вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита №8 месец май – борба с вредителите при зеленчуковите култури

Борба с Листни въшки

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Разсадопроизводство

 

      Важно условие за доопазване на разсада и подготовката му преди изнасяне в полска обстановка са профилактичните, лечебни и комбинирани третирания.

 

Вирусни болести

     Непосредствено преди изнасяне на зеленчуковия разсад на полето  се препоръчва профилактично третиранесрещу  векторите на  вируси  (листни въшки, трипси),  причиняващи болестите  летална некроза,  бронзовост и други.

Да се унищожава плевелната растителност в близост до насажденията, особено  плевелите- резервоари на вируси  – млечок, тлъстига,врабчови чревца, дива ряпа, синап, татул, овчарска торбичка, див пелин.

 

Стоножки, мокрици, голи охлюви, попово прасе, подземни нощенки

При появата им борбата  да се води с регистрираните инсектициди с  контактно и стомашно действие -Вениш – 300 г/дка;  Мезурол шнекенкорн 4 Г – 250-300 г/дка, като се спазват указанията за употреба.

ХЕРБИЦИДИ

Домати-разсадни

  Преди разсаждането на доматите и след оформяне на лехите, за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели, може да използвате:
ХЕРБИЦИД

ДОЗА мл/дка

s-метолахлор

Дуал голд 960 ЕК

Тендър ЕК

120

120

пендиметалин

Стомп нов 330 ЕК

Пендиган 330 ЕК

400-500

300-500

            

За борба с едногодишни широколистни плевели са регистрирани хербицидите:

Зенкор 70 ВГ( а. в-тво: метрибузин) – 70 г/дка; Еклипс 70 ВДГ ( а.в-тво: метрибузин) – 70 г/дка;

Гоал 2 Е(а. в-тво: оксифлуорфен) -100 мл/дка  и срещу някои многогодишниплевели, внесени преди разсаждане на доматите.

 

Пипер-разсаден

   Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, след оформяне на лехите и преди разсаждане на пипера, може да използвате  Стомп НОВ 330 ЕК (а. в-тво: пендиметалин)– 400-500 мл/дка; Дуал голд 960 ЕК (а. в-тво: s-метолахлор) – 120 мл/дка; Тендър ЕК (а. в-тво: s-метолахлор) – 120 мл/дка. Хербицидите не трябва да се използват на силно песъкливи почви, съдържащи по-малко от 1 % хумус. За борба срещу едногодишни  и някои многогодишни широколистни плевели, преди разсаждане на пипера е регистриран Гоал 2 Е (а. в-тво: оксифлуорфен) в доза – 100 мл/дка.

 

Листни въшки

  Условията са благоприятни за появата и намножаването   на листни въшки по зеленчуковите култури. Към третиране пристъпвайте при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:

ü  Домати- 10% нападнати растения и образуване на първи колонии;

ü  Пипер-5% нападнати растения с единични колонии;

ü  Краставици-7-10% нападнати растения с единични колонии;

ü  Дини и пъпеши-10-12% нападнати растения с единични колонии.

 

Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-30мл/дка; Моспилан 20 СП, Газел-0,0125%; Биская 240 ОД-0,06%; Калипсо 480 СК-20мл/дка; Суми алфа 5 ЕК-20мл/дка; Фюри 10 ЕК-0,015%; Маврик 2Ф-25мл/дка; Данадим прогрес 400 ЕК-0,05-0,075%, Нексид 015 КС-0,02% и др.

Пикадор 20 СЛ, Конфидор 200 СЛ, Уорант 20 СЛ, Кохинор 200 СЛ, Малет 20 СЛ-0,05%; Конфидор енерджи ОД-0,06%;Актара 25 ВГ-0,007% – могат да се ползват само след цъфтежа на културите. 

 

Оранжерийно производство

    

Бактериален   пригор по краставици

 

Причинител  бактерията – Pseudomonas  syringae pv. lachrimans, която презимува в растителни остатъци и семена, където се запазва до 2-3 години. През вегетацията се разсейва от дъжд, вятър и заразява през устица и рани (култучене). Климатичните условия през последната десетдневка са изключително благоприятни за развитието и разпространението на бактерията. Болестта е установена при краставици, оранжерийно производство в началото на месец май.

При установено нападение от болестта да се извършат 2-3 последователни третирания с  Cu-мед-съдържащи фунгициди.

 

 

Кафяви листни петна (алтернария) по домати

  Констатирани са прояви на болестта при производство на разсад и при оранжерийни домати.  

Борбата  се води при проява на първите признаци и продължава през 8-10 дни в зависимост от развитието и разпространението на болестта и вида на използваните  фунгициди .

ПРЗс контактно действие: Дитан М-45 Дитан ДГ-0,2%, Полирам ДФ-0,2%;

   При растения с вече допусната зараза, да се използват ПРЗ със системно действие: Куадрис 25 СК-75 мл/дка; Скор 250 ЕК0,04%; Корсейт М ДФ- 0,25%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ-0,25%; Акробат плюс ВГ-200 г/дка.

 

 

Доматен миниращ молец

 

  Неприятелят успешно презимува и се наблюдава постоянен летеж във феромоновите уловки. Наблюдават се мини по долните етажи на растенията в някои оранжерии, но нападението е слабо. По силна степен на нападение се наблюдава в отопляемите оранжерии. Борбата  започна още в разсадопроизводството и продължава през вегетацията на културата.

Забележка: виж програма за борба с доматения миниращ молец

 

Паяжинообразуващи акари

 

 Извършвайте своевременни третирания, при достигане регистрираните ИПВ(домати 10% нападнати растения; пипер 5-6броя подвижни форми средно на лист;патладжан 10-15% нападнати растения или 5подвижни форми средно на лист; тиквови култури краставици, дини пъпеши  – 5% нападнати растения)

 Да се редуват акарициди с различни активни бази и къс карантинен срок.

Регистрирани ПРЗ са: Бионим плюс1,5ЕК-0,25%; Енвидор 240 СК-40мл/дка; Ним азал Т/С-0,3%;  Ортус 5 СК-0,1%; Санмайт 20 ВП-0,075%.

 

 

Оранжерийна белокрилка

 

   Много важно условие за успешното извеждане на борбата с оранжерийната белокрилка е тя да започне в началото на поява на неприятеля, а също така да се редуват ПРЗ с различни активни бази, предвид бързото придобиване на резистентност. Изборът на ПРЗ трябва да бъде съобразен и с фазата на развитие на неприятеля

Регистрирани ПРЗ:Вазтак нов 100 ЕК-0,03%; Моспилан 20 СП, Газел-0,02%; БИ-58-0,1%; Децис 2,5 ЕК-0,05%; Пирос-0,08%; Нуреле Д-0,1%; Санмайт 20 ВП-0,075%; Нексид 015 КС-0,04%; Адмирал 10 ЕК-0,05%;

Конфидор енерджи ОД-0,08%; Актара 25 ВГ-0,03% – – могат да се ползват само след цъфтежа на културите. 

Списък за растителна защита 2014

Вашият коментар