неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЛозарствоОвощарствоРастителна защита

Поява, развитие, начини и средства за борба с вредителите при трайни култури през ЮНИ

Бюлетин растителна защита 6 / 2015

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Бюлетин растителна защита 6 / 2015

ПОЯВА,  РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при ТРАЙНИ КУЛТУРИ

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

Струпясване по ябълката

     През периода от предходния бюлетин времето беше променливо с  превалявания с различна интензивност и честота за различните области на страната. Културата се намира във фенофаза „големина на орех – нарастване на завръза”. Чувствителната фенофаза на културата и динамичната метеорологична обстановка са основание да продължи използването на системно действащи фунгициди.

До този момент от вегетацията на културата се наблюдава слаба до средна степен на нападение по листата, липса на нападение до слаба степен на нападение по плода – за област Благоевград (1÷2 степен от 3÷15%-но) нападение по листата; 1-ва степен с над 3% нападение по плодовете.

За област Пловдив – средна степен на нападение, за област-Силистра-3% нападнати листа. За област Сливен- слаба до средна степен на нападение  и от 20.05.2015 г. – първи петна по плода. За област Стара Загора – първи петна по плодовете на 22.05. 2015 г.  

За област Бургас – първи петна – по листата от 08.05. 2015 г. – по плодовете от 18.05. 2015 г.  Средна степен на нападение.

За област  Враца петна по листа – поява начало – 19.05.

За област Кърджали- 3-4-но % нападение по листата; Първи петна – 12.05.2015 г.

За област Кюстендил-слаба степен на нападение по листата – 12.05.2015 г. – начало на поява по листата.

За област Пазарджик-слаба степен на нападение по листата и плодовете. Начало на поява по листа – 06.05.2015 г., начало на поява по плодове – 21.05.2015 г..

За област Плевен  –  начало на поява по листа от 05.05.2015 г.; по плодове от 17.05. 2015 г.  

За Търговище – от 5÷10% нападение по листа и от 0-5% по плодове, поява на първи петна   от 30.04. 2015 г.  по листата и от  21.05. 2015 г. по плодове.  

За Варна- първи петна по листата от 12.05.2015 година, със степен на нападение-2%  по листата  и 1% по плодовете. Монтана –  слаба степен на нападение.

Редувайте ПРЗ на различни активни бази и механизъм на действие, според метеорологичните условия и степента на зараза, за да не се допусне резистентност на патогена към  прилаганите ПРЗ.

Регистрирани ПРЗ: Санкоцеб 80 ВП – 200 г/дка; Скор 250 ЕК'-0,02% ; Силит 40 СК-0,16%;  Систан супер24Е -0,03%; Шавит Ф 72ВДГ'-0,03%; Ардент 50 СК'-0,02%; Строби ДФ'-0,02%; Дискус ДФ'-0,02%; Флинт Макс 75ВГ'-0,02%;  Луна експирианс'20-75 мл/дка; Хорус 50 ВГ-0,03-0,05%, Фабан-120мл/дка, Фонтелис СК – 75 мл/дка;

 

Брашнеста мана по ябълката

 Наблюдаваме поява и разпространение на патогена като констатираното нападение е в следните граници: област Благоевград-1÷2-ра степен на нападение по листата-5-15%; Бургас – средна степен на нападение  и локална форма-18.05. 2015 г.  Област Пазарджик-средна степен на нападение от  13.05. 2015 г.  локална форма на проявление. Област Враца – системна форма – масова поява  от 04.05. 2015 г. Област Кюстендил-локална форма-04.05.2015 г. Област Пловдив – силна проява по чувствителните сортове. Област Силистра-0-2% степен на нападение. Област Сливен- слаба до средна степен на нападение.

За извеждане на борба с патогена, използвайте системни фунгициди  за едновременна борба със струпясването

'- по този начин в таблицата са означени ПРЗ с регистрация и за двете болести).

 

 Късно кафяво гниене

Констатирани са  силни прояви на болестта при кайсии  и череши.  Напада както семкови, така и костилкови овощни видове.    При установяване на първи симптоми извършете  третиране, като стриктно спазвате регистрираните карантинни срокове. 

Регистрирани ПРЗ са:  Хорус 50  ВГ- 0,045%. Луна експирианс – 63-75 мл/дка.

 

 

 

Брашнеста мана по праскова

 Констатирано е силна степен на нападение по плодовете на чувствителни сортове праскови в периода от предходния бюлетин в редица области на страната- Пловдив, Пазарджик, Благоевград и др..  

Нарастващите плодове са чувствителни до големина 2.5 – 3.5 см. След откриване на първите признаци на болестта борбата да продължи редовно през 10-12 дни до пълното преодоляване на нападението. Регистрирани ПРЗ са: Топаз 100 ЕК-0,03%; Скор 240 ЕК-0,02%.

 

 

Ябълков плодов червей

 

Наблюдаваме развитие на първо поколение на неприятеля: в някои области на страната Пловдив, Пазарджик, Благоевград, София област наблюдаваме начало на излюпване на гъсеници от първо поколение в периода 15-22.05.2015 година, за областите Стара Загора, Плевен – 26-30.05.2015 година. Констатирани са първи вгризвания в област Благоевград, Пловдив и Пазарджик.

 Летежът на пеперудите от първо поколение е по-слаб в областите Силистра, Перник, Пазарджик, Кърджали, Пловдив – 4÷10 пеперуди на седмица / 1 феромонова уловка. По-силен летеж се наблюдава в област Благоевград-13-21 пеперуди / ФУ   за АЕР Петрич, 13-21пеперуди/ ФУ за седмица за област Кърджали.

 В останалите области на страната-Видин, Варна,Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Сливен, Търговище  е констатирано начало на летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля в периода 08- 12.05.2015 година, масов летеж в периода 20-22.05.2015 година, начало на яйцеснасяне- в периода 18-25.05.2015 година.

Начало на летеж в периода 06-14.05.2015 година е установен в област Перник.

Третиране  срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля се извършва   при   констатиране на плътност над регистрираните ИПВ 0,8-1,% пресни вгризвания, като се отчита последействието на използваните ПРЗ.

Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%; Афърм 095 СГ-300г/дка; Волиам Тарго-75мл/дка(0,075%); Нексид 015КС- 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,03%, Децис100 ЕК-0,003%; Дека ЕК-7,5-12,5мл/дка; Диклайн 2,5ЕК-30мл/дка (0,03%); Калипсо 480 СК-20мл/дка; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа ЕК-0,02%/ Сумицидин 5ЕК-0,02%; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Ламбада 5ЕК-0,015%; Карате зеон-0,02%; Ранер240 СК-двукратно третиране през 14 дни-0,04%; НурелеД-0,05%; Хлорсирин 550ЕК-0,05%; Релдан 40ЕК-0,12%; Синейс 480СК – 30÷ 43,7 мл/дка-20                                                                                                                                             с работен разтвор 100-125л/дка; Ефциметрин 10 ЕК / Цайпер 10 ЕК-0,04%; Циклон 10 ЕК-0,02%; Сипервет 25 ЕК-0,02%; Суперсект Мега-0,015%; Шерпа 100 ЕК-30мл/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

Сливов плодов червей

 Наблюдаваме развитие на  първо поколение на неприятеля. Постоянен летеж във феромоновите уловки през първата половина на месеца и слаб летеж през втората половина на месеца. Начало на излюпване на гъсеници от първо поколение е констатирано в периода от 12÷16.05. 2015 г.  в областите  Бургас, Пазарджик, Пловдив;  В периода 20÷26.05. 2015 г.  в областите  Благоевград, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Плевен, Сливен и др.

Третиране  срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля се извършва  при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ(1-1,5% пресни вгризвания).

Регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%; Децис 2,5 ЕК-0,05%, Децис100 ЕК-7,5÷12,5мл/дка; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Ранер 240 СК-0,03%; Дурсбан 4Е-0,15%;  Пиринекс 48ЕК-0,15%; Ефория-150мл/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

Източен плодов червей

Наблюдаваме развитие и вредна дейност на гъсеници от първо поколение на неприятеля. Третиране  срещу гъсеници от първо  поколение на неприятеля се извършва при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:

ü  в млади градини -1÷1,5% нападнати клонки;

ü  плододаващи градини -1,5% повредени леторасти и плодове;

Регистрирани ПРЗ са: Авант 150ЕК0,0333% / 33,3мл/дка при праскови; Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%;  Нексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%; Дека ЕК-50-70мл/дка; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Ранер240СК-0,03%; Дурсбан4Е-0,12%; Терагард48СК -0,12%; Релдан 40ЕК-0,12%; Циклон 10 ЕК-0,02% и др. регистрирани ПРЗ.

 

Прасковен клонков молец (Анарзия)

Наблюдаваме вредна дейност на гъсеници от първо лятно поколение на неприятеля. Начало на излюпване е констатирано в периода 20-25.05.2015 г. в област Благоевград, Пазарджик, Пловдив. Излюпване се очаква в област Бургас.  Извършете третиране при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (1÷1,5% повредени леторасти и плодове), като използвате ПРЗ с едновременна регистрация за източен плодов червей и анарзия.

 

 

Крушова листна бълха

Наблюдаваме масово вредна дейност на летните поколения на неприятеля.   При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (4-6 % заселени леторасти с колонии от възрастни и ларви)) извършете третиране с един от регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК-0,02%; Децис 2,5 ЕК -0,03%; Децис 100 ЕК-12,25 мл/дка; Димилин 25 ВП-0,04%; Суми алфа 5 ЕК-0,03%; Сумицидин 5 ЕК-0,03%; Синеис 480 СК30-43,7 мл/дка, Масай ВП-25г/дка; Протеус О-ТЕК-0,05÷0,06%. Извеждането на борбата в началните етапи от развитието на вредителя ще ограничи вредното въздействие върху културата.

 

Червен овощен акар

Наблюдаваме развитие и вредна дейност на летните популации на неприятеля, като плътността остава ниска или около ПИВ в областите Пловдив, Пазарджик и Бургас. В област Бургас първи възрастни-начало-01.05.2015 г. и масово-12.05.2015 г.;   яйцеснасяне-начало-10.05.2015 г. с   3-5 бр. подвижни форми / лист;   в област Пазарджик – вредна дейност на летни поколения смесена популация – първи възрастни от  30.04. 2015 г., яйцеснасяне-начало 07.05. 2015 г., летни ларви-начало 19.05. 2015 г., в област Пловдив – начало на излюпване  първо лятно поколение  15.05. 2015 г.  – ниска плътност.

Регистрирани ПРЗ: Енвидор 240 ЕК – 40 мл/дка; Масай ВП – 25 г/дка; Ортус 5 СК – 0,05%; Санмайт 20 ВП – 0,05%.

 

Калифорнийска щитоносна въшка

Констатиран е начало на летеж на мъжки индивиди по феромон от 18.05.2015 година в област Кюстендил. Начало на живораждане на ларви от първо поколение на неприятеля е констатирано в Пазарджик и Пловдив в периода 20- 26.05.2015 година.

 

 

Огнен пригор

 Констатирано е поява и разпространение на огнен пригор през месец май в някои области на страната-Благоевград – наблюдава се средна до висока степен на нападение до 20-40%, а в отделни ябълкови градини до 80-100% нападение. За област Пазарджик- слаба степен на нападение към този момент от вегетацията на културата само в отделни ябълкови градини. За област Пловдив-силна степен на нападение в  община Марица и микрорайони от Родопската яка.

 

По овощните култури и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

  кръгломиниращ молец приключва развитието на първо поколение на неприятеля. В области с констатирано нападение от предходната година като Пловдив, Пазарджик, Видин, Стара Загора, Бургас наблюдаваме много ниска плътност от първо поколение. Очакваме развитие на второ поколение през месец юни. Наблюдаваме изхранване на гъсеници и начало на какавидиране на гъсеници от първо поколение.

–  листни въшки- през месец май се наблюдаваше масово вредна дейност на листни въшки във всички области на страната. Около и над ПИВ 10- 30 бр./100 леторасла- Благоевград, около ПИВ – в Кюстендил, Плевен-6-14бр./100летораста-масово вредна дейност, Силистра от 0÷10 бр./100 леторасти. Варна-4÷6 бр. колонии/100 леторасти.

Да се извърши третиране при констатиране на плътност над ПИВ (8÷10% нападнати клонки); 

– сачмянка по костилкови овощни видове – констатирани са прояви на болестта по череши и кайсии в резултат на благоприятните климатични условия и пропуските в извеждането на борбата. Наблюдава се по-слаба степен на нападение в сравнение с предходната година. Да продължат редовните РЗ практики при констатирано нападение.

кестенов миниращ молецнеприятелят е проблем в градските зони. Наблюдаваме изхранване на гъсеници от първо поколение и начало на какавидиране.

– бяла американска пеперуда-наблюдаваме излюпване  и вредна дейност на гъсеници от първо поколение на неприятеля през последната десетдневка на месец май в област Пловдив и Пазарджик.

 

ЛОЗЯ

 

Шарен гроздов молец

     Начало на излюпване-в периода 12-16.05.2015 в областr Пловдив  и Пазарджик, в периода 20-24.05.2015 в област Бургас, Сливен и др. Да се  третира срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля, при установена  плътност над регистрираните ИПВ (4-6 гъсеници /  100 реси при десертните сортове; 6-8 гъсеници / 100 реси при винените сортове):

Регистрирани ПРЗ са:Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%Нексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%, Децис100 ЕК-12,5мл/дка;  Суми алфа ЕК-0,025%; Сумицидин 5ЕК-0,025%; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Ламбада 5ЕК-0,015%; Карате зеон-0,02%; Ранер240 СК-двукратно третиране през 14 дни-0,04%; НурелеД-0,05%; Хлорсирин 550ЕК-0,05%; Релдан 40ЕК-0,12%; Цитрит макс-6мл/дка; Циклон 10 ЕК-0,015%; Кораген20СК-18мл/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

 

Мана по лозата

    Констатирани са „мазни петна” в редица области на страната в периода от предходния бюлетин – 06-19.05.2015 г. в област Благоевград, Пазарджик, Пловдив, в периода 20-21.05.2015 г. в област Плевен и др.. Развитието на болестта се благоприятства от сравнително хладно (18-20ОС) и влажно време, чести, но слаби превалявания или наличие на роса. Лозите  са най-чувствителни в периода от оформяне на ресите до наедряване на зърната, колкото грахово зърно.  Контролът по отношение на причинителя на маната да се осъществява чрез използването на системни и системно контактни ПРЗ:

 
ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алуминиев фозетил+фолпет

Микал флаш

0,3%

а. в.- фозетил алуминий+  симоксанил + Cu2+

 Витене трипло  

400÷450 г

а. в. -азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

Амистар 25 СК

0,075%

0,075%

алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,2%

а.в.-ипроваликарб+ меден оксихлорид

Мелоди компакт 49 ВГ

0,15%

а. в. -манкоцеб + металаксил-М

РидомилголдМЦ68ВГ

0,25%

а. в. -манкоцеб + симоксанил

Корсейт М 44ВГ

Купросейт голд М

Драго 76 ВП

Корсейт макс ВП

Моксимат 505 ВП

0,25%

0,15%

0,16%

0,15%

240-300 г/дка

а. в. – меден оксихлорид+симоксанил

Корсейт Р ВП

Корсейт Р ДФ

0,25%

0,25%

а. в. -симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

а. в. -циазофамид

Милдикът

0,4%

а.в.-триадименол +фолпет

Шавит Ф 72 ВДГ!!!

0,2%

а.в.-беналаксил+манкоцеб

Галбен 8М65

0,25%

а.в.-диметоморф +манкоцеб

Акробат плюс ВГ

200г/дка

а.в.-диметоморф +меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

а. в. меден оксихлорид + металаксил

Аксанит Сu ВП

Арметил-С ВП

0,25%

0,25%

а. в. -манкоцеб + металаксил

Арметил М

0,25%

а. в.-метирам+пираклостробин

Кабрио топ

Кабрио топ!!!

0,15%

0,2%

а.в.-бентиаваликарб +фолпет

Винкер ВГ

200 г/дка

а. в.-флуопиколид+фозетил алуминий

Профайлър 71,1 ВГ

200-225 г/дка

и други регистрирани ПРЗ

 

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана и оидиум.

 

Брашнеста мана по лозата

Констатирани са първи прояви по листата и ресата в периода от предходния бюлетин в някои области на страната в периода 14-20.05.2015 г. в област Благоевград, Бургас и др . Извършете поредно третиране срещу заболяването като използвате регистрираните ПРЗ: Байфидан 250 ЕК-0,01%; Бампер 25 ЕК-0,02%; Динали 090 ДК-65мл/дка; Систан Супер 24 Е-0,01%; Болеро 12 ЕК-0,02%; Дискус ДФ-0,02%; Строби ДФ-0,02%; Ардент 50 СК-0,02%; Индар 050ЕВ-0,06%; Фоликур 250 ЕВ (Хоризонт) -0,04%; Ориус 25ЕВ-0,04%; Династи 25 ЕВ-0,04%; Тебумакс 25 ЕВ-0,04% Фалкон 460 ЕК-0,03%; Колис СК-0,04%; Топаз 100 ЕК-0,015%; Пънч 40 ЕК-0,005%; Талендо 20 ЕК-0,02-0,025%; Флинт макс 75 ВГ-0,016%.

Вашият коментар