петък, септември 24, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин Растителна Защита 2 / 2015: борба с вредителите при овошки и лозя през АПРИЛ

Струпясване по ябълката

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Бюлетин Растителна Защита 2 / 2015: борба с вредителите при овошки и лозя през пролетта

ОЧАКВАНИ ВРЕДИТЕЛИ: Струпясване по ябълката, Обикновена крушова листна бълха, Хоботници по семковите, Ранно кафяво гниене, Сачмянка по костилковите, Черна сливова плодова оса, Черешов вишнев хоботник, Екскориоза по лозата

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

Струпясване по ябълка и круша

 

 Климатичните условия през

 

месец март се характеризират с  температури около и под биологичния минимум. Падналите през първата десетдневка на месец март значителни валежи от дъжд и сняг надхвърлиха месечните норми и преовлажниха почвата, рязко повишиха подпочвените води и  предизвикаха образуване  и задържане на водни огледала. 

По – ниските температури, съпроводени с валежи задържа развитието на овощните култури и вредителите по тях.   

Прояви от измръзване в резултат от критично ниски температури през зимния сезон не бяха установени.

В периода от края на февруари – до края на март  се проведоха формиращи, плододаващи и фитосанитарни резитби, а също и зимни пръскания при трайните насаждения.

Картината по отношение фенофазите на ябълките и крушите е изключително разнообразна от „масово набъбване – разпукване на пъпките” до „зелен конус“. Наблюдава се изоставане в развитието на овощните видове в сравнение с 2014 г.  с една  седмица до 10 дни.

Фенологичното състояние на  културите и развитието на патогените Venturia inaequalis (Ске.) Aderch. и Venturia pirina Aderch. , налагат да се извърши първо предцъфтежно пръскане.

При задържане на сух период е подходящо да се третира с контактнодействащ, медсъдържащ фунгицид:  КУПРОКСАТ ФЛ 0.3%, ШАМПИОН ВП 0.3%.

В схемата могат да се включват и други одобрени контактни средства- ТИРАМ 80 ВГ-0,3%; ДИТАН М 45-0,3%; САНКОЦЕБ 80 ВП-0,3%; ПОЛИРАМ ДФ-0,2%, КАПТАН 50 ВП! -0,2%; МЕРПАН 80 ВДГ! -0,15% и др.

*!-първа професионална категория.

 

Ранно кафяво гниене

 Натрупаният инфекциозен фон от 2014 година и благоприятниjе климатични условия в началото на 2015 година са предпоставка за висок риск по отношение на  ранното кафяво гниене. Болестта се развива масово при хладно и дъждовно време във фенофаза ”цъфтеж” на овощните култури.          Борбата е ефективна при третиране по следната схема, в зависимост от метеорологичните условия:

  • цветен бутон- I-во пръскане;
  • начало на цъфтеж-II-ро пръскане;
  • седмица по късно/при удължен цъфтеж/-III-то пръскане;
  • 10 дни след третото следва  – IV-то  пръскане.

Регистрирани ПРЗ са: Тирам 80 ВГ-0,3% при череша и кайсия; ДЕЛАН 700 ВДГ-0,05% при праскова; ХОРУС 50  ВГ-0,045%-кайсия и праскова; ТОПСИН М 70 ВДГ-0,12%-кайсия; ФОЛИКУР 250 ЕВ -0,1%-кайсия;

 

Сачмянка по костилковите

  . През 2014 година констатирахме средна до силна степен на нападение в основните овощарски райони. Особено силно нападение се  наблюдаваше при кайсии, череши и вишни –  основно по листата,   както и по плодовете на кайсии и праскови. В основата на борбата с патогена е превенцията: третиранията да се провеждат  при спазване на следната схема:

  • едно третиране във фенофаза ”бял бутон”;

  • 2-3 след цъфтежа, през интервали от 7 дни с ДИТАН М 45-0,3%- череша; ДИТАН ДГ-0,3%- череша, ТИРАМ 80 ВГ-0,3%- череша, слива;

 

Хоботници

През този период по семковите овощни видове могат да се появят хоботници от род Rhynchites като златист ябълков хоботник,  червенокрил плодов хоботник и основно ябълков цветопробивач. Констатирана е поява на възрастни индивиди на ябълков цветопробивач в област Пловдив и Пазарджик в периода 21-22.03.2015 година. При костилковите овощни видове основно вреди вишневия/черешов/хоботник. Констатирана е поява на възрастни индивиди в област Пазарджик, през последната десетневка на месец март.

Химичната борба е насочена срещу възрастните индивиди   преди яйцеснасяне при установяване на плътност над регистрираните ПИВ (ябълков цветопробивач     2–3 бр. /1  дърво; ябълков златист и червено-крил плодов хоботник 4-6 бр. възрастни на дърво или 15% повредени пъпки).

 

Листозавивачки

Констатирано е начало на вредна дейност в периода 23-26.03.2015 година при ябълки в област Пловдив и Пазарджик

Химичната борба е наложителна при констатиране на плътност над регистрираните ПИВ (ябълки и круши- 5-8 броя гъсеници/100 пъпки; сливи- 8 гъсеници/100 розетки; праскови- 4-6 гъсеници/100цветни пъпки).

 

Листогризещи

Начало на вредна дейност на листогризещи е установена в Пловдив и Пазарджик в периода 25-28.03.2015 година.

Комплексните ИПВ са 8-12 броя гъсеници / 1 дърво.

 

Листни въшки

Повечето от основните листни въшки зимуват като яйце около пъпките по клонките. Излюпването им започва с набъбването на пъпките, а след това преминават по младите връхни листа, от които смучат сок. Борбата е най-ефективна когато се провежда преди цъфтежа на овощните култури, защото и плътността им тогава е по-малка и още не са нанесли сериозни щети.

Наблюдаваме начало на излюпване на листни въшки при ябълката в периода 21-23.03.2015 година в област Пловдив и Пазарджик.

 Химична борба е наложителна при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (10-15 колонии /  100 съцветия или 10% заселени розетки).

При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ, в зависимост от неприятеля, който е във най-висока плътност използвайте  от посочените ПРЗ:

 
ПРЗ

Неприятел

Доза %

а.в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

листозавивачки

педомерки

0,015

0,015

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

 

 

Децис 100 ЕК

 

 

 

 

 

Диклайн 2,5ЕК

 

 

 

ДЕКА ЕК

листозавивачки, зелена ябълкова листна въшка

 

ябълкова листна бълха, зелена ябълкова листна въшка, живовлекова листна въшка;

плодова корогризачка, розена листозавивачка;

 

 

Ябълка, круша, праскова, кайсия, слива и череша:-листни въшки, тъмна прасковена листна

въшка;

 

листозавивачки по ябълка и круша

0,03

0,03

 

 

 

7,5 -12,5 мл/ дка

 

 

8,75 – 12,25

мл / дка

 

30 мл/ дка

30-50мл /дка

а.в.-диметоат

БИ-58

 

-зелена прасковена листна въшка

0,05-0,07

а.в.-есфенвалерат

Суми алфа 5ЕК (Сумици-дин 5 ЕК)

листозавивачки и педомерки по овощни

(червена пъпкозавивачка, малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка)

0,02

 

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 ЕК

листозавивачки

педомерки

0,04

0,04

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 Е

 

Терагард 48 ЕК

листозавивачки

гъботворка

-листозавивачки и педомерки по овощни

култури (червена и сива пъпкозавивачки,малка зимна педомерка)

0,1

0,15

 

0,1

 

 

а.в.-циперметрин+хлорпирифосетил

Нуреле Д

листозавивачки

гъботворка

пръстенотворка

вишнев х-к

педомерки

0,05

 

0,05

0,08

0,05

а.в.-тиаметоксам

Актара 25 ВГ

зелена ябълкова листна въшка – 100 л/дка работен разтвор. След цъфтеж на културата!

20 г/дка

а.в.-тиаметоксам+делтаметрин

Протеус о-тек

Праскови, нектарини и кайсии, ябълки, круши:-Листни въшки –

Листогризещи гъсеници,

0,05-0,06%

а.в.- ацетамиприд

Моспи-лан 20 СТ

-зелена ябълкова листна въшки, ябълково-

живовлекова листна въшка, памукова листна

въшка по ябълки и круши,

черна черешова листна въшка,прасковена листна въшка, зелена ябълкова по праскови,

нектарини, кайсии и череши

-прасковена листна въшка, зелена ябълкова

листна въшка по сливи,

25 г/дка

а.в-во: ламбда-цихалотрин+тиаметоксам

Ефория 045 ЗК

Череши  – листни въшки

150 мл/

дка

а.в-во  Тиаметоксам + хлорантранилипрол

Лузиндо 40 ВГ

Праскови/ Нектарини, Кайсии  Листни въшки

0,025 кг/дка

а.в.-ламбда цихалотрин

Патрол

 

 

 

 

Карате

Експрес ВГ

 

При праскови и нектарини срещу:

-зелена прасковена листна въшка

Листни въшки череши,

Листни въшки ябълки, круши

 

Листогризещи гъсеници  по ябълки и круши

40-80 г/дка

 

 

 

40-60 г/дка

 

 

 

80-100 г/

дка

А.в-во:тебуфенпирад

Масай ВП

Праскови и нектарини:

-зелена прасковена листна въшка, Сливи:-зелена прасковена листна въшка, малка сливова листна въшка, голяма сливова листна въшка, Ябълка и круша: зелена прасковена листна въшка, листни въшки от род Aphis spp.

25г/дка

Калипсо 480 СК

зелена ябълкова

листна въшка, ябълково-живовлекова листна

въшка при ябълки и круши;

 

червеногаловата

ябълкова листна въшка,

зелена прасковена листна въшка и листни въшки при праскови, нектарини, череши и кайсии

20 -25 мл/ 100 л вода (0,02-

0,025%)

 

20 мл/ 100 л

вода ( 0,02%)

а.в.-клотианидин

Дантоп 50 ВГ

– зелена ябълкова листна въшка

– ябълково-живовлекова листна въшка по

ябълка и круша

– прасковена и  памукова листна въшка по праскова и нектарина

След цъфтеж на културите!

0,015

 

 

 

 

0,008- 0,012

и др. регистрирани ПРЗ

 

Прасковен клонков молец

(Анарзия)

Констатирано е начало на вредоносна дейност през втората половина  на месец март.

 При  плътност над регистрираните ПИВ (3% повредени пъпки) се провежда пръскане след прецъфтяване на прасковите. Регистрирани ПРЗ са: АЛФАГАРД 10ЕК – 0,15%; ВАЗТАК 10ЕК – 0,015%; ДУРСБАН 4Е – 0,15%; НУРЕЛЕ ДУРСБАН – 0,05%; СУМИ АЛФА 5ЕК – 0,02%, КАРАТЕ 2,5 ЕК-0,03%; СУПЕРСЕКТ 10 ЕК-0,0125%;

 

Плодови оси

Вредят основно черна сливова оса и  ябълкова плодова оса.

Химичната борба е насочена срещу възрастните, преди и по време на яйцеснасянето и срещу ларвите, по време на излюпването и вгризването в завръзите.

Борбата е насочена срещу възрастните преди яйцеснасяне във фенофаза “бял бутон” на сливата. Второто пръскане е насочено  срещу лъжегъсениците и се провежда след цъфтежа, когато ¾ от венечните листенца са изсъхнали, но не са опадали.

Най-подходящият момент за борба срещу лъжегъсениците е в началото на излюпване и преди вгризването им в плодовете.

При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (2-3 бр./дърво за сливова плодова оса; 2-3 бр./100 клонки- за ябълкова плодова оса) е необходимо да се  пристъпи към третиране.        

Регистрирани ПРЗ са: СУМИ АЛФА 5 ЕК (СУМИЦИДИН 5ЕК) – 0,02%-  сливова плодова оса; ДЕЦИС 2,5 ЕК-0,05% –  сливова плодова оса; 0,03% –  ябълкова плодова оса; ДЕКА ЕК – 30–50 мл/дка; ДЕЛТАМЕКС- 0,05% –  сливова плодова оса; НУРЕЛЕ Д – 0,04% –  сливова и ябълкова плодова оса; ЦИПЕРМЕКС ПЛЮС- 0,04%;

 

Екскориоза по лозата

 

Патогенът зимува като плодни тела (пикнидии) в кората на узрелите леторасти или като мицел в пъпките и дървесината. Основните симптоми се откриват по най-долните  междувъзлия  на леторастите като тъмнокафяви до черни некротични петна с удължена форма. Впоследствие кората в местата на петната се напуква и разкъсва. Това прави леторастите крехки и те лесно се чупят.

Добрите растителнозащитни практики  на този ранен етап от вегетацията  препоръчват система от превантивни мерки за борба:

  • Задължителни подновяващи резитби, премахване на нападна-тите леторасти и изгарянето им извън насаждението;
  • Поддържане на висока агротехника, включваща редовно окопаване и торене;
  • Третирането с фунгициди е наложително, ако в лозовите насаждения болестта е установена от предходната година.
  • Необходимо е извършване на едно самостоятелно пръскане в началото на вегетационния период – когато около 40% от пъпките разположени в основата на леторастите са във фенофаза пеперуда. II-ро пръскане – при същия процент пъпки във фенофаза “2-3 лист”.

Следващите третирания съвпадат с борбата срещу мана и оидиум по лозата – ВЕРИТА ВГ- 0,2%; ДИТАН М 45-0,3%; САНКОЦЕБ 80 ВП-0,3% и др.

Вашият коментар