понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защита

Борба с ранното кафяво гниене и струпясването при овошките

Бюлетин растителна защита 3 / 2016

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

Струпясване по ябълката

 

Предпазни третирания срещу струпясването да се провеждат при достигане на фенофаза „зелен конус до миши уши.

 

Това е най-подходящата фенофаза за провеждане на предцъфтежните третирания в ябълковите насаждения. Основната задача е,  да се ограничат максимално първичните инфекции от аскоспорите.

 

Регистрирани ПРЗ са:


Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

Доза

Категория на употреба

 

 

 

 

меден сулфат

Купроксат ФЛ

0,3%

НП

 

 

 

 

меден хидроокис

Шампион ВП

(Макк  ВП,

Шамп ВП)

0,3%

НП

 

 

 

 

тирам

Тирам 80 ВГ

0,3%

П   П 2ППП

 

 

 

 

метирам

Полирам ДФ

0,2%

НП

 

 

 

 

манкоцеб

Дитан М 45

Дитан ДГ

Санкоцеб 80 ВП

Манфил 75 ВГ

200 г/дка

200 г/дка

200 г/дка

320 г/дка

П 1

П 1

       П 1П 12

П 1П 1П П

 

 

 

 

каптан

Каптан 50 ВП

Каптан 80ВГ

Мерпан 80 ВДГ

0,2%

150-180 г/дка

0,15%

П 1

П 1

П 1

 

 

 

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

П 1– първа професионална категория

П 2- втора професионална категория

НП- непрофесионална категория

 

Ранно кафяво гниене

 

 Агрометеорологичните условия през последната десетдневка са благоприятни за   масово развитие на  болестта – хладно и дъждовно време във фенофаза ”цъфтеж”. Гъбата  презимува като мицел в заразените клони и мумифицирани плодове.  Образуването на спори започва още през зимата при наличие на влага и температура  над 0оС.

Спазването на посочената схема за извеждане на  борбата дава възможност чрез  превантивни третирания да се ограничи развитието и разпространението на болестта.

o        Регистрирани ПРЗ са:

 

o        цветен бутон- I-во пръскане

o        начало на цъфтеж-II-ро пръскане;

o        седмица по късно ( при удължен цъфтеж )-III-то пръскане;

o        10 дни след третото-IV-то пръскане.

   Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория на употреба

 

 

 

 

дитианон

Делан 700 ВДГ

0,05%-праскова

НП

 

 

 

 

ципродинил

Хорус 50  ВГ

0,045% (45г/дка)

кайсия,праскова

НП

 

 

 

 

тиофанат-метил

Топсин М 70 ВДГ

0,12%-кайсия

НП

 

 

 

 

тирам

Тирам 80 ВГ

0,3%-череша,кайсия

П 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 и др. регистрирани ПРЗ

 

Съчмянка по костилковите

 

През 2015 година  в овощните градини   се констатира слаба до средна степен на нападение от патогена при костилковите овощни видове . За  предпазване от заразяване с  патогена е необходимо да се извършват  превантивни третирания по следната схема:

 

o       I-во във фенофаза ”бял бутон”; 

o       II-ро и III-то след цъфтежа, през интервали  от 7 дни

 

 Регистрирани ПРЗ са:Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория на употреба

 

тирам

Тирам 80 ВГ

0,3%-череша,слива

П 2

и др. регистрирани ПРЗ

 

 В периода преди цъфтежа на овощните видове започва вредоносната дейност на голяма група  вредители:   листни въшки, листозавивачки, хоботници, плодови оси, листогризещи, педомерки, прасковен клонков молец.

 

 

Ябълков цветопробивач

Неприятелят е проблем в стари овощни градини, където може да нанесе до 80-100% поражение при пропускане на най-подходящите моменти за извеждане на борбата. През първата десетдневка на месец март се наблюдава поява и разпространение на презимували възрастни индивиди в някои области на страната- Пловдив, Пазарджик. Химичната борба е насочена срещу възрастното преди яйцеснасяне при установяване на плътност над регистрираните ИПВ(4-6 бр./дърво или 15% повредени пъпки).През този период по семковите овощни видове могат да се появят и други хоботници от род Rhynchites като златист ябълков хоботник, червенокрил плодов хоботник.

 

 

Листозавивачки

   Констатирано е начало на вредоносна дейност в някои области на страната през втората половина на месец март. Химичната борба е наложителна при констатиране на плътност над регистрираните ПИВ (ябълка и круша- 5-8 броя гъсеници/100 пъпки; слива- 8 гъсеници/100 розетки; праскова- 4-6 гъсеници/100цветни пъпки).

 

 

 

Листогризещи

   През 2015 година се запази тенденцията от предходните години за стесняване ареала на разпространение и понижаване популационната плътност на неприятелите от групата на листогризещите гъсеници. Не е установено нападение в овощните градини, а само на изолирани участъци по крайпътни дървета. Начало на вредоносна дейност се очаква да започне през втората десетдневка на месец март. Комплексните ИПВ  са 8-12 броя гъсеници на дърво.


 

 

 

Листни въшки

Повечето от основните листни въшки зимуват като яйце около пъпките по клонките. Констатирано е начало на излюпване на листни въшки при някои от овощните култури-ябълки, круши. Химична борба е наложителна при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ(10-15 колонии на 100 съцветия или 10% заселени розетки). Добра практика е да се извършват третирания преди цъфтежа на овощните видове, когато плътността на вредителите е по-ниска и нанесените повреди са по-малко.

При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ, в зависимост от неприятеля, който е в най -висока плътност използвайте някои от посочените ПРЗ:

 

 Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

Неприятел

КУ

 

Алфа-циперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,015%- листозавивачки;

0,015%-педомерки

НП

 

Делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,03%-листозавивачки, зелена ябълкова листна въшка

НП

 

Децис 100 ЕК

 

 

 

 

 

 

7,5 – 12,25 мл / дка ябълкова листна бълха, зелена ябълкова листна въшка, живовлекова листна въшка;

8,75 – 12,25 мл / дка плодова корогризачка, розена листозавивачка;

7,5-17,5 мл/дка зелена прасковена листна въшка, прашеста сливова листна въшка,черешова листна въшка, плодова корогризачка, розена листозавивачка при праскови,кайсии,сливи,череши и вишни.

П 2

 

 

 

 

 

 

Диклайн 2,5  ЕК

30 мл/ дка (0,03%)-зелена ябълкова листна въшка по ябълка

НП

ДЕКА ЕК

 

(ДЕША ЕК)

(ДЕНА ЕК)

 

 

 

Метеор СК

30-50мл /дкаябълка, круша, праскова, кайсия, слива и череша-листни въшки, тъмна прасковена листна въшка;

30-50мл/дка листозавивачки по ябълка и круша, цветопробивач, плодови оси, плодови мухи;

ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи, бадеми   60-90 мл/100л вода-плодова корогризачка, хоботници;

70-90 мл/100л вода-зелена ябълкова листна въшка, прасковена листна въшка.

П 2

 

 

 

 

 

 

НП

 

 

 


Диметоат

БИ-58

 

0,05-0,07%-зелена прасковена листна въшка

НП

 

Есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК /Сумицидин 5 ЕК/

0,02%-листозавивачки и педомерки по овощни (червена пъпкозавивачка, малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка)

НП

 

Метоксифенозид

Ранер 240 ЕК

0,04%-листозавивачки, педомерки и пъпкозавивачки при ябълка

НП

 

Хлорпирифос-етил

Дурсбан

4 Е

 

 

150-200 мл/дка листозавивачки при праскови/нектарини

150-187 мл/дка листозавивачки при ябълки, круши и дюли

П 2

 

 

Клотианидин

Дантоп 50 ВГ

0,015%– зелена ябълкова листна въшка,ябълково-живовлекова листна въшка по ябълка и круша;

0,008%-0,012% прасковена и  памукова листна въшка по праскова и нектарина.

След цъфтеж на културите!

П 2

 

 

 

Тиаметоксам

Актара 25 ВГ

20 г/дка зелена ябълкова листна въшка по ябълка внесен с 100 л/дка работен разтвор.

След цъфтеж на културата!

П 2

 

 

 

  

 

 

 

Ацетамиприд

Моспилан 20 СГ

25 г/дка -зелена ябълкова листна въшки, ябълково-живовлекова листна въшка, памукова листна въшка по ябълки и круши;

-черна черешова листна въшка, прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка по праскови, нектарини, кайсии и череши;

-прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка по сливи.

П 2

 

Спиротетрамат

Мовенто 100СК

0,075-0,12%- листни въшки при ябълки и круши;

0,075-0,1%- листни въшки при сливи, череши, праскови, нектарини, кайсии.

П 1

 

Ламбда-цихалотрин+

тиаметоксам

Ефория 045 ЗК

150 мл/дка листни въшки при череши

П 2

 

Тиаметоксам + хлорантранилипрол

Лузиндо 40 ВГ

25 г/дка- листни въшки при праскови/ нектарини, кайсии

П 2

 

Ламбда -цихалотрин

Патрол

 

 

Карате

Експрес ВГ

(Нинджа )

(Форца)

40-80 г/дка- праскови и нектарини срещу зелена прасковена листни въшка;

40-60 г/дка листни въшки при  череши, сливи, праскови, нектарини и кайсии;

60-80 г/дка листни въшки при ябълки и круши;

80-100г/дка листогризещи гъсеници при ябълки, круши.

П 2

 

 

 

 

 

П 2

 

 

 

Тебуфенпирад

 

 

 

 

 

 

Масай ВП

25г/дка- праскови и нектарини:-зелена прасковена листна въшка,

-сливи-зелена прасковена листна въшка, малка сливова листна въшка, голяма сливова листна въшка,

-ябълка и круша-зелена прасковена листна въшка, листни въшки от род Aphis spp.

П 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиаклоприд

Калипсо 480 СК

20-25 мл / 100 л вода (0,02-0,025%) зелена ябълкова листна въшка и ябълково-живовлекова листна въшка при ябълки и круши;

20 мл / 100 л вода (0,02 %) червеногалова ябълкова листна въшка, зелена прасковена листна въшка и листни въшки при праскови, нектарини, череши и кайсии.

П 1

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Прасковен клонков молец (анарзия)

 

 

 По-високите температури през месец февруари и началото на месец март провокираха начало на вредоносна дейност на презимувалите гъсеници на неприятеля. При  плътност над регистрираните ИПВ (3% повредени леторасти или пъпки) е необходимо да се извърши третиране преди цъфтежа. При необходимост се провежда още едно пръскане след прецъфтяване на прасковите.

 Регистрирани ПРЗ са:

 
Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

КУ

 

Хлорпирифос-етил

Дурсбан 4 Е

150-200 мл/дка

П 2

 

Делтаметрин

Метеор СК

90 мл/100 л вода

НП

 

Есфенвалерат

Суми-алфа5 ЕК

(Сумицидин 5ЕК)

0,02%

НП

 

Алфа-циперметрин

Вазтак нов100 ЕК

Алфамекс100 ЕК

0,015%кайсия

0,015%кайсия

НП

 

 

 

Спинозад

Синейс 480СК

20 мл/дка с работен р-р 100 л /дка

НП

 

Хлорантранили-прол (ринаксапир)

Кораген 20СК

15-30 мл/дка бадеми

16-20 мл/дка кайсии, праскови, нектарини

НП

 

Ламда цихалотрин

 

Карате Експрес ВГ/

(Нинджа) (Форца)

100-120 г/дка

 

П 2

 

 

 

 

Тиаметоксам+

хлорантранили-прол

Лузиндо 40ВГ

25 г/дка праскови

П 2

 

Плодови оси

 

Вредят основно черната  сливова оса    (СПО) и ябълковата плодова оса (ЯПО). Химичната борба е насочена срещу възрастните, преди и по време на яйцеснасянето и срещу ларвите, по време на излюпването и вгризването в завръзите. Констатирано е начало на летеж на възрастни индивиди на посочените вредители в някои области на страната.

Борбата е насочена срещу възрастните преди яйцеснасяне във фенофаза “бял бутон” на сливата. Второто пръскане е насочено  срещу лъжегъсениците и се провежда след цъфтежа, когато ¾ от венечните листенца са изсъхнали, но не са опадали.

Най-подходящият момент за борба срещу лъжегъсениците е в началото на излюпване и преди вгризването им в плодовете.

При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (2-3 бр./дърво за сливова плодова оса; 2-3 бр./100 клонки – за ябълкова плодова оса) е необходимо да  започнете    третирането.        

 

Регистрирани ПРЗ са:Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория на употреба

 

Eсфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК (Сумицидин 5ЕК)

0,02% СПО

НП

 

Делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

Дека ЕК

Делтамекс

Метеор СК

0,05% СПО

0,03% ЯПО

30 – 50 мл/дка 0,05% СПО

60-90 мл/100л ЯПО

НП

П 2

НП

НП

 

Циперметрин+хлор-пирифос-етил

Ципермекс Плюс

0,04% ЯПО

П 2

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

 

Мъхнат бръмбар

 

Установена е поява на неприятеля по кайсии от  18.03.2016 година в област Пазарджик. През периода 2014-2015 година неприятелят се намножи масово над регистрираните ИПВ в овощни градини във фенофаза“цъфтеж“.  Следете плътността  на неприятеля.    

Регистрираният   ИПВ е (3-5 бр./100 розетки или 5% повредени съцветия),                   а регистриран  ПРЗ:

 

 


Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория на употреба

 

Циперметрин+хлор-пирифос-етил

Ципермекс Плюс

0,06%

П 2

При прилагането на ПРЗ трябва да се спазват

всички мерки за опазване на пчелите!

Вашият коментар