Кога се развиват икономически важните неприятели по културите - Мониторинг неприятели 4

Фенологична прогноза и поява на някои от икономически важните вредители
   Прочетена: 1159 пъти
Кога се развиват икономически важните неприятели по културите
Кога се развиват икономически важните неприятели по културите

ФЕНОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

В развитието на вредните организми и културните растения има синхрон, поради факта, че   изхранването на неприятелите понякога е възможно само в определена фаза от развитието на растенията –гостоприемници. 

Сроковете за борба също са свързани с фенофазите на развитие на културното растение, поради което фенофазата  придобива съществено значение при определяне на моментите за извеждане на борба с икономически важните вредители по културните растения.

Примерите в това отношение са многобройни и доказани с времето:

Ябълковият плодов червей започва да лети в края на цъфтежа на ябълката и снася във фенофаза”лешник”;

Черешовата муха се появява при зазряване на най-ранните сортове череши;

Плодовите оси - летеж и яйцеснасяне по време на бутонизация и цъфтеж на овощните култури;

Малиновият  молец - летежът на пеперудите започва в началото на цъфтежа на малините;

Малиновата  галица - летежът на мухите съвпада с масовия цъфтеж на малините;

Граховият  зърнояд - лети по време на цъфтежа на граха и снася яйцата си при образуване на първите чушки;

Вишневият хоботник - масовата поява на хоботника съвпада с края на цъфтежа на черешата и масовия цъфтеж на вишната;

Кръгломиниращият молец - летежът на първото поколение съвпада с началото на цъфтежа на зимните сортове ябълки;

Розеният агрилус - възрастните се появяват по време на бутонизацията на розата;

Житната стъблена оса - появата и съвпада с вретененето на пшеницата.

 

Друга подобна зависимост  е установена  и е свързана   с  развитието на даден неприятел  и фенофазата на развитие на друга култура, с която неприятелят няма пряка връзка и не ú нанася повреди:

 

Колорадският бръмрар -  началото на поява съвпада с цъфтежа на глухарчето;

Житната  пиявица -  началото на поява съвпада с цъфтежа на декоративния храст -  форзиция;

Бобовата  листна въшка - прелитането от зимния на летните гостоприемници съвпада с цъфтежа на кипарисовата млечка ( Euphorbia kiparizialis );

Шведската  муха - възрастните индивиди се появяват  в началото на цъфтежа на черешата;

Зелевата  муха - летежът  ú съвпада с цъфтежа на люляка;

Луковата  муха - летежът ú съвпада с цъфтежа на вишната. 


Автор