неделя, юли 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЛозарствоОвощарствоРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита 8 – ОВОЩНИ КУЛТУРИ и ЛОЗЯ месец август

Описание и препарати за борба с Ябълков и сливов плодов червей

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Бюлетин за растителна защита – ОВОЩНИ КУЛТУРИ месец август

ПОЯВА,  РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при ТРАЙНИ КУЛТУРИ

 

 

Ябълков плодов червей

 

Наблюдаваме развитие на второ поколение на неприятеля. Неговото развитие в различните области на страната през месец юли е следното:

  • начало на летеж на пеперуди от второ поколение на неприятеля в периода  25÷30.06.2015 г. за области Благоевград, Видин, Пловдив, Стара Загора;
  • за област Пловдив и  София област начало на летеж се наблюдава  от 01.07.2015 година, в периода 05÷10.07.2015 година – за области Видин, Враца, Кюстендил, Перник, Силистра, Търговище.  
  • Начало на яйцеснасяне  се наблюдава в периода 02÷09.07.2015 г. За област Благоевград, Бургас, Видин, Кюстендил, Перник, Пловдив, Стара Загора, Шумен; за периода 11÷16.07.2015 година за области Враца и  Търговище.
  • Начало на излюпване на гъсеници се наблюдава в периода   08÷13.07.2015 г. за области Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Пазарджик, Плевен, Стара Загора; в периода 15÷24.07.2015 г.  за области Видин, Враца, Перник, София област, Търговище и  Сливен.

 

Летежът на пеперудите от второ поколение е по-слаб в областите Силистра, Перник, област Благоевград за района на АЕР Гоце Делчев, за АЕР Разлог  6÷8 бр. пеперуди / уловка за седмица.   

По-силен летеж се наблюдава в област Благоевград – 22 бр.пеперуди/ уловка за седмица.

Силен и постоянен е летежът на пеперудите  от второ поколение в област Пазарджик, за област Пловдив-18 бр. пеперуди /уловка за седмица.

Установено е, от  0.0÷0.08%-пресни  вгризвания за област Бургас,  0-3% червивост за област Кюстендил, от  0,5÷1% за област Ловеч, от 0,6÷1%- за област Стара Загора, 1%- за област Варна,   6÷8% червивост за област Благоевград ( в района на Петрич), от 0÷5% червивост- за област Търговище.

При констатиране на плътност над регистрирания ИПВ (1,2÷1,5% пресни вгризвания)  да се извършват редовни третирания, като се отчита последействието на използваните ПРЗ.

 

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125%

а.в-емамектин бензоат

Афърм 095 СГ

300г/дка

а.в-хлорантранилипрол+амабектин

Волиам Тарго

75мл/дка 0,075%

а.в.-гама цихалотрин

Нексид 015КС

0,03%

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

Децис100 ЕКДека ЕК

Диклайн 2,5 ЕК

0,03%

7.5-12,5 мл/дка

30 мл/дка

30 мл/дка (0,03%)

а.в.-тиаклоприд

Калипсо 480 СК

20-25 мл

а.в.-хлорантранилипрол

Кораген 20 СК

0,016%

а.в.-есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

Сумицидин 5 ЕК

0,02%

0,02%

а.в.-.зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,0125%

а.в.-ламбда-цихалотрин

Ламбада 5 ЕК

Карате зеон 5 КС

0,015%

0,02%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК-двукратно третиране през 14 дни

0,04%

а.в.-хлорпиирфосетил+ циперметрин

Нуреле Д

Хлорсирин 550 ЕК

0,05%

0,05%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 Е

Пиринекс 48 ЕК

0,2%

0,12%

а.в.-хлорпирифос метил

Релдан 40 ЕК

0,12%

а.в-спинозад

Синейс 480 СК

20-37.5 мл/дка

20-30 мл от продукта /100л вода  с работен разтвор 100-125л /дка

а.в.-циперметрин

Ефциметрин 10 ЕК / Цайпер10 ЕК

Циклон 10 ЕК

Суперсект екстра

Суперсект мега

Шерпа 100 ЕК

0,03%0,02%

0,015%

0,015%

30 мл/дка

и др. регистрирани ПРЗ

 

Сливов плодов червей

 

Наблюдаваме развитието  на  второ поколение на неприятеля. Третиране  срещу гъсеници от второ поколение на неприятеля се извършва  при констатиране на плътност над регистрирания  ИПВ (0,8-1% пресни вгризвания).

Регистрираните ПРЗ:

 

са:ПРЗ

ДОЗА

а.в. -хлорпирифосетил

Дурсбан 4 Е

Пиринекс 48 ЕК

0,15%

0,15%

а.в. -алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125%

а.в.-хлорантранилипрол

Кораген 20 СК

16-30 мл/дка

а.в. ламбда цихалотрин+тиаметоксам

Ефория

150мл/дка

а.в. –делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

Децис100ЕК

0,05%

7,5-17,5 мл/дка

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК

0,03%

а.в -есфенвалерат

Суми алфа5 ЕК

Сумицидин 5 ЕК

0,02%

0,02%

и др. регистрирани ПРЗ

Източен плодов червей

Наблюдаваме развитие и вредна дейност на гъсеници от летните поколения на неприятеля. Отчетената червивост през месец юли  от гъсениците на ИПЧ бе 5-10% по узряващите сортове праскови за област Благоевград.

Третиране  срещу гъсениците  извършва при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:

 

  • при млади градини -1-1,5% нападнати клонки;

 

  • плододаващи градини -1,5% повредени леторасти и плодове).

 

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.- индоксакарб

Авант 150ЕК

0,0333% или 33,3мл/дка при праскови

а.в.- гама цихалотрин

Нексид 015 КС

0,03%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК

0,03%

а.в.-циперметрин

Циклон 10 ЕК

20 мл/дка

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 Е

0,12%

а.в.-есфенвалерат

Суми-алфа 5 ЕК

Сумицидин 5 ЕК

0,02%

0,02%

а.в.-алфаметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125

а.в. – ламбда цихалотрин +тиаметоксам

Ефория

150мл/дка при праскови

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

Дека ЕК

0,04%

50-70мл/дка

а.в.-хлорантранилипрол

Кораген 20 СК

16-30 мл/дка

и др. регистрирани ПРЗ

Прасковен клонков молец(Анарзия)

 Наблюдаваме вредна дейност на гъсеници от второ  лятно поколение на неприятеля. Извършете третиране при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ(1-1,5% повредени леторасти и плодове), като използвате ПРЗ с едновременна регистрация за източен плодов червей и анарзия.

 

Крушова листна бълха

 

масово вредна дейност на летните поколения на неприятеля се наблюдава.   При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (4-6 % заселени леторасти с колонии от възрастни и ларви) извършете третиране с един от регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК-0,02%; Децис 2,5 ЕК -0,03%; Децис 100 ЕК-12,25 мл/дка; Димилин 25 ВП-0,04%; Суми алфа 5 ЕК-0,03%; Сумицидин 5 ЕК-0,03%; Синеис 480 СК30-43,7 мл/дка, Масай ВП-25г/дка; Протеус О-ТЕК-0,05-0,06%.

Извеждането на борбата в началните етапи от развитието на вредителя ще ограничи вредното въздействие върху културата.

 

Червен овощен акар

 

Наблюдаваме развитие и вредна дейност на летните популации на неприятеля, като плътността остава ниска или около ПИВ в областите Благоевград,  Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Бургас.  В област Благоевград  е установена плътност над ПИВ-23 бр. подвижни форми на лист. Залагане на зимни яйца в периода 26- 28.07.2015 г. е констатирано в областите Пловдив и Пазарджик. Констатирано е нападение от неприятеля по праскови в област Благоевград.

Калифорнийска щитоносна въшка

 

Наблюдаваме развитие на второ поколение – начало на летеж на мъжките се наблюдава от 17.07.2015 г. за област Кюстендил, 30.06.2015 година за област Пловдив. За област Пазарджик, Пловдив – начало на живораждане се наблюдава в периода от 13÷15.07.2015., за област Стара  Загора от 18.07.2015 г., масово от  25-27.07. 2015 г., за област Търговище от  22.07.2015 година, констатирана плътност 2-4 бр./1 м. клонка и  1-3% нападнати плодове.  Да се извърши третиране при установена плътност над регистрираните ИПВ (0,5 бр. ларви/ 1м клонка; 2-3% нападнати плодове).

Регистрирани ПРЗ са:ПРЗ

ДОЗА

а. в. – диметоат

Би -58

0,2%

а.в.-делтаметрин

ДЕКА ЕК

50-75 мл/дка

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 Е

Пиринекс 48 ЕК

0,15%

0,15%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Късно кафяво гниене

 

Констатирани  са прояви по праскови в област Благоевград .Нападението достигна до 15-20% по плодовете, в област Сливен, Пловдив, Пазарджик -слаба степен на нападение.  Напада както семкови, така и костилкови овощни видове.    При установяване на първи симптоми извършете  третиране, като стриктно спазвате регистрираните карантинни срокове.  

Регистрирани ПРЗ са:  Хорус 50  ВГ-0,045%. Луна експирианс от  63-75 мл/дка.

 

Брашнеста мана по праскова

 

Констатирана е  средна до силна степен на нападение по плодовете на чувствителни сортове праскови в периода от предходния бюлетин в редица области на страната- Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Сливен  и др.   Нарастващите плодове са чувствителни до големина 2.5 – 3.5см. След откриване на първите признаци на болестта борбата да продължи редовно през 10-12 дни до пълното преодоляване на нападението. Регистрирани ПРЗ са: Топаз 100 ЕК-0,03%;Скор 240 ЕК-0,02%.

Огнен пригор

За област Кюстендил е констатирана масова поява по леторастите 10.07.,  като се наблюдава средно нападение по чувствителни сортове ябълки.За област Пазарджик се наблюдава слаба степен на нападение в отделни градини.

 

По овощните култури и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

кръгломиниращ молец– Плътността остава ниска в областите с констатирана висока популационна плътност от предходната година- Пловдив, Пазарджик, Бургас, Стара Загора.  За област Бургас развитието на второ поколение е както следва:излюпване-начало-01.07-масово -10.07, първи мини-06.07, какавидиране-начало-18.07.За област Видин, Пазарджик, Пловдив- Летеж на трето поколение -23-25.07., яйцеснасяне -26-27.07.2015 година.Констатирана плътност:за област Бургас- брой мини средно на лист-0.0-1.0 бр./мини средно на лист-0.01 дка.

листни въшкипрез месец юли се наблюдаваше масово вредна дейност на листни въшки в някои  области на страната.  В област Благоевград се  установи висока плътност от листни въшки, като в отделни прасковени градини нападението достигна до 18-20%.

черничева щитоносна въшка – В началото на месец юли бе наблюдавано яйцеснасяне и излюпване на ларвите от второ поколение. Констатирана плътност в област Благоевград 30-6-бр. ларви на линеен метър. Неприятелят е установен в средна до висока плътност в овощни градини с нередовно извършени РЗ дейности.

  -брашнестата мана нападна по-чувствителните сортове, но болестта бе ограничена с проведените 3-4 третирания.

 -кестенов миниращ молецнеприятелят е проблем в градските зони. Наблюдаваме масово  вредна дейност на гъсеници от второ поколение. В местата, където редовно се почиства опадалата  листна маса през есента и зимата се наблюдават по 1-3 мини/ лист. При другите дървета има масово изсъхнала листна маса и листопад и над 10 мини / лист

-бяла американска пеперуда-  наблюдаваме развитие на второ поколение -за област Пловдив и Пазарджик- начало на летеж 08.07., начало на яйцеснасне 10.07., начало на излюпване  18.07 . Запазва плътност в отдени малки общини. Плътността на второ поколение остава ниска за цялата страна. Борбата срещу гъсениците да се извежда :-по механичен начин-да се изрязват и изгарят гъсеничните гнезда;

-химична борба- третирайте след излюпване на гъсениците, когато същите се намират в първите ларвни възрасти (II-III), но само при доказано висока плътност.

 

ЛОЗЯ

 

Шарен гроздов молец

 

През месец юли  вредна дейност развиват гъсениците от 2-то поколение на ШГМ. В някои области на страната като област Благоевград през тази година бе наблюдаван по-голям брой уловени  пеперуди/174 пеперуди на феромонова уловка за седмица. Повредите по гроздовете достигна до 2-4%. За по-голямата част от страната плътността е под регистрираните ИПВ. Високите температури през юли и началото на август ограничават плътността на второ и трето поколение През месец август вреди трето поколение на неприятеля. Начало на излюпване на гъсеници от трето поколение  се очаква през втората десетдневка на месец август. Да се третира срещу гъсеници от трето поколение на неприятеля, при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (7-8 гъсеници на 100 реси при десертните сортове; 10-12 гъсеници на 100 реси при винените сортове):

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125%

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

Децис 100 ЕК

0,04%

12,5 мл/дка

а.в.-есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

Сумицидин 5 ЕК

0,025%

0,025%

а.в.-зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,0125%

а.в.-ламбда -цихалотрин

Карате зеон 5 КС

0,02%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК двукратно третиране през 14 дни

0,04%

а.в.-гамацихалотрин

Нексид 015 КС

0,03%

а.в.-хлорпирифосетил+циперметрин

Нуреле Д

Хлорсирин 550 ЕК

Санмба

60 мл/дка

60 мл/дка

60 мл/дка

а.в.-хлорпирифос метил

Релдан 40 ЕК

0,12

а.в.-циперметрин

Циклон 10 ЕК

Цитрин макс

Циперфор 100 ЕК

Афикар 100 ЕК

40 мл/дка

6 мл/дка

40 мл/дка

40 мл/дка

а.в.-хлорантранилипрол/

ринаксапир

Кораген 20 СК

18 мл/дка

а.в.-спинозад

Синеис 480 СК

4-18 мл/дка

и др. регистрирани ПРЗ

 

Мана по лозата

 

   Високите температури през месец юли ограничиха появата и разпространението на болестта. Наблюдават се нови петна по младия прираст в резултат на локалните превалявания които паднаха в различни райони на страната и стартираха нови инкубационни периоди.. Единични са повредите по грозда-форма“Кафяво гниене“.   Контролът по отношение на причинителя на маната да се осъществява чрез използването на системни и системно контактни ПРЗ:

 

ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алуминиев фозетил+фолпет

Микал флаш

0,3%

а. в. -азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

Амистар 25 СК

0,075%

0,075%

алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,2%

а.в.-ипроваликарб+ меден оксихлорид

Мелоди компакт 49 ВГ

0,15%

а. в. -манкоцеб + металаксил-М

РидомилголдМЦ68ВГ

0,25%

а. в. -манкоцеб + симоксанил

Корсейт М 44ВГ

Купросейт голд М

Драго 76 ВП

Корсейт макс ВП

Моксимат 505 ВП

Моксимат 505 ВГ

0,25%

0,15%

0,16%

0,15%

240-300 240-300 г/дка

а. в. – меден оксихлорид+симоксанил

Корсейт Р ВП

Корсейт Р ДФ

0,25%

0,25%

а. в. -симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

а. в. -циазофамид

Милдикът

0,4%

а.в.-триадименол +фолпет

Шавит Ф 72 ВДГ!!!

0,2%

а.в.-беналаксил+манкоцеб

Галбен 8М65

0,25%

а.в.-диметоморф +манкоцеб

Акробат плюс ВГ

200г/дка

а.в.-диметоморф +меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

а. в. меден оксихлорид + металаксил

Аксанит Сu ВП

Арметил-С ВП

0,25%

0,25%

а. в. -манкоцеб + металаксил

Арметил М

0,25%

а. в.-метирам+пираклостробин

Кабрио топ

Кабрио топ!!!

0,15%

0,2%

а.в.-бентиаваликарб +фолпет

Винкер ВГ

200 г/дка

а. в.-флуопиколид+фозетил алуминий

Профайлър 71,1 ВГ

200-225 г/дка

и други регистрирани ПРЗ

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана и оидиум.

При добра опазеност на културата могат да се включат и  контактни ПРЗ в системата за извеждане на борба с патогена.

 

Брашнеста мана по лозата

 

През юли бе повишено нападението от Оидиум при по-чувствителните сортове. Отчетено бе слабо нападение в степен 1-2-ра на 10-15% предимно при сортовете Шардоне, Брестовица, Хамбургски мискет, Супер ран Болгар, Димят в област Благоевград, до 3-5% в област  Бургас, 3-10% нападение в област Варна и др . Извършете поредно третиране срещу заболяването като използвате регистрираните ПРЗ:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-триадименол

Байфидан 250 ЕК

0,01%

а.в.-пропиконазол

Бампер 25 ЕК

0,02%

а.в.-дифеноконазол+цифлуфенамид

Динали 090 ДК

50 мл/дка

а.в.-миклобутанил

Систан Супер 24 Е

Краен срок за употреба на наличните количества 03.01.2016 г.

0,01%

а.в.-крезоксим-метил

Строби ДФ

Дискус ДФ

0,02%

0,02%

а.в.-фенбуконазол

Индар 050ЕВ

0,06%

а.в.-тебуконазол

Фоликур 250 ЕВ Хоризонт

Ориус 5 ЕВ

Династи 25 ЕВ

Тебумакс 25 ЕВ

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

а.в.-триадименол+тебуконазол+

спироксамин

Фалкон 460 ЕК

0,03%

а.в.-боскалид+крезоксим-метил

Колис СК

0,04%

а.в.-пенконазол

Топаз 100 ЕК

0,015%

а.в.-прокиназид

Талендо 20 ЕК

0,02-0,025%

а.в.- тебуконазол+трифлоксистробин

Флинт макс 75 ВГ

0,016%

и други регистрирани  ПРЗ

Сиво гниене по лозата

 

През месец юли са констатирани прояви на болестта в редица области на страната.Сивото гниене се прояви по-слабо (3÷5%)и то само при чувствителните бели винени и десертни сортове грозде в област Благоевград, от 5÷20% нападение в област Бургас. Болестта бе провокирана във валежните дни от месеца. Регистрирани ПРЗ са:ПРЗ

ДОЗА

а. в.-метирам+пираклостробин

Кабрио топ!!!

0,2%

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

0,075%

а.в.-тиофанат метил

Топсин М 70 ВДГ

Топ плюс 70 ВП

0,1%

0,1%

а.в.-тирам

Тирам 80 ВГ

0,4 %

а.в.-триадименол+фолпет

ШавитФ 72 ВДГ!!!

0,2%

а.в.-боскалид

Кантус

0,1%

а.в.-ципродинил+флудиоксонил

Суич 62,5 ВГ

0,08%

и други регистрирани  ПРЗ

 

По лозята и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

 

-Еска по лозата бе наблюдавана от началото на месеца в областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик. Наблюдава се проява, както на „акутната“ така и на „системната“ форма на болестта , особено след внезапни валежи при температури над 35-37 О С. Отново обръщаме внимание на това заболяване, защото всяка година проявите стават все по-чести и на повече места. Тъй като липсват директни средства за борба се практикува изкореняване на първично болните растения и обеззаразяване на мястото . Препоръчва се санитарна, разделна резитба, при която болните растителни части се изрязват, а раните се замазват с широкоспектърни фунгициди. Силно е развитието на болестта в застаряващи лозя или млади лозя, създадени върху влажни, кисели почви и с лошо ниво на агротехника. Масови са проявите и при асмовидни формировки.

-Бяло гниене по лоза – констатирани са прояви на болестта в област Пловдив. По зърната се развиват червенокафяви петна, които постепенно се разрастват. Плодът добива вид като сварен. По-късно цветът му се променя в сивобял. В зависимост от външните условия зърната прогниват или се мумифицират.

Вашият коментар