

 

150 мл

пшеница

НП

МЦПА

АГРОКСОН/ СЕРИДОР МЦПА

200 мл

пшеница и ечемик

П2

У 46 М ФЛУИД

200 мл

пшеница и ечемик

П2

 

Рапица

Проблем в рапичните посеви  са  самосевките от зимните житни култури, които са много добър предшественик на рапицата. Полският синап и Дивата ряпа са от едно и също ботаническо семейство с рапицата. Семената на тези плевели не се отделят при почистването, което води до понижаване качеството на рапичното масло. Много често се срещат и видовете райграс, обикновен щир, мъртва коприва, подрумче, лепка, видовете ралица, полски мак, бръшлянолистно великденче и други.

    Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури (пшеница и ечемик), внесени във фаза 3-5 лист на плевелите  могат да се  ползват хербицидите:
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ТЪРГОВСКИ

ПРОДУКТ  ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

 

ПРИЛОЖЕ-НИЕ В

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

квазилафоп-П-етил

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК/ АЧИБА 5 ЕК

120 мл

2-3 лист на самосевките и плевелите

НП

квазилафоп-П-тефурил

ПАНТЕРА 40 ЕК/ ПАНАРЕКС/  РАНГО 40 ЕК

80 мл

1-3 лист на самосевките и 3-5 лист на плевелите

НП

пропаквизафоп

 

 

АЖИЛ 100 ЕК/

ШОГУН 100 ЕК

50 мл

Срещу самосевки от житни 3-5 л на самосевките

П2

75-120 мл

Срещу едногодишни  житни

 

150-200 мл

Срещу многогодишни житни при 15-20 см височина на плевелите

циклоксидим

ФОКУС УЛТРА/

СТРАТУС УЛТРА

100 мл

2-5 лист на самосевките и плевелите

НП

диметенамид+ метазахлор

СПРИНГБОК

250 мл

с раб. р-р 20-40 л/дка

Веднъж  на 2 години

до 9-ти  оформен лист

П1

флуазифоп- П-бутил+ прилепител

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК

50 мл

срещу

самосевки от житни култури  до  3-5 лист    

НП

 

    Срещу широколистни плевели, внесени вегетационно през пролетта, могат да се използват следните хербициди:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ТЪРГОВСКИ

ПРОДУКТ  ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

 

ПРИЛОЖЕ-НИЕ В

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

клопиралид

ЛОНТРЕЛ 300 СЛ

35-40 мл

В ранни фази на плевелите, до видимо осмо разклонение на рапицата

НП

ЛОНТРЕЛ 72 СГ

17-21 г.

 

НП

КЛИОФАР 600 СЛ

25 мл

 Еднократно от втори до 9 или повече оформени листа

НП

клопиралид + пиклорам + аминопиралид

ГАЛЕРА СУПЕР

 

На една и съща площ може да се прилага веднъж на три години

20 мл

от разтворен втори лист  до девет или повече оформени междувъзлия на рапицата

НП

бифенокс

МОДАОН 4Ф

100мл

От 4 до 8 лист на културата

НП

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите

да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита

при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

 

Закупуването на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми, притежаващи Разрешение / Удостоверение за търговия с ПРЗ!

 

* – продукт за растителна защита, от І-ва професионална категория на употреба.

Забележка: Третирането с продукти за растителна защита от І-ва професионална категория на употреба се извършва под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство”.

Вашият коментар