събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита 9 – Неприятели по зеленчуците през август

Химична и биологична борба с неприятелите по зеленчуците

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Вирози по зеленчукови култури, Бронзовост по домати и пипер

 

Средна до силна степен на нападение от бронзовост се констатира в областите Пловдив и Пазарджик. През последните 4-5 години се наблюдава повишаване степента на нападение и разширяване ареала на разпространение от болестта. Разпространението на бронзовостта се превръща в проблем за производството на домати и пипер в някои райони на страната. Запазването и разпространението на вируса в природни условия се извършва чрез  тютюневия трипс и калифорнийския трипс, които пренасят вируса по перзистентен начин. Заразяването на векторите се извършва в стадий ларва. Веднъж поели инфекцията те остават вирофорни за цял живот, като предават вируса в потомството си. Резервоари и източници на инфекция са голям брой многогодишни гостоприемници на патогена.  Разпространението и динамиката на развитие на болестта се определят от числеността на насекомите –вектори. Вследствие масовото разпространение на калифорнийския трипс през последните години и бързото придобиване на резистенстност към често употребявани инсектициди, бронзовостта показва тенденция към ежегодно нарастване на степента на нападение и разширяване ареала на разпространение. Отчитаме от 7-8 ÷ 10-15-но% нападение и от другите вирози по зеленчуковите култури.

Регистрирани ПРЗ за извеждане на борба с калифорнийския трипс са:

 
ПРЗ

ДОЗА

А.В.: спинозад

Синеис 480СК

10- 37,5 мл / дка при дома-ти;

10-25 мл / дка при краставици, пипер, патладжан

А.В.: ацетамиприд

Моспилан 20 СГ

35 – 40 г /дка при декоративни култури

А.В.: делтаметрин

Дека ЕК

30мл/дка

А.В.: метомил

Ланат 25 ВП

80 г /дка

А.В.: зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,015%

и др. регистрирани ПРЗ


 

От био-инсектицидите добри резултати се получават при използване на НимАзал TS  в концентрация 0,3-0,5%  при разход 60 до 100 ml/m2 (трикратно пръскане през 6-7 дни).

 

За извеждане на борбата  с листните въшки по зеленчуковите култури  са . регистрирани следните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК-30мл/дка; Моспилан 20 СП, Газел-0,0125%; Биская 240 ОД-0,06%; Калипсо 480 СК-20мл/дка; Суми алфа 5 ЕК-20мл/дка; Фюри 10 ЕК-0,015%; Маврик 2Ф-25мл/дка; Пикадор 20 СЛ, Конфидор 200 СЛ, Уорант 20 СЛ, Кохинор200СЛ, Малет 20 СЛ-0,05%; Конфидор енерджи ОД-0,06%; Актара 25 ВГ-0,007%; Данадим прогрес 400 ЕК-0,05-0,075%; Нексид 015 КС-0,02% и др.

 

Столбур

Констатирани са първи прояви на столбур през последната десетдневка на месец юни в област Пловдив и Пазарджик.

Да се извърши поредно третиране, съобразено с последействието на използваните ПРЗ. Регистрирани ПРЗ са:  Моспилан 20 СП, Газел  (а.в.ацетамиприд) в доза 25 г/дка и  Ефория 045 ЗК- 125 мл/дка.

 

Бактериози по  домати, краставици и пипер

 

Наблюдаваме масови  прояви на бактериози по домати, пипер и краставици. Констатирани са прояви на бактериално струпясване, бактериално увяхване  по домати, ъгловати петна по краставиците, бактериоза по пипера.Това налага провеждането на профилактични третирания с медсъдържащи фунгициди: Фунгуран ОН 50 ВП-0,3%; Купроксат ФЛ 0,3% и др. регистрирани ПРЗ.

 

Картофена мана и кафяви листни петна по домати

Високите температури през месец юли ограничиха развитието и разпространението на картофената мана. Да се извършват профилактични третирания, като в системата за борба се включват контактни фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:


ПРЗ

ДОЗА

А.В.: манкоцеб

Дитан М-45

Дитан ДГ

Манкоцеб 80 ВП

Санкоцеб 80 ВП

Манфил75 ВГ

Пенкоцеб 75ВГ

Пенкоцеб 80ВГ

200 г/дка

200 г/дка

0,25%

200 г/дка

210г/дка

210г/дка

200г/дка

А.В.: меден оксихлорид

Меден оксихлорид 50 ВП

0,25%

А.В.: меден хидроокис

Фунгуран ОН 50 ВП

Шампион ВП

0,15%

0,15%

А.В.: меден сулфат

Купроксат ФЛ

0,3%

А.В.: метирам

Полирам ДФ

0,2%

А.В.: пропинеб

Антракол  70 ВГ

150г/дка

и други регистрирани ПРЗ


 

При констатирано нападение продължете  със   системни и системно-контактни фунгициди. Регистрирани ПРЗ са:

 


ПРЗ

ДОЗА

А.В.: алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

а.в.-азоксистробин

Амистар 25 СК*

Куадрис 25СК

75мл/дка

А.В.: манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ

0,25%

А.В.: мандипропамид

Ревус 250ЕК

0,05%

/50мл/дка/

А.В.: симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

/40 г/дка/

А.В.: диметоморф+манкоцеб

Акробат Р

Акробат плюс ВГ*

0,25%

200 г/дка

А.В.: диметоморф+--меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

/250 г/дка/

А.В.: диметоморф+фолпет

Виностар

Свинкс екстра

180 г/дка

180г/дка

А.В.: диметоморф +аметоктрадин

Орвего

70мл/дка

А.В.: бентиаааваликарб+фолпет

Винкер ВГ

200г/дка

А.В.: симоксанил+манкоцеб

Корсейт М 44 ВГ

0,25%

А.В.: мандипропамид+ фолпет

Пергадо мед 27 ВГ

 

500 г/дка

 

и други регистрирани ПРЗ


*- ПРЗ с едновременна регистрация за алтернария по домати

 

Доматен миниращ молец

 

Наблюдаваме постоянен летеж във феромоновите уловки. Констатирани са повреди както по листата, така и по плодовете при полско и оранжерийно производство. През последните 2-3 години наблюдаваме засилване на летежа и вредоносната дейност в края на месец август и началото на септември. Това налага да продължат редовните третирания срещу неприятеля.

 

Регистрирани ПРЗ са:

А.В.:

ПРЗ

Доза/дка

или %

Максимален брой приложения и интервал помежду им

Карантинен срок

Метафлумизон

А л в е р д е  С К

0.1%;

2 през 7-10 дни

3 дни

Индоксакарб

Авант 150 ЕК

25 мл

3 през 10-14 дни

3 дни

Ламбда цихалотрин +

хлоратранилипрол

Амплиго 150 ЗК

40 мл

2  

7 дни

Хлорантранилипрол

Алтакор ВГ

8-12 г

2

3 дни

Делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,05%

2

3 дни

Метомил

Ланат 20 СЛ

125 мл

2

7 дни

Имидаклоприд+

делтаметрин

Конфидор Енерджи ОД

0,08%

2

3 дни

Ацетамиприд

Моспилан 20 СП

Хипо СП

0,02%

0,02%

2

3 дни

3 дни

Имидоклоприд

Пикадор 20 СЛ

Уорант 20СЛ

0,05%

0,05%

3

3

7 дни

7 дни

Абамектин

Волиам тарго 063 СК

0,08%

2

7 дни

Емамектин бензоат

Афърм 095 СГ

0,15%

2-4

3 дни

Спинозад

Синеис 480 СК

0,025%

 

3 дни

Азадирахтин

Ним азал Т/С

0,3%

Биоинсектицид

 

 

Паяжинообразуващи акари

 

Наблюдаваме масова поява по зеленчукови култури, като най-силно е нападението по градински фасул, краставици, дини, пъпеши, домати. Извършвайте своевременни третирания, при достигане регистрираните ИПВ (домати 10% нападнати растения; пипер 5-6броя подвижни форми средно на лист;патладжан 10-15% нападнати растения или 5подвижни форми средно на лист; тиквови култури краставици, дини пъпеши 5% нападнати растения)

 

Да се редуват акарициди с различни активни бази и къс карантинен срок. Регистрирани ПРЗ са: Бионим плюс1,5 ЕК-0,25%; Енвидор 240 СК- 40мл/дка; Ним азал Т/С-0,3%;  Ортус 5 СК-0,1; Санмайт 20 ВП-0,075%.

 

Памукова нощенка

Наблюдаваме начало на летеж и яйцеснасяне на пеперуди от второ поколение на неприятеля от  края на месец юли и началото на август   в области  Пазарджик и  Пловдив. През настоящата година отчитаме отново повишаване на популационната плътност и засилване на вредоносната дейност от второ поколение в някои области на страната. Видът развива три поколения годишно. Второ и трето поколение са най-вредоносни и повреждат,  както  зелените плодове, така и узрелите, като се вгризват в тях и се хранят със съдържанието им.Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст.

ПИВ ( домати – 5% нападнати плодове  или 20 яйца/100 растения).  

Регистрирани ПРЗ: Авант 150 ЕК – 25 мл/дка; Афърм 095 СГ – 150 г/дка; Цитрин макс – 10 мл/дка; Децис 100ЕК – 7,5-12,5 мл/дка.

 

 

Оранжерийна белокрилка

 

Започна намножаването  и масовото разселване  на оранжерийната белокрилка през месец юли. Тенденцията   се запазва и през месец август. Много важно условие за успешното извеждане на борбата с оранжерийната белокрилка е,  тя да започне в началото на поява на неприятеля, а също така да се редуват ПРЗ с различни активни бази, предвид бързото придобиване на резистентност. Изборът на ПРЗ трябва да бъде съобразен и с фазата на развитие на неприятеля и карантинните срокове на пестицидите.

.

Регистрирани ПРЗ са:
ПРЗ

ДОЗА

А.В.: алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,03%

А.В.: ацетамиприд

Моспилан 20 СП

Газел

0,02%

0,02%

А.В.: диметоат

БИ-58

0,1%

А.В.: делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,05%

А.В.: зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,02%

А.В.: метомил

Ланат 20 СЛ

Ланат 25 ВП

125 мл

80-100 мл

 

А.В.:пиридабен

Санмайт 20 ВП

0,075%

А.В.:пирипроксифен

Адмирал 10 ЕК

0,05%

А.В.:гама-цихалотрин

Нексид 015 КС

0,04%

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Ъгловати петна по краставиците

 

        Причинителят е бактерията – Pseudomonas  syringae pv. lachrimans, която презимува в растителни остатъци и семена, където се запазва до 2-3 години. През вегетацията се разсейва от дъжд, вятър и заразява през устица и рани ( при култучене).  При установено нападение от болестта да се извършат 2-3 последователни третирания с мед-съдържащи фунгициди.

 

По  зеленчуковите култури  и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на :

-зелева нощенка наблюдаваме развитие и вредна дейност на второ поколение на неприятеля в края на месец юли- излюпване и развитие на гъсеници от 2-ра÷3-та възраст. ИПВ: 12-15 гъсеници от трета възраст на 100 растения при ранното зеле, граха и късното зеле, 15-18 гъсеници от трета възраст на 100 растения; Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу гъсеници втора и трета възраст.

Да се извършат 1÷2 третирания през 8-10 дни според последействието на използвания ПРЗ. Регистрирани ПРЗ: АВАНТ 150 ЕК – 25 мл/дка; АФЪРМ 095 СГ- 150 г/дка; ДЕЦИС 100 ЕК – 7.5-12.5 мл/дка.; КОРАГЕН 20СК – 10-15мл/дка; ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В – 100мл/дка; ЦИТРИН МАКС – 10 мл/дка; КАРАТЕ ЗЕОН – 15мл/дка; ФЮРИ 10ЕК – 10мл/дка.

царевичен пробивач– наблюдаваме развитие на гъсеници от второ поколение, които нанасят повреди и по пипера. Регистрирани ПРЗ са: АЛТАКОР ВГ – 8-12 г/дка; НУРЕЛЕ Д – 80 мл/дка; ПИРИНЕКС 48 ЕК – 150 мл/дка; ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В -100 мл/дка ; КОРАГЕН 20 СК – 10-15 мл/дка; ЦИТРИН МАКС – 15мл/дка; ДЕЦИС 100 ЕК – 7,5-12,5 мл/дка; ДЕКА ЕК – 50 мл/дка.

 

минираща муха по празапрез месец август се развива  четвърто поколение на неприятеля. След излюпване ларвите правят ходове в стъблата на праза, като в силно нападнатите растения могат да се преброят от 5 до 15 ларви. Те завършват развитието си в праза, какавидират и презимуват в него. Третирането е насочено  срещу възрастните по време на летежа  преди яйцеснасяне.

-зелев молецпрез последните 2-3 години неприятелят се появява на ограничени територии, като нанася значителни повреди. Особено опасен е при късното зеле. Да се извършват редовни третирания при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:след завиване на главите – 10% повредена листна маса;

Вашият коментар