вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита 4 / 2014 април

Борба с болестите и неприятелите при пшеница

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Благоприятните агрометеорологични условия ускориха развитието на културите и свързаните с тях вредители.

 

Борба с плевелите

Преди да пристъпите към приложениена хербициди в есенните посеви е необходимо да вземете под внимание принципите на Добрата растителнозащитна практика, като спазите следните по-важни условия:

 

  • Да се определи състава  на  плевелните  асоциации в посевите;
  • Да се определи степента на заплевеляване;
  • Да се определят  фенофазите на културата и плевелите;
  • Да се имат впредвид конкретните климатични, почвени и теренни условия.
  • Да се установи   изправността на  техниката;
  • Спазване на  изискванията за правилно и безопасно приложение на хербицидите.    

 

1.Срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес,   регистрираните   хербициди при пшеница и ечемик  са поместни в Таблица 1Активно вещество

Продукт

Доза/дка

Период на приложение

пиноксаден

Аксиал 050 ЕК

60-90 мл

 

с 20-40

л/дка

раб. р-р

 братене на културите и от фаза

2ри3 –тилист до братене на плевелите.

пиноксаден +

клодинафоп пропаргил

+ клоквинтооцетмексил

Траксос 50 ЕК

120 мл/дка

При пшеница

 3-ти лист до 2-ри възел на културата, 3-5-ти лист на останалите житни плевели, 3-ти лист на   дивия овес

клодинафоп пропаргил

Суорд 240 ЕК

 

 

17 мл

20 мл

 

25 мл

При пшеница  от 3 –тилист до края на братене на културата

– с/у лисича опашка и див овес;

– с/у тръстичина и пролетно просо;

– с/у райграс и житна пиявица

клодинафоп

+

антидот

Топик 080 ЕК

30-40 мл

При пшеница

 3-ти лист до края на  братене на плевелите ( див овес)

феноксапроп-П-етил

 + антидот

Пума Супер 7,5 ЕВ

100 мл

 

От фаза 3-ти лист до края на братене на плевелите (див овес) при пшеница и ечемик

Фокстрот 69 ЕВ

100 мл

Скорпио Супер 7,5 ЕВ/

Имаспро 7,5 ЕВ

100 мл

2.Срещу едногодишни житни и широколистни плевели (  в т.ч. слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди)  регистрираните   хербициди при пшеница и ечемик  са в Таблица 2

 Таблица 2

Активно вещество

 

Продукт за РЗ

Доза/дка

Период на приложение

пиноксаден + флорасулам

Аксиал едно ЕК

100 мл

 

 

с 20-40

л/дка

раб. р-р

При пшеница и ечемик

 

От 3-ти лист до 2-ри  възел на културите, 3-5-ти лист на житните плевели (3-ти лист до края на братене на дивия овес) и 2-4-ти  лист на широколистните плевели

мезосулфурон + йодосулфурон + антидот

Пасифика ВГ +

Биопауър

35 г

+ 70 мл

При пшеница

От 3-ти лист до средата на братене на житните плевели, и от 2-3-ти до 6-ти лист на широколистните плевели

пироксулам

Палас 75 ВГ

20г;

25 г

При пшеница

Във фаза братене на културата, 3-5-ти  лист (начало на братене на житните плевели) и 2-4-ти до 4-8-ми лист на широколистните плевели.

бефлубутамид + изопротурон

Хербафлекс

200 мл

При пшеница

От 3-ти лист до края на братене на културата.

мезосулфурон + йодосулфурон + антидот

Хусар Макс ОД

100 мл

При пшеница

От 3-ти лист до братене на културата.

3.Срещу едногодишни широколистни плевели, внесени във фенофаза братене на културата, регистрираните   хербициди при пшеница и ечемик  са в Таблица 3.
Активно

вещество

 

Продукт за РЗ

Доза на дка

Регистриран за култура

2,4 Д аминна сол

Аминопиелик 600 СЛ

150-200 мл

Пшеница и  ечемик

във фаза братене на културите

Валсамин

150 мл

пшеница

във фаза братене на културата

Дикопур Ф/ Хербоксон  топ

150-200 мл

Пшеница и  ечемик

във фаза братене на културите

Диовид 60 СЛ

150-200 мл

Пшеница

във фаза братене на културата

Санафен

150-200 мл

Пшеница и  ечемик

във фаза братене на културата

2,4 Д естер

Матон 600 ЕК

120-150 мл

Пшеница и  ечемик във фаза братене на културата

МЦПА

Агроксон/ Серидор  МЦПА

200 мл

Пшеница и ечемик

във фаза братене на културата

У 46 М Флуид

200 мл

Пшеница и ечемик

във фаза братене на културата

 

Хербицидите, чието активно вещество е 2,4 Д се прилагат при температура на въздуха  над  14 градуса, а тези  с активно вещество  МЦПА – над 10 градуса.

 

4. Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабо чувствителни на 2,4 Д и МЦПА ( като лепка, лайка, подрумче,див мак и др.), внесени във фенофаза братене на културата, регистрираните   хербициди при пшеница и ечемик  са в Таблица 4

 
 

Активно вещество

 

Продукт за РЗ

Доза на дка

Регистриран за културите

метсулфурон-метил

Акурат 60 ВГ

1 г

Пшеница и   ечемик

Ларен 20СГ

3 г

Пшеница и  ечемик

Метсурам

200 ВГ/

Рикорсо

3 г

20-40

л/дка

раб. р-р

Пшеница,  ечемик и

тритикале

метсулфурон-метил + трибенурон-метил

 

Алай Макс / Пойнтер ултра

3,5 г

30-40

л/дка

раб. р-р

Пшеница и  ечемик

метсулфурон-метил +

дифлуфеникан

Алианс ВГ

7,5 г

Пшеница и  ечемик,

Ръж,

Тритикале

метсулфурон-метил +

тифенсулфурон-метил

Ергон ВГ

5-9 г

 

 

5-6 г

Пшеница,  

Ръж,

Тритикале и

Зимен ечемик

хлорсулфурон

Глин 75 ДФ

1-1,5 г

пшеница,  ечемик

 

Да се прилага само при монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик !

Игъл 75 ДФ

1-1,5 г

Пшеница и   ечемик

 

Да се прилага само при монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик !

амидосулфурон + йодосулфурон

Секатор ОД

10 мл

Пшеница и ечемик

амидосулфурон + йодосулфурон + антидот

Гродил Ултра ВГ

 

20-30 г

Пшеница и  ечемик

 

Крайният  срок за употреба на  наличните  количества е 18.08.2014г.

дикамба + 2,4 Д

Дифендър СЛ/ Пасифик СЛ / Магнето СЛ

80-100 мл

Пшеница

2,4 Д+ дикамба

Уидмастер 464СЛ

80-100 мл

Пшеница

дикамба + триасулфурон

Линтур 70 ВГ

15 г

Пшеница и ечемик

дикамба+тритосулфу-рон

Арат

 

 

 

 

10-20 г

 

 

10-20 г +50 мл ДЕШ

Пшеница и  ечемик

 

 

Бромоксинил октаноат

+ 2,4 Д

Буктрил универсал

100 мл

30-50

л/дка

раб. Р-р

Пшеница и  ечемик

Ръж, Овес 

от начало на братене до 2-ри възел, когато е  най-малко 2 см над първия

бентазон +дикамба 

Камбио СЛ

125 мл

Пшеница  и  ечемик

флорасулам + аминопиралид-калий

Дерби Супер

2,5-3,3 г

Пшеница

Високата доза при преобладаващо заплевелявяне  с паламида

флорасулам + 2,4 Д естер

Мустанг 306,25 СК

60-80 мл

Пшеница

трибенурон-метил

Гранстар 75 ДФ/ Тример 75 ДФ

1-1,5 г

Пшеница и  ечемик

трибенурон-метил + тифенсулфурон-метил

Гранстар Супер 50 СГ

4 г

Пшеница и ечемик

и срещу  паламида, приложение до фаза розетка на този плевел 

трибенурон-метил

Корида 75 ВДГ/

Питон 75ВДГ

1,5 г

Пшеница

мекопроп-П + дихлорпроп-П + МЦПА

Оптика Трио

150-200 мл

Пшеница и  ечемик

клопиралид

Лонтрел 300 СЛ

40-50 мл

Пшеница

пирафлуфен-етил

Екопарт 2 СК

45-60 мл

Пшеница

 

Борба с болестите  

При направените обследвания на пшенични посеви   се наблюдават от единични петна до множество  по долните листа на пшеницата –  Ран листен пригор   (причинител Septoria tritici )  и пролетен    листен    пригор        

(с причинител Septoria graminum)

      

При  ранния листен пригор петната  по листата на пшеницата са първоначално сиво-зелени, които бързо се разрастват  и сливат. Постепенно централната част придобива бледокафяв цвят и се изпъстря от дребни черни точици, а периферията им е ограничена от жълт разливащ се към здравата тъкан венец. Петната могат да се слеят и да предизвикат загиване на целите растения. Силно нападнатате растения остават слаби, а образуваното зърно е спаружено и дребно.

 

При пролетен листен пригорпо листата на пшеницата и ръжта  се образуват елипсовидни бледо кафяви петна  понякога ограничени от  тесен кафяв венец. От двете страни на петната се появяват многобройни червенокафяви  пикнидии, които са разпръснати или наредени между нерватурата.

 

При висока степен на нападение от двете болести листата прегарят и изсъхват.

 

Регистрираните фунгициди са в Таблица 5 

Разрешените  в Таблица 5  фунгициди решават  комплексно проблема с болестите  – брашнеста мана, кафява и стъблена ръжда  по пшеница,   фузариоза. Важно е времето на прило-жение  – лимити-ращият момент по отноше-ние на борбата с болести-те е фенофаза флагов лист – момента на залага-не на потенциалния добив. Защитата от болестите преди тази фенофаза и след нея  е от съществено значение за отглеждане на качествено зърно.


Активно вещество

 

Продукт за РЗ

Доза  на дка

протиконазол+тебуконазол

Прозаро 250 ЕК

100 мл

10-30 л/дка раб. р-р

трифлоксистробин + ципроконазол

Сфера Макс СК

30-50 мл

пикоксисистробин + хлороталонил

Кредо 600 СК

200 мл / дка

тебуконазол+спироксамин+

триадименол

Фалкон 460 ЕК

/  Импулс Супер ЕК

50 мл

тиофанат метил+епоксиконазол

Рекс ултра /

Дует  ултра

 

60 мл

пропиконазол + прохлораз

Бампер Супер

100 мл

 

Листни въшки в есенниците

 

Те вредят като смучат сок от зелените части на растенията, в резултат на което пожълтяват, а при силна степен на нападение изсъхват.

Провеждайте редовни обследвания в посевите и при отчетена плътност над

ПИВ е 10   листни въшки /  растение във фенофаза ,,братене”.

Преминете към извеждане на борба след достигане на този праг на вредност.

 

Регистрираните инсектициди са в Таблица 6Активно вещество

 

Продукт за РЗ

Доза / дка

ацетамиприд

Моспилан 20СП

15 г

делтаметрин

Дека ЕК

30-50 мл

Децис 100ЕК

7,5-12,5 мл

циперметрин

Цитрин макс

5 мл

Шерпа 100ЕК

25 мл

Циперфор 100ЕК

25 мл

Афикар 100ЕК

25 мл

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и в регистрираната доза в Списъка на  разрешените за предлагане на пазара и употребата  ПРЗ –2014 г. ,

Следете крайните срокове на употреба на продуктите, на които е прекратен срокът на разрешаване. 

Вашият коментар