понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защита

Климатичните условия изискват борбата със струпясването по ябълката и кръгломиниращия молец да продължи

Бюлетин растителна защита 5 / 2016 Борба с болести и неприятели по овощните през април

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

Струпясване по ябълката

 

Високите температури в началото на април активизираха развитието на овощните култури, които се намират в чувствителна фенофаза относно причинителя на струпясването по ябълката.  Предвид благоприятните климатични условия третиранията срещу струпясването да продължат и в системата за борба да продължи използването на  продукти за растителна защита със системно действие. Регистрирани ПРЗ са:

 

 

Активно вещество

  Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория за употреба

дифеноконазол

Скор 250 ЕК'

Дифо 25 ЕК

Шардиф 25 ЕК

Дифензон 25 ЕК

0,02%

20 мл/дка

20 мл/дка

20 мл/дка

НП

П2

П2

П2

додин

Силит 40 СК

0,16%

НП

триадименол + фолпет

Шавит Ф 72ВДГ'

0,2%

П2

тебуконазол + трифлоксистро-бин

Флинт Макс 75ВГ'

0,02%

НП

тебуконазол + флуопирам

Луна експирианс'

20-75 мл/дка

П1

ципродинил

Хорус 50 ВГ

0,03-0,05%

НП

пириметанил+ дитианон

Фабан

120мл/дка

П1

пентиопирид

Фонтелис СК

75мл/дка

П1

и др. регистрирани ПРЗ

 

Кръгломиниращ молец                                               

В периода 2014-2015 година наблюдавахме намаляване ареала на разпространение и понижаване на популационната плътност на кръгломиниращия молец в области с констатирано нападение в предходните години-Пазарджик, Пловдив, Видин, Бургас. През 2016 година наблюдаваме по-ранен летеж и яйцеснасяне на пеперуди от първо поколение на неприятеля в сравнение с предходната 2015 година. През първата десетдневка на месец април е констатирано начало на летеж и яйцеснасяне в област Пловдив и Пазарджик.

Третирайте в периода на начало на летеж и яйцеснасяне на пеперудите от първо поколение с инсектициди-инхибитори на синтезата на хитин –  Димилин 25 ВП -0,05%. Инхибиторите на хитиновия синтез  са ефективни, когато се използват при температура над 13-15ОС, при установен траен летеж на пеперудите и начало на яйцеснасяне. Препоръчително е,  доброто опръскване на долните етажи от короната на дърветата, където се развива основно първо поколение. Премахването на издънките, по които отлагат яйцата си пеперудите от  първо поколение е също добра практика.

 

Червен овощен акар

 

Плътността на неприятеля е под ПИВ в по-голяма част от овощните насаждения в областта. Повишаване на популационната плътност е установено в отделни овощни градини. Излюпване на зимни яйца наблюдавахме в периода 28.03.2016- 06.04.2016  година. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (1-2 бр. ларви /лист)  да се извърши третиране в периода на излюпване на зимните яйца. Регистрирани ПРЗ са:

 
Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория за употреба

Хекситиазокс

Нисоран 5 ЕК

0,05% (в начало на излюпване на зимните яйца)

НП

Клофентезин

Аполо 50 CК

0,04% (1,2,3% излюпени зимни яйца)

НП

Спиродиклофен

Енвидор 240 СК

40 мл/дка

НП

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 


Бяла ръжда (Цилиндроспориоза)

 

В плододаващите градини извършете първо третиране веднага след цъфтежа  (след окапване на венчелистчетата). Следващите две пръскания се провеждат през 10-14 дни. Регистрирани фунгициди  са:

 

 Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория за употреба

додин

Силит 40 СК

150 мл/дка

НП

 

дитианон

Делан 700 ВДГ

0,05%

НП

тебуконазол + трифлоксистробин

Флинт макс 75 ВГ

30 г/дка

НП

дифеноконазол

Скор 250 ЕК

0,03%

НП

пираклостробин +

боскалид

Сигнум

30 г/дка

НП

и др. регистрирани ПРЗ

 

Брашнеста мана по прасковата

 

Третирането да се извърши след прецъфтяване (при откриване на завръза) и след това в интервал 8-10 дни с някой от регистрираните продукти за растителна защита:

 Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория за употреба

 

 

 

Тебуконазол+флуопирам

Луна експирианс

50 мл/дка

П1

 

 

 

Дифеноконазол

Скор 250 ЕК

0,02%

НП

 

 

 

Пенконазол

Топаз 100 ЕК

0,03 %

НП

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Прасковен клонков молец (Анарзия)

 

Продължава вредоносната дейност на презимувалите гъсеници на неприятеля. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (3% повредени леторасти) е необходимо да извършите третиране след прецъфтяване на прасковите. Регистрирани ПРЗ са:

 
Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория за употреба

Хлорпирифос-етил

Дурсбан 4 Е

150-200 мл/дка

П 2

Делтаметрин

Метеор СК

90 мл/100 л вода

НП

Есфенвалерат

Суми-алфа 5 ЕК

(Сумицидин 5 ЕК)

0,02%

НП

Алфа-циперметрин

Вазтак Нов100 ЕК

Алфамекс100 ЕК

0,015%кайсии

0,015%кайсий

НП

Спинозад

Синейс 480 СК

20 мл/дка с работен  р-р 100 л /дка

НП

Хлорантранили-прол (ринаксапир)

Кораген 20СК

15-30 мл/дка бадеми

16-20 мл/дка кайсии, праскови, нектарини

НП

Ламда цихалотрин

 

Карате Експрес ВГ

(Нинджа) (Форца)

100-120 г/дка

 

П 2

Тиаметоксам+

хлорантринили-прол

Лузиндо 40ВГ

25 г/дка праскови

П 2

 

Сливова щитоносна въшка

 

Констатирано е разпълзяване на зимуващите ларви през първата десетдневка на месец април. При плътност над регистрираните ИПВ (20-30 броя/100 скелетни клони) извършете третиране  след прецъфтяване на сливите.

Регистрирани ПРЗ са :

 

Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория за употреба

Алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,02%

НП

Делтаметрин

Децис 2,5ЕК

Делтамекс

0,04%

0,04%

НП

НП

Диметоат

БИ-58

0,1%

НП

Хлорпирифосетил

Пиринекс 48 ЕК

0,15%

П 2

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

По овощните видове през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

 

-плодови червеинаблюдаваме начало на летеж на източен плодов червей от 20.03.2016 година;

 -листозавивачки, листогризещи и педомерки-  при констатирана плътност над регистрираните ПИВ да се третира;

-листни въшки-продължава излюпването на листните въшки при отделните овощни култури. Към този момент от вегетацията на културите плътността на неприятелите остава ниска;

-ранно кафяво гниенеда продължат редовните третирания срещу патогена.

-мъхнат бръмбар– масово нападение в овощни градини във фенофаза цъфтеж, рапица, ягоди във фенофаза цъфтеж. През последните 2-3 година плътността на неприятеля се повишава  и нанесените повреди имат икономическо значение;

миниращ молец по кестена– наблюдаваме начало на летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля  в градските зони. Неприятелят е сериозен проблем при кестените през последните години – констатира се във висока популационна плътност и може да причини ранен листопад при липса на борба.

 

ЛОЗЯ

 

Екскориоза

 

В лозови насаждения, с доказана проява на заболяването през миналата година да се извърши едно самостоятелно пръскане, когато 30-40% от пъпките са във фенофаза „пеперуда” – до „отделяне на І-ви лист”

Регистрирани ПРЗ са :

 Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

Категория за употреба

дитианон

Делан 700 ВДГ

50 г/дка

НП

алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,2%

НП

фозетил алуминий +фолпет

Микал  флаш ВГ

Моментум екстра ВГ

0,3%

300 г/дка

П 2

П 2

флуопиколид+пропинеб

Пасодобле 70 ВГ

200 г/дка

НП

каптан

Каптан 50 ВП

0,3%

П 1

фолпет

Фолоу 80 ВГ

Фрилър 80 ВГ

Флоует 80 ВГ

 

187,5 г/дка

 

П 1

и др. регистрирани ПРЗ

 

По лозата през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

 

-шарен гроздов молецнаблюдаваме летеж на пеперудите  от първо поколение  от 28.03 2016 година;

-лозова крастаеприятелят се появява много рано напролет, поради което борбата трябва да започне при констатиране на първите повреди още в началото на вегетацията. 

Вашият коментар