петък, февруари 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЛозарствоОвощарствоРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита 9 / 2011 месец юни

Борба

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

 

Струпясване и брашнеста мана

До този момент от вегетацията на ябълките се наблюдава слаба до средна степен на нападение по листата и  първи повреди по завръза от струпясване. Климатичните условия продължават да бъдат благоприятни за масово развитие и разпространение на струпясването и брашнестата мана.

Бързо нарастващата листна маса и критичната фенофаза на завръза изискват задължително покритие на прирастта и завръза през 8-10 дни.

Да се извърши поредно следцъфтежно третиране със системни фунгициди с лечебно действие – като Флинт Макс( 0,02%); Строби ДФ ( 20 г/дка); Шавит 72 ВДГ – 0,2%; Скор 250 ЕК – 0,02%; Ардент 50 СК- 0,02%.

На този етап  за опазване  на  ябълките от струпясване може да ползвате и смеси на системни и контактни фунгициди като :

Строби ДФ ( 0,02%) + Делан (0,035%);

Ардент 50 СК( 0,015%) + Мерпан 80 ВДГ ( 0,1%); 

Ако се допуснат  поражения на този етап могат даредуцират и компрометират очакваната реколта.

Ябълков плодов червей

  През последната десетдневка на месец май  се наблюдава начало на излюпване  на гъсениците  от първо поколение на неприятеля в области Пловдив, Пазарджик, Сливен и Хасково, масов летеж и начало на яйцеснасяне – в области  Бургас, Варна, Монтана, Кюстендил, Плевен, Кърджали, Перник. Установени са първи вгризвания на гъсеници от първо поколение от началото на месец юни.  Наблюдава се траен летеж на пеперудите от първо поколение във феромонови-те уловки.

 

На този етап от вегетацията  е препоръчително използването на разрешени ПРЗ с по-продължително последействие (групата на органофосфорните, карбаматни и др. инсектициди). Използвайте следните ПРЗ –  Дурсбан 4 ЕК в доза  0,2 %; Релдан 40 ЕК  –  0,12%; Нуреле Дурсбан – 0,05%, Калипсо 480 СК – 20 мл/дка в 20-40 л работен разтвор; Пиринекс 48 ЕК – 0,12%  и др.

Третиранията да се извършват съобразно последействието на използваните ПРЗ, като периода между тях не трябва да е повече от      10-12 дни. При Второ  и трето  третиране  срещу гъсениците от първо поколение може да се ползват пиретроиди – Вазтак Нов 100 ЕК – 0,0125%; Децис 2,5 ЕК – 0,03%; Децис 25 ВГ – 0,03%; Карате Зеон – 0,02%; Ламбада 5 ЕК – 0,015%; Ефциметрин 10 ЕК ( Цайпер 10 ЕК) – 0,04%  и др.

 

 

Сливов плодов червей

 Начало на излюпване на гъсеници от първо поколение на неприятеля е установено в почти всички области на страната. Използвайте някой от следните ПРЗ: Дурсбан 4 ЕК в доза  0,15 %; Релдан 40 ЕК  –  0,12%; Пиринекс 48 ЕК – 0,15% за второ и трето пръскане срещу гъсеничките на първо поколение  – Вазтак Нов 100 ЕК – 0,0125%; Децис 2,5 ЕК – 0,05%; Карате Зеон – 0,02%; Суми алфа 5 ЕК – 0,02% и др.

 

Източен  плодов червей

  Наблюдаваме излюпване и вредна дейност на гъсеници от първо поколение в различните области на страната. Първо поколение вреди изключително по леторастите. По опасни за плододаващите градини са следващите поколение на неприятеля.

 

Черешова муха

    Продължава  усилено летежа на възрастни индивиди на неприятеля. Второ и трето  пръскане срещу неприятеля извършете през 10-12 дни в зависимост от последействието на използваните ПРЗ и фенофазата на културата. Регистрирани ПРЗ са :

Вазтак Нов 100 ЕК – 0,015%; Децис 2,5 ЕК – 0,03%; Калипсо 480 СК – 20 мл/дка в 20- 40 л работен разтвор; Суперсект 10 ЕК 0,0125%*; Фюри 10 ЕК 0,0125% и Циклон 10 ЕК – 0,0125%

 

Късно кафяво гниене

       Напада както семкови, така и костилкови овощни видове.   Констатирани са първи прояви от болестта при череши.При късното кафяво гниене по нападнатите плодове се образуват концентрично наредени кръгове покрити от спорообразуващите туфи на патогена. Преваляванията благоприятстват развитието и разпространението   на болестта.  При установяване на първи симптоми извършете  третиране, като стриктно спазвате регистрираните карантинни срокове.  Регистрирани  ПРЗ за ранно и късно кафяво кафяво  гниене са : Хорус 50 ВГ* – 0,045%; Фоликур 25 ВГ*- 0,1%, Топсин М 70 ВДГ – 120 г / дка

 

По овощните култури и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

  • Кръгломиниращ молец -продължава развитието на  първо поколение. През настоящата година се наблюдава стесняване ареала на разпространение и повижаване на популационната плътност  в в сравнение с предходните години в овощни градини в области Пловдив и Пазарджик. В посочените райони се наблюдават масово видими мини  и изхранване на гъсеници от първо поколение през последната десетдневка на месец май. За останалите райони на страната с констатирано нападение се наблюдават  първи видими мини;

Червен овощен акар-наблюдава се поява на възрастни от новото поколение и начало на излюпване на летни ларви. Плътността на неприятеля в страната е ниска, като в повечето случаи не се налага извеждане на специализирана борба. За районите на области Пловдив и Пазарджик в овощни градини с нападение от предходната година, плътноста достига 2-4 подвижни форми на лист.

  • Листни въшки – продължава повишаването на попула-ционната плътност на листните въшки при всички овощни култури.

– Калифорнийска щитоносна въш-ка- започна летежа на мъжки индивиди от първо поколение на неприятеляв области Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Кюстендил. Начало на живораждане е констатирано в области Пловдив  и Пазарджикпрез последната десетднвека на месец май.

  • Съчмянка – до този момент от вегетацията на културите се наблюдава слаба степен на нападение от  патогена;

ЛОЗЯ

Мана по лозата

Поява на първи „мазни петна” наблюдаваме в  лозови масиви  на областите Благоевград, Бургас, Плевен, Пловдив,   Стара Загора.  До началото на месец юни в различни райони на страната са протекли от 1 до 2 инкубационни периода на болестта. Повсеместните валежи през периода от предходния бюлетин и наличието на чувствителна фенофаза на културата налагат в схемата за борба да се включат системно-контактни и системни фунгициди. Редувайте продукти с различни активни бази и механизъм на действие за предпазване от проява на  резистентност. Регистрирани ПРЗ за борба са : Шавит Ф 71,5 ВП – 0,2% и Шавит 72 ВДГ – 0,2%; Куадрис 25 СК- 0,075%; Еклер 49 ВГ  – 0,05% (  при трите болести –  мана, брашнеста  мана и  сиво гниене); Микал Флаш  – 300 г/дка (мана и екскориоза); Верита ВГ – 0,2% (мана и екскориоза); Ридомил Голд  МЦ 68 ВГ 0,25%; Пергадо Ф 45 ВГ  – 0,2%; Делан 700 ВГ – 0,05%; Кабрио топ – 0,15% – само срещу обикновена мана ; (срещу  обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене – в доза  0,2%); Акробат Р- 0,25% ;

Акробат МЦ + Строби ДФ – 0,15% + 0,015% – (срещу – мана и брашнеста мана)

 

 Брашнеста мана ( оидиум)

Наблюдаваме поява и разпространение на патогена в лозови масиви в областите Благоевград, Пловдив и Плевен по младите леторасти и листа. Да продължат третиранията срещу патогена предвид чувствителната фенофаза на културата.Индар 050 ЕВ –0,06% ; Систан супер 24 ЕК – 0,01%;

Колис – 0,04%;Топаз100 ЕК – 0,015%; Тиовит джет 80 ВГ – 0,2% – както и изброените при маната  фунгициди,   които  действат и на  оидиум.

Жълт лозов акар

 

Установено е масово яйцеснасяне и начало на излюпване на ларвите от летните поколения. Третиране е наложително пир достигане на  плътност над регистрираните ПИВ (2-3 бр. подвижни форми на лист);

 

По лозата и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

  • лозова щитовка- наблюдаваме масово яйцеснасяне на неприятеля. Начало на излюпване се очаква през първата половина на месец юни. Третиране се извършва в периода на масово излюпване на ларвите.

-шарен гроздов молец-през втората половина на месец май е установено излюпване на гъсеници от първо поколение на неприятеля.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Листни въшки

  Наблюдаваме начало на поява на листни въшки по разсадените домати и пипер. Освен пряката вреда, която нанасят листните въшки, като смучат сок от растенията,  те са преносители и на редица опасни вирусни болести..

Третиране е препоръчително  при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:

ü  Домати-10% нападнати растения и образуване на първи колонии;

ü  Пипер-5% нападнати растения с единични колонии;

ü  Краставици-7-10% нападнати растения с единични колонии;

ü  Дини и пъпеши-10-12% нападнати растения с единични колонии.

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в-во:алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

30 мл/дка

а.в-во:ацетамиприд

Моспилан 20 СП

Снейк 20 СП

Газел

0,0125%

0,0125%

0,0125%

а.в-во:тиаклоприд

Биская 240 ОД

Калипсо 480 СК

0,06%

20мл/дка

а.в-во:есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

20 мл/дка

а.в-во:зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,015%

а.в-во:тауфлувалинат

Маврик 2Ф

25мл/дка

а.в-во:имидаклоприд

Пикадор 20 СЛ

Конфидор 200 СЛ

Конфидор енержи ОД

Уорант 20 СЛ

Кохинор 200 СЛ

0,05%

0,05%

0,06%

0,05%

0,05%

а.в-во:пиридабен

Санмайт 20 ВП

0,075%

а.в-во:тиаметоксам

Актара 25 ВГ

0,007%

а.в-во:диметоат

Данадим прогрес 400 ЕК

Би-58

0,05-0,075%

0,05-0,07%

а.в-во:гама-цихалотрин

Нексид 015 КС

0,02%

а.в-во:цистранс циперметрин

Суперсект  10 ЕК

30 мл/дка

и др. регистрирани ПРЗ

 

Мана по краставици

     Наблюдава се поява и разпространение на   заболяването при оранжерийно отглежданите краставици от втората половина на месец май.

При допусната зараза използвайте системни или системно-контактни фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:
ПРЗ

ДОЗА

а.в-во :азоксистробин

Куадрис 25 СК

0,075%

а.в.-алуминиев фозетил

Алиет флаш

0,3%

а.в-во :алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

а.в-во :манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ

0,25%

а.в-во :манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФ

0,3%

а.в-во :пропамокарб хидрохлорид

Превикур 607 СЛ!краен срок на употреба 05.09. 2011г.

0,25%

а.в-во :симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

а.в-во: беналаксил+манкоцеб

Галбен 8 М 65

0,25%

 

Паяжинообразуващи акари

  Наблюдаваме поява и разпространение на паяжинообразуващи акари  по домати.       При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ

(тиквови култури- 5% нападнати растения; домати-10%- нападнати растения; патладжан -10-15% нападнати растения; пипер-5-6 подвижни форми на лист) извършете третиране с един от регистрираните ПРЗ:ПРЗ

ДОЗА

а.в-во :диметоат

Би-58

0,1%

а.в-во :пропаргит

Омит 57 ЕК

0,1%

а.в-во :азадарахтин А

Бионим плюс 1,5 ЕК

0,25%

а.в-во :флуфеноксурон

Каскейд 5 ЕК

0,1%

а.в-во:фенпироксимат

Ортус 5 СК

0,1%

а.в-во :хекситиазокс

Нисоран 5 ЕК

0,06%

а.в-во :азадирахтин А,Б,В,Г,Д

Нимазал Т/С

0,3%

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Памукова нощенка

      Започна летежа и яйцеснасянето на пеперуди от първо поколение на памукова нощенка през втората половина на месец май в редица области на страната.  Излюпване на гъсеници от първо поколение се очаква през първата половина на месец юни.   През последните години неприятелят се оформи като икономически важен при домати, пипер, царевица. Третиране се провежда при  констатиране на плътност над регистрираните ИПВ домати -5% нападнати плодове; или 20 яйца / 100 растения

Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст.  Няма регистрирани ПРЗ за памуковата нощенка, но бихте могли да ползвате  – Нуреле Дурсбан – 70 мл/дка; Нексид 015 КС – 40мл/дка, Пиринеск 48 Ек – 100 мл/дка, Карате зеон – 15 мл/дка; Вазтак нов 100 ЕК – 15 мл/дка:

 

ПРЗ  – отбелязани със * – съгл. Чл. 15л, ал.12 от ЗЗР  – удостоверението за разрешаване на ПРЗ, подаден за подновяване по реда на същия член от ЗЗР е валидно до издаване на ново удостоверние за разрешаване или до прекратяване на срока за разрешаване

 

Вашият коментар