вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БРЗБюлетин растителна защитаОвощарствоОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита № 2 / 2014 март производство на разсад

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Обеззаразяване на посевния материал 

Пренасянето на някои от болестите(мозайки, бактериози и др. )  става със семената. От заразените семена поникват болни растения, които се превръщат в първични източници на зараза за целия посев. Поради това задължително условие за производството на здрав и жизнен зеленчуковразсад е използването на здрави, обеззаразени семена.

Солна киселина: използва се срещу повърхностно пренасяни вируси, като TMV и бактериални болести по домати и пипер. Семената се киснат 30 мин в 20% р-р от техническа солна киселина.

Син камък: Засяга гъбите и   бактери-ите, повишава жизнеността на кълно-вете. Семената се киснат за 24 часа в 0,02% разтвор, просушават се леко и се сеят непосредствено след това.

Натриева основа: Използва се за обеззаразяване на семена от пипер срещу вируса на тютюневата мозайка (TMV). Семената се киснат в 2% р-р за 10 минути. Просушават се,  без да се  промиват в чиста вода.

Калиев перманганат: Подбраните семена от пипер, домати и краставици се киснат 60 минути в 1% р-р. Промиват се с чиста вода, просушават се и се сеят веднага.

Перхидрол: (30% воден прекис):разрежда се в съотношение 1 част

перхидрол към 10 части вода. Семената се поставят в пластмасов съд, заливат се с разтвора и се бъркат често, тъй като се повдигат нагоре от навлизащия в тях кислород. Продължителността на третирането варира:

дребносеменни (салати, моркови и др.)-15минути;

краставици, пъпеши- 20 минути; домати – 25 минути;

пипер, патладжан – 30 минути;

тикви – 60 минути; дини – 120 минути. След третирането семената се промиват 30 минути в чиста вода. Перхидролът притежава не само силен обеззаразяващ ефект, но и много добър стимулиращ ефект. Проникналият в тъканите кислород повишава жизнеността на семената, като увеличава кълняемостта и кълняемата енергия. Третираните с перхидрол семена поникват по – бързо и от тях израстват по-мощни растения. Просушават се на сянка и са готови за сеитба.

РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО

Сечене и кореново гниене по разсадазасети в почвата обеззаразените семена се нападат от голям брой почвени патогени, най-често срещаните от които са причинителите на сеченето. За предпазване е необходимо сеитбата да се извършва в предварително обеззаразени разсадни лехи и да се използва обеззаразена почвена смеска. След засяването на семената и покриването им с торопочвена  или торфена смес, вместо с вода се полива с 0,5% Бордолезов разтвор. Количеството на разтвора варира в зависимост от влажността на почвата от 3 до 6 л/кв.м. По този начин се навлажнява повърхностния 5-6 см почвен слой  и намиращите се в него причинители на сеченето загиват. Варовите частици и свързаният с тях меден сулфат остават на почвената повърхност, където, карбонизирайки се, се запазват за дълъг период от време.  Така че,  и попадналите по-късно с поливната вода причинители на сеченето загиват.  В посочения почвен слой загиват още  причинителите  на бактерийното изсъхване  и бактерийното увяхване, развиващи се в проводящата система на плодовете. Загиват още и гъбните патогени, причинители на листните петносвания. При невъзможност да се полее с 0,5% бордолезов разтвор, може да се подходи по друг начин, с който се получава приблизително същия ефект. Приготвя се 2% Бордолезов разтвор, като към него се добавя Топсин М 70 ДВГ или Топ плюс 70 ВП и добре се напръсква леглото  с 0,5 л / кв.м от разтвора. След покриването с торопочвената  или торфена смеска и поливането с вода, почвената повърхност се напръсква с 0,5 л / кв.м от разтвора.

– торопочвени смески трябва да съдържат достатъчно хранителни вещества;

– необходимо е, да се поддържа оптимален температурен режим на почвата и въздуха;

– разликата между дневната и нощна температура на въздуха да не е по-го-ляма от 6-8°С.

 Следващият важен момент от отглеждането на разсада  е,  от пикирането до изнасянето на постоянно място.  И тук проблемите са два – сечене и листни петносвания. За тази цел лехите или почвата в саксийките, в които ще се пикират растенията се полива предварително с 3-4 л/кв.м 0,5% Бордолезов разтвор. Така се постига предпазен ефект срещу причинителите на сечене, бактериози и листни петносвания. Пикирането се извършва след като почвата леко просъхне. За предпазване на вече пикирания разсад от алтернария се извършват предпазни третирания, като се използват ПРЗс контактно действие: Дитан М-45,  Дитан ДГ- 0,2%, Полирам ДФ-0,2%;

   При растения с вече допусната зараза, да се използват ПРЗ със системно действие: Куадрис 25 СК-75 мл/дка; Скор 250 ЕК0,04%;Корсейт М ДФ- 0,25%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ-0,25%; Акробат плюс ВГ-200 г/дка.

Първото се прави няколко дни след прихващане на растенията, а второто -2-3 дни преди изнасяне на разсада на постоянно място.

 

При проява на лъжливо сечене е необходимо:– да се преустановят поливките;  да се подобри въздушния режим  в култивационните помещения;

 

Сечене по разсадаПричинителите на сеченето са почвообитаващи патогени. От тях най – често се срещат различните видове Питиум, Ризоктония, Фитофтора, Фузариум, а в някои случаи и Склеротиния. Основните повреди обаче се дължат на гъби от род Питиум  и Ризоктония. Причинителите от род Питиум са първични гъбни микроорганизми, които се развиват във водна среда. Обитават повърхностния почвен слой (0-4см). Благоприятни за тяхното развитие са високата влажност на почвата и относително ниските температури (12-14°С). Запазват се в почвата като активен мицел и като ооспори.  Причинителите от род Rizоctonia се развиват най-вече в повърхностния почвен слой, дори по самата почвена повърхност. По повредените части причинителите образуват трайни форми, наречени склероции, коитоса много устойчиви на неблагоприятните фактори на средата.

Сеченето по разсада се проявява в три форми.  Особено податливи са растенията в най-ранната фаза от своето развитие – от покълването до поникването. Тогава патогените атакуват кълновете и по тях се образуват червеникаво кафяви петна. Нападнатите кълнове загиват още в почвата и разсадните лехи оредяват. Като причинители на тази форма на сечене се сочат видовете от род Фитофтора,Питиум,  Колетотрихум и  Фузариум. 

След като поникнат нежните стъбла на младите растения се нападат главно от видовете от род Ризоктония и Питиум. В основата на растенията, непосредствено  на повърхността на почвата, се появява воднисто петно, което бързо обхваща като пръстен нежното стъбълце  и растението пада като покосено. В почвата патогените се придвижват до съседни растения  и ги заразяват, в резултат на което те също загиват. Така заболяването унищожава разсада на „хармани”.

Третата форма на сечене се появява малко по-късно. С израстването си растенията стават все по-устойчиви на патогените вследствие на това, че стъблата им вече са вдървесинени. При благоприятни условия главно гъби от род Ризоктония нападат все още нежните тъкани на кората близо до повърхността на почвата. В мястото на нападението кората потъмнява и хлътва като пръстен.  

При откриване на заболяването задължително се отстраняват всички болни растения. Петната на нападение се обработват с 2% р-р на Син камък по 5л /кв.м или 5% амониеваселитра, като поливката засяга и съседнитездрави растения.Останалата площ се третира двукратно със       системни ПРЗ  като : Проплант 722 СЛ 0,1%, Ридомил Голд МЦ 68 ВГ-  0,06% при работен р-р от 4-5 л/кв.м.

При необходимост третирането се повтаря.

 

При производството на разсад повреди могат да нанесат стоножки, голи охлюви, мокрици. Борбата с тях се извежда чрез използване на Мезурол шнекенкорн 4Г – 250 г/дка за борба с попово прасе, приложен площно при разсади; Вениш 300 г/ дка – голи охлюви за площно третиране при разсади.

 

Чеснова муха

     Топлата зима провокира летежа на презимувалите възрастни индивиди на неприятеля.

   Химичната борба е насочена  срещу възрастното преди яйцеснасяне. Необходимо е да извършите 2-3 последователни пръскания през 8-10 дни, като задължително се прибавя прилепител към работния разтвор.

   Последното пръскане трябва да се извърши 10-14 дни преди прибиране на чесъна за зелено.

  За борба с неприятеля прилагайте комплекс от мерки:

-по-ранно засаждане на чесъна през есента и своевременно провеждане на всички мероприятия, осигуряващи развитието на силни растения, устойчиви на неприятеля, сеитбообращения, борба с плевелите   – гостоприемници, преораване след прибиране на реколтата.

Вашият коментар