Бюлетин за растиелна защита - февруари 2014

листни и щитоносни въшки, листни бълхи и цикади, нематоди, дървесинояди, златки, агрилуси, корояди
   Прочетена: 2906 пъти

НЕПРИЯТЕЛИ, КОИТО СЕ ПРЕНАСЯТ ОТ ОВОЩНИТЕ РАЗСАДНИЦИ

     

Неприятелите, които вредят в овощните разсадници са листни и щитоносни въшки, листни бълхи и цикади, нематоди, дървесинояди, златки, агрилуси, корояди. Освен пряката вреда, която нанасят на дърветата в овощния разсадник, те могат да бъдат пренесени с посадъчния материал и  при силно нападение да нанесат повреди с икономическо значение за младите овощни градини, често с фатален край- забавено развитие, по-късно плододаване, изсъхване частично или пълно, ако не бъде проведена ефективна растителна защита.

Кои са най-вредоносните неприятели в овощните разсадници с опасност да бъдат пренесени в младите овощни градини?

 

МАЛЪК ОВОЩЕН БЕЛОВИНОЯД- SCOLYTUS RUGULOSUSRATZ 

Най -големи са повредите по слива, череша, вишнa, праскова, кайсия, махалебка, ябълка и дюля. Вредят женските бръмбари и ларвите. Предпочита здрави и силно развити растения, които да поврежда. Бръмбарите изгризват в стъблото ходове с дължина няколко сантиметра в ликовата проводяща система,  т. нар.  майчини ходове и повърхностно в дървесината. Ларвите изгризват подобни ходове,  разположени почти перпендикулярно на майчиния ход.  Неприятелят развива 2 поколения годишно и зимува като ларва в местата на повредите. Възрастните от първото поколение имагинират през втората половина на април, като прогризват отвор с диаметър 1 мм и през него излизат навън.

 

 

 

Това е отличителен белег, по който може да разпознаете нападнато дърво - многобройни отвори, които лесно се забелязват по стъблото. Женските бръмбари се вгризват в кората, прегризват майчини ходове и в камерки, отстрани на хода снасят  по едно яйце. Ларвите се излюпват и прогризват т.нар. ларвни ходове. Една женска снася до 120 яйца в няколко майчини хода. Второ поколение лети от началото на август до втората половина на септември и ларвите от това поколение остават да зимуват.  Борбата с този неприятел е трудна, тъй като в по-голямата си част води скрит начин на живот. Пръскането с инсектициди е насочено срещу възрастните индивиди преди яйцеснасяне.

 

 

 

 

НЕЧИФТЕН ДЪРВЕСИНОЯД- XYLEBORUS DISPARF.

Най- вредоносен в сравнение с всички корояди и дървесинояди. Вреди предимно по ябълка, круша, праскова, череша, орех, слива и вишна. Вредят женските индивиди, които прогризват ходове в дървесината на стъблото и клончетата,  в резултат на което клончетата изсъхват а стъблата се пречупват. Видът развива едно поколение годишно  и зимува като възрастно насекомо в местата на повредата. След копулиране мъжките умират, а женските бръмбари излизат навън  през старите отвори. 

 

Това е съществена разлика с другите видове от групата на дървесиноядите и беловиноядите - по-малкия брой отвори по стъблото. Нападнатите от нечифтен дървесинояд дръвчета се различават от здравите по жълто оцветените огризки и екскременти от външната страна на отворите, по смолата около отворите при костилковите овощни видове.

Бръмбарите прогризват входен отвор, след това радиален ход, дълбоко в дървесината, а по-късно хоризонтални кръгове по годишните кръгове, т.нар. мътилни ходове. От тях бръмбарите изгризват нагоре и надолу вертикални  по-къси ходове, наречени вторични мътилни. В тези ходове снасят около 30-40 яйца. Ларвите са хранят с мицела на гъба, която се развива в ходовете. Те не нанасят вреда на дърветата.

 

 

 

КАЛИФОРНИЙСКА ЩИТОНОСНА ВЪШКА -  QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS   

 

Възрастните женски въшки и ларвите смучат сок от кората на стъблото и от леторастите на дръвчетата и отделят ензими, умъртвяващи тъканите, които се оцветяват във виолетово –червено.  Оцветяването личи много добре при надлъжен разрез на кората на повредения участък.  При силно нападение дръвчетата са слаби и засадени на постоянно място изсъхват през първите няколко години слез засаждането. Възрастните женски въшки и възрастните ларви са неподвижни и се забелязват по саждиво-черното или тъмнокафяво овално щитче, с оранжево-кафяво пръстенче в средата. Ларвите от първа възраст са жълти и подвижни в продължение на около две денонощия.Видът развива три поколения годишно и зимува като ларва от първа възраст под щитчето по короната на дърветата. Зимуващите ларви се раздвижват през април -май.  Женските раждат ларви през май-юни. Второ поколение ларви се срещат юли-август. Ларвите от първа възраст остават да зимуват.

 

От фенологичното развитие  на калифорнийската щитоносна въшка става ясно, че ларви и възрастни се срещат през цялата вегетация на културата.

Разселването на неприятеля се осъществява:

  • чрез ларви от първа възраст,
  • от вятър и птици,
  • чрез контакт на нападнатите с не нападнатите клонки и
  • най-много чрез посадъчния  материал.

 

 

 

ЧЕРНА ЗЛАТКА– CAPNODISTENE BRIONIS 

 

Ларвите вредят по костилковите овощни видове, с предпочитание по слива, кайсия, праскова, череша, вишна и трънка. Напада ѝ бадем, маслодайна роза, шипка и глог. Възрастните индивиди нагризват дръжките на листата и те опадват, пъпките в основата на листата, кората на стъблото, на клончетата и леторастите.  Ларвите изгризват младите коренчета и тунелират по-дебелите. При дръвчета втора година в разсадниците ларвата се вгризва под кореновата шийка и тунелира главния корен, като поврежда камбия и дървесината. Повредата е трудно забележима. Нападнатите дръвчета през август са с изсъхващи листа, а по-късно изсъхват клончета и цели дървета. Едно поколение се развива за две години и тя зимува като възрастно насекомо и като ларва от различни възрасти. Бръмбарите се появяват през април първо по трънката и после в разсадниците. Един бръмбар снася по 60-70 яйца около кореновата шийка на дръвчетата и плитко в почвата около ствола в периода юни-септември.

За производството на здрав посадъчен материал е необходимо да се осъществява контрол върху здравното състояние на всеки един от неговите компоненти, спазване на висок агрофон и санитарни мерки в питомниците. Основни проблеми в маточниците за калеми са бактериалния пригор и огнения пригор, а от неприятелите - калифорнийската щитоносна въшка.

Основни проблеми в маточните насаждения за подложки са от неприятелите кръвната въшка, а от болестите- бактериален рак, вертицилум, фитофторно гниене.  Отглеждането в питомниците първа и втора година трябва да се провежда върху почви, чисти от опасни нематоди и гъбни болести. В питомниците трябва да се извежда интензивна растителна защита срещу всички неприятели, които са вектори за пренасяне на вируси и бактерии.-листни въшки, цикади, листогризещи.  Специално внимание трябва да се обръща на миризлив дървесинояд, ябълкова стъкленка, малък бръчков беловинояд, голям овощен беловинояд, нечифтен дървесинояд. Те могат да нанесат значителни поражения върху дърветата, засадени на постоянно място.

Важно място заема правилният избор на място за овощния разсадник - площите да са изолирани от овощни градини и горски масиви, да не са заемани от дървесни и горски видове от 6 до 8 години,  да е известен почвения здравен статус за нематодите от род Meloidogynae, Longidorus, Platylenchus, за предшественици да се използват житни и бобови култури. Провеждането на периодичен мониторинг за фитосанитарното състояние на дръвчетата и отразяване на фенологичното развитие на вредителите, редовните растително-защитни практики е задължение на собствениците на разсадниците.


Автор  
ОЩЕ ПО ТЕМАТА