сряда, октомври 17, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защита

Определете плътността на Телени червеи, ларви на нощенки от сем. Noctuidae и ларви на бръмбари сем. Melolоnthidae

Мониторинг неприятели - април - май 2015

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

246Четения
NivaBG.com

Април 2015 г. – № 3

 

МЕТОДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА НЯКОИ НЕПРИЯТЕЛИ на Телени червеи, ларви на нощенки от сем. Noctuidae и ларви на бръмбари сем. Melolоnthidae

 

За да определим популационната плътност на вредните видове трябва добре да познаваме тяхната биология и поведение.

ПОЧВЕНИТЕ  РАЗКОПКИ – използват се за установяване на видовия състав и плътността,  освен това  могат да  ни дадат информация  за фенологичното развитие  на неприятелите, които обитават почвата и повреждат подземните части на растенията – телени червеи, лъжетелени червеи, сиви червеи, бели червеи, какавиди на плодови хоботници, педомерки и черешова муха, лъжегъсеници на листни и плодови оси, яйца  на скакалци.

 

В зависимост от целта на обследването те са периодични и сезонни

Чрез периодичните се определя популационата динамика на неприятелите  или се установява вертикалната миграция през вегетационния период.

Сезонните разкопки биват пролетни и есенни. Есенните се провеждат непосредствено след прибиране на реколтата или по-късно, но винаги преди трайното изстиване и замръзване на почвата. Чрез тях се определя плътността на зимуващите неприятели. Пролетните разкопки се правят на същите участъци, след стопяване на снеговете  и просушаване на почвата, но винаги преди започване на активното движение на насекомите. Те показват колко успешно са презимували неприятелите.

Разкопките, преди сеитбата на дадена култура, служат за краткосрочна прогноза. Чрез тях се установява опасността от неприятеля за конкретен посев и се взема съответното решение.

 

Дълбочината на разкопките трябва да се съобрази с биологичните особености на всеки от търсените и наблюдавани видове.

В зависимост от това разкопките биват:

  • Плитки до 10 см –  за отчитане плътността на ливадната пеперуда и младите гъсеници на подземните нощенки, ларвите на плодовите оси, какавидите на черешовата муха и др.
  • Обикновенидо 35 см – за отчитане плътността на телени и лъжетелени червеи, гъсеници и какавиди на нощенки, ларви и какавиди на хоботници и др.
  • Дълбоки до 65 см – за отчитане плътността на насекоми, зимуващи дълбоко в почвата като :  ларви на бели червеи, сив царевичен хоботник и др.

 

Размерите на разкопките са различни, но най-често срещани са   квадратните  –  50 / 50 см или

използват се и разкопки с размери 25/25 см, а при разсадени или засети култури разкопките се правят в междуредията и са с размери 62/40см, 1/1м или 1/0,5 м –  в зависимост от междуредията на културата.

Почвата от всяка проба се изважда внимателно по хоризонти. Първият хоризонт е до 5 см, а всеки следващ през 10 см. Намерените насекоми се определят, преброяват и записват. Видовият състав се определя на място, а неизвестните могат да се отделят за определяне от ентомолозите.

Броят на разкопките зависи от характера на обследването, от вида на вредителя и от площта. Ако искаме да разберем каква е плътността на вредителя обследваме цялата площ. Те трябва да бъдат направени,  така че да обхванат началото, средата и края на участъка.

Могат да се разположат равномерно, шахматно или диагонално.

На площ от 10 дка се правят по  4-5 разкопки, на 100 дка – от 8 до 10 разкопки, до 500 дка- между 16-20 разкопки.

Броят на установените насекоми или други неприятели от всеки вид се изчислява средно на 1 м2 площ по формулата

х  =  Σх . 4

          n

където : х – е средната плътност / 1 м2 ;  n – е броят на пробите;  Σх- броят на всички установени насекоми от един вид.

Когато разкопките са с размер 25/25 см  се умножават по 16.

NivaBG.com

Вашият коментар