неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин Растителна Защита 17: Кои са вредителите при картофи през месец август

Как да предпазим картофите от Картофена мана и алтернария по картофи

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Вредители по картофите, Картофена мана и алтернария  по картофи, Колорадски бръмбар, Картофен молец

 

Наблюдавани фенофази в страната:

средно ранни картофи  – „увяхване на стъблените части” – „прибиране”

късни картофи „формиране на клубени ”

Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata

 

Отчетеното нападение от бръмбарите  е в традиционно висока плътност за всички

картофопроизводителни райони в страната – по-контролирана е ситуацията в площите, където бяха внесени инсектициди  за борба с телените червеи.

В планинските райони на страната с надморска височина около и над 1000 м повреди нанасят  възрастните  от второ поколение.

В полските райони е установена вредна дейност на ларвите от второ и трето  поколение на колорадския бръмбар.

Химичният  контрол да се проведе при достигане на праг на икономическа вредност за ларвите от 20% нападнати растения;

При посеви за семепроизводство Прагът  на икономическа вредност е :

  • 20% нападнати растения от ларви и възрастни;
  • 5- 10 бр. ларви и възрастни на 100 растения;

Да продължат да се редуват инсектициди с различен механизъм на действие, за да не

се допусне възникването на резистентност към  неприятеля.

 

Картофен молец Phthorimaea operculella

Контролът върху плътността на картофения молец е особено труден поради високия репродуктивен потенциал на неприятеля и скритият начин на

хранене на ларвите. Популацията достига максималната си плътност непосредствено преди изваждане на картофите.

Основните елементи за постигане на ефективен контрол в  този момент са:

  • Навременно прибиране на реколтата и унищожаване на растителните остатъци;
  •  При доказана висока плътност от неприятеля преди  окосяване на листната маса да се извърши химично третиране. Пръсканията да се провеждат   привечер с контактни  инсектициди  с къси карантинни  срокове, като  – ;
  • Поетапно изваждане на картофите, като се изваждат толкова колкото могат да се приберат незабавно в хранилищата и да не се оставят през нощта на полето;
  • Всички клубени с видими повреди да се унищожат (изгаряне или пръскане с инсектициди и заравяне на дълбочина под 30 см);
  • В хранилищата картофите да се съхраняват при температура под 9° C, тъй като  картофеният молец е много чувствителен на ниски температури;
  • Картофите за семе да се съхраняват отделно от картофите за консумация;

Регистрирани ПРЗ за колорадски бръмбар

( КБ ) и картофен молец ( КМ ) са:

 ПРЗ

ДОЗА

А.В.: алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

10 мл/дка

А.В.: ацетамиприд

Моспилан 20 СГ

Газел

Хипо СП

12,5 г/дка

6 г/дка

6 г/дка

А.В.: делтаметрин

Децис 100 ЕК

12,5 мл/дка

А.В.: тиаметоксам

Актара 25 ВГ

6 г/дка

А.В.: клотианидин

Дантоп 50 ВГ

4-6 г/дка

А.В.: хлорантралинипрол / ринаксапир

Кораген 20 СК

6 мл/дка за КБ

12,5-17,5 мл/дка за  КМ

А.В.: тиаклоприд + делтаметрин

Протеус 110 ОД

40 мл/дка

А.В.: ламбда-цихалотрин

Карате зеон 5 КС

15 мл/дка

А.В.: спинозад

Синеис 480 СК

5 мл/дка в

100 л вода разтворени

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Картофена мана Phytophthora infestans

 

Продължава развитието и разпространението на болестта в  страната. В сравнение с миналата година нападението от картофена мана за

същия период е  изключително силно. Предпоставка за това са:  влажното

време и оптималните температури, които създадоха изключително

благоприятни условия за натрупване на силен инфекциозен фон и за бързото

протичане   от  4 до 7 критични периоди.

В област Кюстендил в посеви с

 редовно  извършени РЗ практики е отчетената    слаба проява на болестта.

В областите  Плевен и Враца отчетеното нападение от картофената мана  е от  5 – 20 % от растенията.

В Благоевград  – преобладаващото нападение е до 30 % от листна маса, а до 40-50 % достига нападението на отделни площи в районите на Велико Търново и Благоевград.

В Перник, Пловдив, Пазарджик, София област и Видин има площи с до 100 % нападнати  и изсъхнали растения.

В силно нападнатите посеви освен поражения по  надземната маса  са констатирани вече повреди и по клубе-ните.

Неустойчивото време, високата въздушна влажност,  умерените среднодневни температури и допуснатата зараза по растенията, налагат да се

използват основно системно-контактни или системни фунгициди.

В рамките на един вегетационен период, един  продукт или група от продукти с еднакъв механизъм на действие,  не  трябва да се прилага  повече  от три пъти.

 

 

 

 

 

    

 

 

Регистрирани ПРЗ за картофена мана са:

 

ПРЗ

ДОЗА

А.В.: алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

А.В.: азоксистробин

Амистар 25 СК*

Куадрис 25СК

75мл/дка

А.В.: манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ

0,25%

А.В.: мандипропамид

Ревус 250ЕК

0,05%

(50мл/дка)

А.В.: симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

(40 г/дка)

А.В.: диметоморф+манкоцеб

Акробат МЦ

Акробат плюс ВГ*

0,2%

200 г/дка

А.В.:диметоморф+

меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

(250 г/дка)

А.В.: диметоморф+фолпет

Виностар

Свинкс екстра

180 г/дка

180 г/дка

А.В.: диметоморф + аметоктрадин

Орвего

70мл/дка

А.В.: бентиаваликарб+фолпет

Винкер ВГ

200 г/дка

А.В.: симоксанил+манкоцеб

Корсейт М 44 ВГ

0,25%

А.В.: мандипропамид+ фолпет

Пергадо мед 27 ВГ

 

500 г/дка

 

и други регистрирани ПРЗ

Вашият коментар