вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита 5 / 2014 април – май

Струпясване по ябълката

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Струпясване по ябълката, Обикновена крушовалистна бълха, Хоботници по семковите, Ранно кафяво гниене, Сачмянка по костилковите, Прасковен клонков молец (анарзия), Черна сливова плодова оса, Черешов вишнев хоботник, Екскориоза по лозата

 

 

Струпясване по ябълка и круша

 В основните овощарски райони ябълките се намират във фенофаза  „разпукване на пъпките до миши уши” при най-ранните сортове.  Фенологичното състояние на  културите и развитието на патогена, налагат да се извърши първо предцъфтежно пръскане.

При задържане на сух период е подходящо да се третира с контактнодействащи медсъдържащи фунгициди:  КУПРОКСАТ ФЛ 0,3%, ШАМПИОН ВП 0,3%.

В схемата могат да се включват и други одобрени контактни средства-ТИРАМ 80 ВГ-0,3%; ДИТАН М 45-0,3%; ПОЛИРАМ ДФ-0,2% и др.

    

Ранно кафяво гниене

Благоприятните климатични условия за споробразуване през зимата на 2014 година   формираха висок инфекционен фон.   Болестта е проблем при отглеждането на сливи, кайсии, праскови, череши и вишни. Болестта се развива масово при хладно и дъждовно времевъв фенофаза ”цъфтеж” на овощните култури, каквото бе през последните дни.           Борбата е ефективна при третиране по следната схема, в зависимост от метеорологичните условия:

  • цветен бутон – I-во пръскане;
  • начало на цъфтеж-II-ропръскане;
  • седмица по-късно/при удължен цъфтеж/-III-то пръскане;
  • 10 дни след третото-

IV-то пръскане.

 

Регистрираните  ПРЗ са:

ТИРАМ 80 ВГ-0,3% при череша и кайсия;

Пънч 40 ЕК-0,0075%-кайсия;

ДЕЛАН 700 ВДГ-0,05% при праскова;

ХОРУС 50  ВГ-0,045%-кайсия и праскова;

ТОПСИН М 70 ВДГ-0,12%-кайсия;

ФОЛИКУР 250 ЕВ -0,1%-кайсия;

 

Сачмянка по костилковите

  . През 2013 година разпространението на болестта се ограничи и отчетената степен на нападение остана по-ниска в сравнение с предходните години. Третиранията да се про-веждат  при спазване на следната схема:

1-вото  във фенофаза ”бял бутон”;

2-ро и 3-то след цъфтежа, през интервали от 7 дни сДИТАН М 450,3%-череша; ТИРАМ 80 ВГ-0,3%-череша,слива;

 

Хоботници

През този период по семковите овощни видове могат да се появят хоботници от родRhynchitesкато златистия ябълков хоботник,  червенокрилия плодов хоботник и основно ябълковия цветопробивач. При костилковите овощни видове основно вреди вишнев / черешов хоботник.

 В края на месец март е констатирана поява на ябълков цветопробивач и вишнев / черешов хоботник в някои области на Южна България.

Химичната борба е насочена срещу възрастните  преди яйцеснасяне при установяване на плътност над регистрираните ПИВ(ябълков цветопробивач –  2–3 бр./дърво; ябълков златист и червенокрил плодов хоботник –  4-6 бр. възрастни индивиди на дърво или 15% повредени пъпки).

 

Прасковен клонков молец (анарзия)

    Констатирано е начало на вредоносна дейност през втората половина  на месец март.

При  плътност над регистрираните ПИВ (3% повредени пъпки) се провежда пръска-не след прецъфтяване на прасковите. Регистрирани ПРЗ са: АЛФАГАРД 10ЕК – 0,15%; ВАЗТАК 10ЕК – 0,015%; ДУРСБАН 4Е – 0,15%; НУРЕЛЕ ДУРСБАН – 0,05%; СУМИ АЛФА 5ЕК – 0,02%, КАРАТЕ 2,5 ЕК-0,03%; СУПЕРСЕКТ 10 ЕК-0,0125%;

 

Екскориоза   

Патогенът зимува като плодни тела (пикнидии) в кората на узрелите леторасти или като мицел в пъпките и дървесината. Основните симптоми се откриват по  най-долните  междувъзлия  на леторастите като тъмнокафяви до черни некротични петна с удължена форма. Впоследствие кората в местата на петната се напуква и разкъсва. Това прави леторастите крехки и те лесно се чупят.

Добрите растителнозащитни практики  в този ранен етап от вегетацията, препоръчват система от превантивни мерки за борба като:

  • Задължителни подновяващи резитби, премахване на нападна-тите леторасти и изгарянето им извън насаждението;
  • Поддържане на висока агротехника, включваща редовно окопаване и торене;
  • Третирането с фунгициди е наложително, ако в лозовите насаждения болестта е установена от предходната година.
  • Необходимо е извършване на едно самостоятелно пръскане в началото на вегетационния период – когато около 40% от пъпките разположени в основата на леторастите са във фенофаза пеперуда. II-ро пръскане – при същия процент пъпки във фенофаза “2-ри– 3-ти лист”.

Следващите третирания съвпадат с борбата срещу мана и оидиум по лозата. ВЕРИТА ВГ-0,2%; ДИТАН М 45-0,3%; САНКОЦЕБ 80 ВП0,3% и др.

Вашият коментар