понеделник, януари 21, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВО

Бюлетин за растителна защита 14 / 2017 – ОВОЩНИ КУЛТУРИ

поява

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

454Четения
NivaBG.com

ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Екстремно високи температури и големи температурни разлики при краткотрайните захлаждания , даваха характеристика на стресовите условия за развитие на земеделските култури през периода от предходния бюлетин.

 

Ябълков плодов червей

(Cydia pomonella)

Продължава летежа и яйцеснасянето на пеперуди от второ поколение на неприятеля. Високите температури и ниската атмосферна влажност оказаха негативно въздействие върху летежа и яйцеснасянето на пеперудите от второ поколение на неприятеля през месец август. Това обуславя удължен летеж и яйцеснасяне и през месец септември. Средно на уловка за седмица се улавят от 4 до 30-40 пеперуди в различните области на страната. Вредната дейност на гъсениците от второ поколение може да продължи до края на септември и да завърши в плодохранилищата. След като се изхрани, гъсеницата напуска плода и се спуска по копринена нишка към местата на зимуване, където си изприда рехав пашкул и остава в него до следващата пролет. Третиранията да продължат до началото на беритбите, като се съобразят с  карантинния срок на използваните ПРЗ.

Регистрирани ПРЗ са: А. в-во: Гама цихалотрин-Нексид 015КС 0,03%, а. в-во: Бета цифлутрин-Дукат 25ЕК-30мл/дка, а. в-во: Алфа циперметрин – Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%, а. в-во: Делтаметрин- Децис 2,5ЕК-0,03%, Децис 100ЕК-7,5-12,5мл/дка, Дека ЕК/Деша ЕК/ Дена ЕК/ Полеци/ Десижън-30мл/дка, Диклайн 2,5ЕК-30мл/дка (0,03%), Метеор- 60мл/100л вода; а. в-во: Есфенвалерат- Суми алфа 5 СК/ Сумицидин 5 ЕК- 0,02%; а. в-во: Зета-циперметрин – Фюри 10 ЕК- 0,0125%; а. в-во: Ламбда цихалотрин- Ламбада 5 ЕК- 15мл/дка, Карате зеон 5 КС-0,02%;  а. в-во: Емамектин бензоатАфърм 095 СГ 300 г/дка + 0,02% прилепител с   карантинен срок (КС) 7 дни, а. в-ва: Хлорантранилипрол + АбамектинВолиам Тарго 063 СК-75 мл/дка с  карантинен срок (КС )28 дни, а. в-во: Тиаклоприд Калипсо 480 СК- 25 мл/дка с КС 14 дни, а. в-ва: Делтаметрин + тиаклопридПротеус О-Тек – 0,06% с КС 7 дни, а. в-во: Хлорпирофос – етилДурсбан 4 Е -0,2%, Пиринекс 48 ЕК- 0,12% с КС 21 дни, а. в-во: Хлорпирифос-метилРелдан 40 ЕК- 0,12%  с КС 14 дни, а. в-во: ХлорантранилипролКораген 20 СК- 20 мл/дка с КС 14 дни, а. в-во: ЦиперметринЕфциметрин 10ЕК/Цайпер10 ЕК-30мл/дка, Циклон 10 ЕК- 30мл/дка, Суперсект Мега/Суперсект Екстра-0,015%, Шерпа 100ЕК- 30мл/дка, Афикар100 ЕК-30мл/дка, Шерпа100 ЕВ/Афикар100/Циперфор100 ЕВ/Циклон 100 ЕВ-30мл/дка   и др.;

Борбата с този неприятел бихте могли  да   изведете изцяло с биологични средства – с феромони за дезориентация или масов улов на мъжките пеперуди; вирусният препарат Мадекс 3СК, заменя  всички третирания с контактни инсектициди през вегетационния период, но се прилага  още преди излюпването. При биологично производство се ползват също: Мадекс Твин 10 мл/дка, Медекс Топ 10 мл/дка с раб. р-р 40-120 л/дка + 0.5% захарен сироп за 100 л/дка вода, Синеис 480 СК 20-37,5 мл/дка (20-30 мл от продукта  в 100л вода с работен р-р 100-125л/дка.

 

         

Източен плодов червей (Grapholita molesta)


 Летежът  на пеперудите от трето може да продължи и до началото на октомври и се осъществява главно привечер. Когато развитието на поколенията е ускорено (в по-топли години), през септември може да има летеж на пеперуди от четвърто поколение, които снасят яйца и се излюпват гъсеници от пето поколение. Неприятелят вреди както по костилкови, така и по семкови овощни видове през този период от тяхната вегетация. При семковите овощни видове, гъсениците на източния плодов червей не повреждат семенната кутийка, а изгризват ход около нея, за разлика от гъсениците на ябълковия плодов червей. В един плод може да има няколко гъсеници – при дюли са наблюдавани 6-8 гъсеници. Да се извършват третирания, съобразни със  сроковете на беритба и карантинните срокове на използваните ПРЗ.

Регистрирани ПРЗ са: Авант 150ЕК0,0333%/ 33,3мл/дка при праскови; Вазтак нов 100 ЕК-0,0125;  Нексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%; Дека ЕК-50-70мл/дка; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Дурсбан4Е-0,12%; Терагард48СК -0,12%; Релдан 40ЕК-0,12%;Циклон 10 ЕК-0,02%;и др. регистрирани ПРЗ.

 

 

 

 

Червен овощен акар(Panonychus ulmi)

През настоящата година неприятелят повиши популационната плътност и разшири ареала на разпространение в сравнение с предходната 2016 година. През месец август се наблюдаваше масово отлагане на зимни яйца.  При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (3-4 бр. подвижни форми на лист) извършете третиране с цел намаляване плътността на зимуващата популация: Регистрирани ПРЗ са: Аполо 50 СК-0,04%; Валмек 50-120мл/дка  при праскови, 60-96 мл/дка при ябълки и круши; ВЕРТИМЕК 018 ЕК -100мл/дка, Волиам Тарго 063 СК- 0,075%; Масай ВП -25г/дка; Ортус 5 СК-0,05%; Санмайт 20 ВП-0,05%; Енвидор 240 СК-40мл/дка;

В биологичното производство може да използвате: Натуралис-100-150мл/дка.

Кръгломиниращ молец

(Cemiostoma scitella)

 През настоящата година   наблюдаваме разширяване на ареала на разпространение на неприятеля-констатира се в област Пловдив, Пазарджик, Видин, Стара Загора, Бургас. Наблюдава се повишаване на популационната плътност. Продължава развитието на трето и четвърто поколение в различните области на страната. Наблюдава се изхранване и какавидиране на гъсеници от трето поколение на неприятеля в областите с констатирано нападение..

 

 

Крушова листна бълха

                                          (Psylla pirysuga)

Продължава вредната дейност на смесени летни популации от   възрастни, ларви и нимфи, които смучат сок от летораслите и плодовете на крушата. След юни, по едно и също време се развиват индивиди от няколко поколения. Наблюдаваме повишаване на популационната плътност  над регистрираните ПИВ (4-6% леторасти с колонии)  и отделяне на медена роса по нападнатите части от овощните дървета. Да продължат третиранията до преодоляване на допуснатото нападение с един от регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК, Алфамекс 100 ЕК  – 0,02%;   Децис 2,5 ЕК, Децис 2,5 ЕК НОВ, Делтамекс-0,03%;  Децис 100 ЕК-  12,25 мл/дка, Суми алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК- 0,03%;  Карате експрес ВГ/Нинджа/ Форца –  80-100 г/дка за зимуващи форми  и 100-140 г/дка за второ поколение-през м.май; Димилин 25 ВП-0,04%, Синеис 480 СК –  30-43,7 мл/дка, Масай ВП – 25 г/дка, Протеус О-ТЕК*  – 0,05-0,06%, Натуралис – 100-200 мл/дка.

 

Болести по време на съхранение на плодовете

на семковите овощни видове

 

При съхраняване на плодовете семковите овощни видове могат да бъдат нападнати от меко гниене, сиво гниене, горчиво гниене и др.

Най-масово разпространеното заболяване при лагеруването и транспортирането на плодовете е мекото гниене. По повърхността на плодовете се появяват жълти, воднисти петна, които издават миризма на алкохол. Гниенето бързо обхваща целия плод и прониква в дълбочина. При влажни условия върху нападнатите тъкани се развиват сиви до синьозелени спорообразуващи туфи или плътен налеп.

При нападение от сиво гниене по плодовете се развиват кафяви петна, които обхващат цялата повърхност. Нападнатата тъкан е твърда и плодът запазва формата си. При влажни условия се развива бял нежен налеп, често с тъмни склероции върху него.

Горчивото гниене се среща още в овощните градини, но най-често се проявява по време на запазването на плодовете. Върху повърхността на плодовете се появява кафяво гниене. Възможно е и вътрешно развитие около семенната кутийка – образува се бял налеп, изпъстрен с розови купчинки, без външна проява на болестта.

Регистрирани фунгициди срещу болестите след прибиране на реколтата са :                             Белис  – 80 г/дка с раб. р-р 20-40 л/дка  и  Суич 62,5 ВГ 96 г/дка с раб. р-р  30-120 л/дка.                            Прилагат  се във фенофази  ВВСН 72-89 размер на завръза 20 ммконсумативна зрялост   за  Белис и  ВВСН 81-89  за Суич 62,5 ВГ  начало на узряване-консумативна зрялост   и карантинен срок  7 дни за Белис   и  3  дни за Суич 62,5 ВГ.

 

 

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растдсфсаителна защита при съответната култура, вредител и в разрешената доасдаза!

 

Информация за разрешените за употреба в Република България през 2017 г, продукти за растителна защита може да получите от “Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните  торове и подобрители на почвата за 2017 г.”, изд.  на издателство Виденов и син. 

Вашият коментар