петък, септември 24, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин Растителна Защита 1 / 2015: Растителна защита при овошките през извън вегетационния период

Засаждане

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ЗА ПОЯВА,  РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при

 ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ – КОСТИЛКОВИ И СЕМКОВИ ВИДОВЕ

 

 

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

През месец февруари в овощните насаждения се извършват редица профилактични дейности, чиято цел е, да се намалят  химичните третирания през вегетационния период чрез  намаляване на инфекциозния фон от патогени и зимуващия запас от неприятели. По-важни  мероприятия са:

 • Изкореняват се болни, остарели и изсъхнали неплододаващи вече дървета;
 • Ремонт  на старите и изграждане на нови  телени конструкции;
 • Продължава зимната резитба за производство и подмладяване на семковите овощни видове;
 • При затопляне на времето се засаждат дръвчетата в новите овощни насаждения;
 • Продължава дълбокото внасяне на фосфорни и калиеви торове, ако има условия за това;
 • При благоприятно време започва резитбата за производство на костилковите овощни видове;
 • Добре е,  да се извърши варосване на стволовете на дърветата след старателно остъргване на напуканата кора, ако през есента не е направено и времето през месеца позволи;
 • Риголването при създаване на нови трайни насаждения е задължителна мярка, ако не е извършено през лятото или есента, Може да се направи и сега при отсъствие на сняг. Зимните и пролетни валежи ще помогнат за уплътняване на почвата;
 • При благоприятно време, когато няма замръз, все още могат да се вземат калеми от предвидените за облагоро-дяване сортове от семкови и костилкови овощни видове. Избират се добре узрели леторасти от средната и южната част на короната без признаци на заболяване или повреди от неприятели. Те се навързват на снопчета с надписи и се съхраняват в помещения с температура на въздуха от 0-6oС. Основата на калемите се покрива с влажен пясък на височина 6-8 см.

В овощните градини през месец февруари се извършват едни от най-важните мероприятия – резитба  и късно зимно пръскане.

 

Резитбата започва със семковите и продължава с костилковите видове, като се използват по-топлите дни на месеца. Важно при резитбата е да се отстранят мумифицираните плодове и нападнатите леторасти от различни болести, които са източник за по-нататъшно заразяване.

В насажденията от малини и касис също се извършва резитба.

 • Режещите инструменти задължително се дезинфекцират с белина или спирт за горене.

 

Зимни резитби при  овощните дръвчета

 

Със съкращаването на продължителя на водача и на скелетните клони и разклонения се цели:

 • При нужда да се полу-чи ске-летно разклонение близо до отреза;
 • Да се получи равновесие в

развитието на скелетните клони,

като продължителите на силните клони се съкращават по-силно;

 • Да се даде подходяща посока на растеж на новия продължител – за целта се съкращава над пъпка или предивременно клонче с добро положение за израстване на бъдещ продължител.
 • Освен това съкращаването на продължителите служи за

получаването на по-силни нови продължители и по-голямо разклоняване близо до отреза, както и на по-дебели клони, но се забавя уголемяването им.

 

Със съкращаването на обрастващите клончета обикновено се цели:

 • При семковите да се получат плодни клончета от по-ниско

разположените листни пъпки;

 • При костилковите да се намали прекомерния брой на

цветните пъпки и да се получи по-силен и по-ниско разположен заместник на плодното клонче;

 • При всички видове овощни дървета да се подбудят към

прорастване по-ниско разположените пъпки на клончето и да се потисне прекомерното удължаване на обрастващите клонки;

 • Излишните и пречещите клончета се премахват напълно, за да не сгъстяват короната.

 

Резитбата за плододаванеНай-добре е резитбата за плододаване да се извърши  от началото на февруари до средата на март.

При резитбата се извършват две операции: съкращаване на клонките и прореждане.

Преди резитбата за плододаване всяко дърво се оглежда внимателно и се преценява какво трябва да се направи.

 1. Най-напред се премахват всички счупени, изсъхнали и повредени клони;
 2. След това се пристъпва към така нареченото просветляване на короната – отстраняват се всички клонки, които растат успоредно или навътре и взаимно си пречат. На плододаващи, но с по-слаб растеж дървета трябва да се извърши по-силно съкращение на плодните клонки. Обратно, при по-силни дървета – съкращаването на плодните клонки е по-слабо;
 3. Силните резитби на младите дръвчета забавят изграждането на короната и встъпването в плододаване. Силна резитба се прави само първата година след засаждането. През следващите години съкращаването на леторастите трябва да бъде сведено до минимум и само да се премахват клонките, които растат навътре в короните;
 4. Резитбата започва от старите плододаващи дървета, които развиват плодните си пъпки по-рано, а след това да се премине към по-младите. С цел намаляване рисковете от измръзване при повратни късни студове първо трябва да се режат по-студоустойчивите видове (ябълка, круша, слива ) и след това по-топлолюбивите (вишна, череша, праскова и кайсия).

 

* Санитарна и формираща резитба – изрязване, задължително изнасяне и изгаряне на всички болни, счупени клони, мумифицирани плодове, яйчни купчинки и пръстенчета, зимуващи гнезда от листогризещи гъсеници, щитчета на щитоносни въшки и др.

 

* Оздравителна  резитба при трайните насаждения ограничава инфекциозния фон от причинителите на: Ранно кафяво гниене по семковите и костилковите, Сачмянка по костилковите, Струпясване по ябълка и круша, Брашнеста мана по ябълката, Огнен пригор по семковите видове, Дидимела по малините.

 

Непосредствено след резитбите входните рани е желателно да се  замазват с паста  или блажна боя.

 

Торене

Нуждите на овощните видове от хранителни вещества зависят от вид, сорт, възраст  на дърветата, от подложките, върху които са присадени. За правилното торене на трайните насаждения, съобразено с техните нужди, е необходимо да се прави предварителен агрохимичен анализ на почвата. Съобразно данните от него и препоръката за торене, се уточняват количествата и съдържанието на торовете, които трябва да се използват в дадената овощна градина. Площното разхвърляне на торовете при трайните насаждения води до загуба на хранителни вещества. Икономически по-изгодно е браздовото торене в редовете, близо до растенията от едната или от двете страни, а в малките градини в околостъбленото пространство. Времето за провеждане на това мероприятие е в зависимост от почвения тип на насажденията. При тежки и добре структурирани почви подходящият период за това е, есента преди обработка на почвата, а при леки и песъчливи почви за препоръчване е ранното пролетно торене. Ако почвата е бедна на основните елементи, есента се тори с балансиран тор, съдържащ всички основни елементи, за да се осигури правилно развитие на овощните дръвчета. Използването на азота (N) трябва да е пестеливо, особено при големи дървета и около новозасадени фиданки. Прекалената му употреба може да предизвиква нежелан растеж през есента и неузрелите леторасти да измръзнат през зимата. Едностранчивото азотно торене, освен това е предпоставка за намножаване на листните въшки и акарите, увеличава се чувствителността на огнен пригор. Плодовете от преторени с азот  дървета не са годни за дълготрайно съхранение.

 

Поддържане на почвената повърхност в овощната градина

 • Поддържане на черна угар;
 • Затревяване с житни треви

( чимово-мулчирна система);

 • Зелено торене;
 • Междуредови култури.

Механична и химична борба с плевелите,  и   задължителна обработка  на почвата в междуредията и вътре в реда.

Голяма част от зимуващите стадии на неприятелите са разположени на средна дълбочина от 10-15 см. Междуредията при трайните насаждения се изорават на 20-25 см дълбочина и окопават на 8-10 см в близост до ствола на дърветата. 

С обработката се заорават и частично унищожават различни зимува-щи стадии от икономически важни неприятели: плодови и листни оси, черешова муха, част от възрастните на хоботници, цигарджия, мъхнат бръмбар и др., ускорява се минерализацията на листната маса и се ограничава инфекционния фон от различни фитопатогенни причинители: струпясване по ябълката и крушата, червени листни петна по сливата, бяла ръжда по костилковите, гномониоза по кайсията и други. Обработките се извършват последни след приключване на всички механични агротехнически мероприятия.

Огнен пригор по семкови

(Erwinia amylovora)

Огненият пригор е бактерийно заболяване по семковите  овощни

 видове –  круша, дюля, ябълка. Бактерията презимува в раковините, образувани по клоните и стволовете на дърветата. През зимните месеци болестта се открива сравнително лесно, поради наличието в короните на неопадали листа и куковидно извити леторасти. При по-внимателен оглед на дървесината се откриват язвени повреди – хлътване на болна тъкан и напукване на границата със здрава.

През този период е необходимо да се вземат следните фитосанитарни мерки за борба:

–          Резитбата на здравите дървета да се извършва преди тази на болните;

–          Изсъхналите растителни части се отстраняват  чрез резитба до здрава тъкан – при едногодишния прираст се реже на 30-40 см под болния участък, изрязаните заразени клони, а при необходимост и цели дървета се събират и изгарят на място;

–          Инструментите за резитба да се обеззаразяват след всеки отрез с 10% р-р на белина, формалин или спирт за горене, разреден с вода 3:1;

–          Препоръчва се късно зимно пръскане с 2% Бордолезов разтвор или други медсъ-държащи фунгициди, но преди разтварянето на пъпките;

–          Ранно пролетното подхранване с азот да се направи двукратно с цел възпрепятстване късния растеж на вегетативните клонки. Да се поддържа оптимален N-P-K баланс, като не се допуска излишък от азот;

–          Поддържане рН на почвата в границите  на 5,5 до 6,5…..

–         Растителнозащитни мероприятия в овощните градини през февруари

В слънчевите дни на февруари овощарите трябва да извършат предварителни обследвания във всяка овощна градина. Това се

 

прави е с цел да установи наличието и плътността на зимуващите вредители. При провеждането на зимната борба срещу тях е необходимо да се съобразяваме с икономическите прагове на вредност.

Най-подходящият момент  за зимно пръскане е периодът след преминаване на зимните студове до момента на набъбване на пъпките, когато насекомите и особено яйцата на акарите са по-чувствителни към използваните продукти за РЗ.

Зимните третирания са насочени срещу зимуващите стадии на неприятели, като понякога се комбинират с фунгициди за едновременна борба срещу причинители на болести.

–          Зимното пръскане се провежда при сухо време, температури на въздуха над 5°С и безветрени дни. Ако се пръска качествено в определените срокове, няма да се допуснат поражения от вредители, каквито се наблюдават всяка година в някои насаждения. При зимното пръскане не трябва да се прави икономия на  работен разтвор. То  трябва да се извършва диференцирано и качествено, като дърветата   много добре се облеят с разтвора, за да не остане нито квадратен сантиметър от повърхността на короната нетретирани.

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба ПРЗ при съответната култура, вредител и в регистрираната доза.

За контрол на вредителите при трайните насаждения може да ползвате примерните схеми при различните култури от Националната програма за контрол на вредителите по  трайните насаждения  през зимния период. 

Таблица 1.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ЯБЪЛКАТА през зимния период

  

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПОТ-РЕБА НА ПРЗ

 

МАСОВ

ЛИСТОПАД

 

Струпясване

 

КАРБАМИД

5-7 %

 

Огнен пригор, Брашнеста мана, Черни раковини

 

 

 

 

 

Листогризещи

гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони.

Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Събиране и премахване на мумифицирани и червиви плодове.

Отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Струпясване

 

Заораване на опадалите листа

 

 

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ ДО „МИШИ УШИ”

 

Струпясване

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

0,3 %

3

345 г/л триосновен меден  сулфат

(190 г/л Cu)

КУПРОКСАТ  ФЛ

0,3 %

3

500 г/кг каптан

КАПТАН 50 ВП

0,2 %

1

800 г/кг каптан

МЕРПАН 80 ВДГ

0,15 %

1

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

0,3 %

3

800 г/кгманкоцеб

САНКОЦЕБ 80 ВП

0,3 %

3

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

3

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2%

3

 

Таблица 1.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” ДО „МИШИ УШИ” към посочените ПРЗ в Таблица 1.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди,

медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч – вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративнаформа

Предназначени за:

биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин

-Дитианон

-Толилфлуанид

 

 

 

 

Таблица 2.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по КРУШАТА през зимния период

 


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПОТ-РЕБА НА ПРЗ

 

 

МАСОВ ЛИСТОПАД

Струпясване,

Сиви и кафяви листни петна по крушата

 

КАРБАМИД

5-7 %

 

 

 

Огнен пригор, Черни раковини

 

 

 

Листогризещи

гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Отстраняване на гъсенични

гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Струпясване,

Сиви и кафяви листни петна по круша

 

Заораване на листата

 

 

 

ПРЕДИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

(края на февруари – началото на март)

Обикновена крушова листна бълха

презимували възрастни

 

100 г/л алфа-циперметрин

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

0,02 %

3

25 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 2,5 ЕК

0,03 %

3

100 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 100 ЕК

12,25 мл/дка

2

50 г/л есфенвалерат

СУМИ АЛФА 5 ЕК

/СУМИЦИДИН 5 ЕК

0,03 %

3

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Струпясване

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

0,3 %

3

 

Обикновена крушова листна бълха–подвижни форми

100г/л алфа-циперметрин

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

 

0,02%

3

25 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 2,5 ЕК

0,03 %

3

100 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 100 ЕК

12,25 мл/дка

2

50 г/л есфенвалерат

СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК

0,03 % 

3

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

3

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2%

3

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 2.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди,

медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч – вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративнаформа

Предназначени за:

биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин

-Дитианон

-Толилфлуанид

  

Таблица 3.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ПРАСКОВАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПОТ-РЕБА НА ПРЗ

 

 

МАСОВ

ЛИСТОПАД

Къдравост, Сачмянка,

Ранно кафяво гниене

 

Анарзия,

Листогризещи гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Изрязване на повредени върхове и отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Къдравост – при 70-80% опадване на листата

 

750 г/кг манкоцеб

ДИТАН ДГ

0,3 %

3

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

0,3 %

3

800 г/кг манкоцеб

САНКОЦЕБ 80 ВП

0,3 %

3

250 г/л дифеноконазол

СКОР 250 ЕК

0,02 %

3

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

77 % меден хидроксид

(50 % Cu)

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

 

0,15 %

3

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП,

ШАМП ВП)

0,3 %

3

 

ПРЕДИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Къдравост

 

750 г/кг манкоцеб

ДИТАН ДГ

0,3 %

300 г/дка

3

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

0,3 %

300 г/дка

3

800 г/кг манкоцеб

САНКОЦЕБ 80 ВП

0,3 %

300 г/дка

3

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

77 % меден хидроксид

(50 % Cu)

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

 

0,15 %

3

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП,

ШАМП ВП)

0,3 %

 

3

 

ПРИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Къдравост

250 г/л дифеноконазол

СКОР 250 ЕК

0,02 %

3

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

3

Калифорнийска щитоносна въщка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

3

 

 

 

Таблица 3.2. Във фенофаза „ПРИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 3.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди,

медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч – вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративнаформа

Предназначени за:

биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин

-Дитианон

-Толилфлуанид

 

Таблица 4.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по КАЙСИЯТА през зимния период

 


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПОТ-РЕБА НА ПРЗ

 

МАСОВ ЛИСТОПАД

Гномониоза

 

КАРБАМИД

5 %

 

Ранно кафяво гниене,

Сачмянка

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Събиране и премахване на мумифицирани и червиви плодове

 

 

Гномониоза

 

Заораване на листата

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Ранно кафяво гниене

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

3

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

3

 

Таблица 4.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 4.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди,

медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч – вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративнаформа

Предназначени за:

биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин

-Дитианон

-Толилфлуанид

 

 Таблица 5.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по СЛИВАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПОТ-РЕБА НА ПРЗ

 

 

 

 

МАСОВ

ЛИСТОПАД

Сачмянка,

Ранно кафяво гниене

 

Листогризещи гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клонки. Събиране и премахване на мумифицирани плодове.

Отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Сачмянка – при 80% листопад

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Сачмянка

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

3

 Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

3

 

 

 

Таблица 5.2. Във фенофаза „ПРИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 5.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди,

медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч – вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративнаформа

Предназначени за:

биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин

-Дитианон

-Толилфлуанид

 

Таблица 6.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ЧЕРЕШАТА и ВИШНАТА през зимния период

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПОТ-РЕБА НА ПРЗ

МАСОВ ЛИСТОПАД

 

Бяла ръжда

 

КАРБАМИД

5-7 %

 

Сачмянка – при 80% окапали листа

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

750 г/кг манкоцеб

ДИТАН ДГ

0,3 %

300 г/дка

3

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

0,3 %

300 г/дка

3

Ранно кафяво гниене

 

 

 

 

 

Листогризещи гъсеници

 

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клонки. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Събиране и премахване на мумифицирани плодове.

Отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Бяла ръжда

 

Обработка на почвата за заораване на листата

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Сачмянка

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

750 г/кг манкоцеб

ДИТАН ДГ

0,3 %

300 г/дка

3

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

0,3 %

300 г/дка

3

Ранно кафяво гниене

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

2

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

 

3 %

3

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

3

Бяла ръжда

 

Обработка на почвата за заораване на листата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2. Във фенофаза „ПРИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 6.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 


 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди,

медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч – вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративнаформа

Предназначени за:

биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин

-Дитианон

-Толилфлуанид

 

 

 

Вашият коментар