събота, септември 22, 2018
0887257707 videnov@abv.bg

Бюлетин растителна защита

Уведомителни писма при третиране на посевите с вегетационни хербициди и инсектициди
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита 12 / 2014 – Уведомителни писма при пръскане за пчели

Уведомителни писма при третиране на посевите с вегетационни хербициди и инсектициди Съгласно Закона за пчеларството се забранява употребата на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна...

1 8 9 10 11
Page 9 от 11